Onko yrityksesi startup?

Nuori innovatiivinen yritys, joka tyypillisesti pyrkii nopeaan kansainväliseen kasvuun skaalautuvalla liiketoimintamallilla.

Onko yrityksesi kasvuyritys?

Yritys, jolla on vakiintunutta liiketoimintaa ja liikevaihtoa sekä useimmiten potentiaalia kasvaa myös jatkossa. Yrityksen liikevaihto voi olla muutamasta miljoonasta eurosta satoihin miljooniin euroihin.

Löydä oikea pääomasijoittaja

Oikean, juuri tietyllä toimialalla toimivan ja tiettyyn yrityksen kehitysvaiheeseen erikoistuneen sijoittajan löytäminen mahdollisimman varhaisessa vaiheessa nopeuttaa yrityksen pääomanhankintaa ja säästää myös kustannuksia.

Pääomasijoituksen saamiseen voi vaikuttaa itse paljon aktiivisella työllä. Tärkeää on löytää oikea pääomasijoittaja.

 

Yrityksen kannattaa perehtyä ennen sijoituspyynnön esittämistä pääomasijoittajien sijoituskriteereihin. Yleisesti ottaen sijoittajia kiinnostavat enemmän yritykset, jotka ovat jo kehittäneet valmiin, kaupallistamiskelpoisen tuotteen. Ideavaiheessa oleviin yrityksiin liittyy merkittävästi suurempi liiketaloudellinen riski. Näissä tapauksissa on pyrittävä löytämään juuri ne pääomasijoittajat, jotka panostavat myös aivan toimintansa alkuvaiheessa oleviin yrityksiin.

Startupien pääomasijoittajat eli VC-sijoittajat

Startupeja rahoittavia pääomasijoittajia, eli Venture Capital (VC) -sijoittajia on monenlaisia. Painotukset vaihtelevat esimerkiksi sijoituksen koon, yrityksen kehitysvaiheen ja toimialan suhteen. Sijoitusprosessi helpottuu, kun osaa lähestyä oikeita pääomasijoittajia.

 

Sijoituksen koko
VC-sijoittajat sijoittavat startupeihin, joilla ei ole välttämättä vielä liikevaihtoa. Nämä yrityksen aikaisen kehitysvaiheen ensimmäiset kierrokset ovat tyypillisesti noin 200 000-500 000 euroa. Seuraavassa vaiheessa kierrokset ovat jo miljoonia euroja, ja sijoittaja vaatii osoituksia tuotteen kysynnästä, liiketoimintamallin toimivuudesta ja tiimiin kyvystä kansainväliseen kasvuun.

 

Yrityksen toimiala
Osa pääomasijoittajista etenkin startup-sijoituksissa on erikoistunut tiettyyn toimialaan tai liiketoimintamalliin. Oikean sijoittajan tunnistaminen auttaa paitsi sijoituksen saamisessa, tuo myös oikeanlaista osaamista yrityksesi käyttöön.

 

Sijoittajan rooli rahoituksen keräämisessä
Mitä pidemmällä yritys on, sitä tyypillisempää on, että kierrokselle osallistuu useampi sijoittaja. Tällöinkin sijoituskierrosta johtaa yksi sijoittaja. Puhutaan lead-sijoittajasta, joka on kuskin paikalla kierrosta rakennettaessa, on yrityksen toiminnassa mukana aktiivisesti ja haluaa paikan yrityksen hallituksesta. Osa sijoittajista lähtee tyypillisesti mukaan usean sijoittajan syndikaattisijoitukseen, mutta ei halua esimerkiksi hallituspaikkaa. Jos siis tarvitset lead-sijoittajaa, kannattaa keskittyä ensiksi sellaisen löytämiseen.

 

Historia
VC-sijoittajan aiempaan toimintaan perehtyminen kertoo, millaisia kasvutarinoita sijoittaja on pystynyt aiemmin rakentamaan, millä toimialalla se on onnistunut ja miten aiempien sijoituskohteiden omistajien ja johdon sekä pääomasijoittajan välinen yhteistyö on toiminut.

 

Johto
Yhtiön johto työskentelee erittäin tiiviisti pääomasijoittajan kanssa. Silloin henkilökemiat nousevat isoon rooliin.

 

Toimintatapa
Pääomasijoittajilla on omia toimintatapojaan sijoituksen tekemisessä ja yrityksen kehittämisessä. On hyvä varmistaa, että toimintatapa tuntuu oikealta. Toimintatavan muuttujia ovat esimerkiksi tapa analysoida yritystä, rakentaa strategia kasvuun ja hallitustyöskentely. Osa pääomasijoittajista sijoittaa oman työntekijänsä yrityksen hallituksen puheenjohtajaksi, osa käyttää ulkopuolista hallituksen puheenjohtajaa. Yleensä aina hallituksessa on joka tapauksessa ulkopuolisiakin jäseniä, joilla on kokemusta yrityksen toimialasta.

Kasvuyritysten pääomasijoittajat

Kasvuyrityksiin sijoittavia pääomasijoittajia on Suomessa useita kymmeniä. Suurimmat sijoittajat tekevät sijoituksia vähintään 15 miljoonan euron liikevaihtoa tekeviin yrityksiin, mutta pienemmät voivat sijoittaa myös yrityksiin, joiden liikevaihto on vähintään 2 miljoonaa euroa. Sijoituspäätöksessä on kuitenkin kyse paljon muustakin kuin luvuista: kannattaa vertailla pääomasijoittajia, jotta itselle sopiva yhteistyökumppani löytyy.

 

Sijoituksen koko
Kasvuyrityksillä sijoitukset ovat tyypillisesti kooltaan suurempia. Silti myös kasvuyrityksiin sijoittavien pääomasijoittajien sijoitusten koko vaihtelee.

 

Yrityksen toimiala
Kasvuyrityksissä pääomasijoittajat toimivat yleensä laajasti ilman toimialarajausta.

 

Sijoittajan rooli rahoituksen keräämisessä
Mitä pidemmällä yritys on, sitä tyypillisempää on, että kierrokselle osallistuu useampi sijoittaja. Tällöinkin sijoituskierrosta johtaa yksi sijoittaja. Puhutaan lead-sijoittajasta, joka on kuskin paikalla kierrosta rakennettaessa, on yrityksen toiminnassa mukana aktiivisesti ja haluaa paikan yrityksen hallituksesta. Osa sijoittajista lähtee tyypillisesti mukaan usean sijoittajan syndikaattisijoitukseen, mutta ei halua esimerkiksi hallituspaikkaa. Jos siis tarvitset pääsijoittajaa, kannattaa keskittyä ensiksi sellaisen löytämiseen.

 

Historia
Pääomasijoittajan aiempaan toimintaan perehtyminen kertoo, millaisia kasvutarinoita sijoittaja on pystynyt aiemmin rakentamaan, millä toimialalla se on onnistunut ja miten aiempien sijoituskohteiden omistajien ja johdon sekä pääomasijoittajan välinen yhteistyö on toiminut.

 

Johto
Yhtiön johto työskentelee erittäin tiiviisti pääomasijoittajan kanssa. Silloin henkilökemiat nousevat isoon rooliin.

 

Toimintatapa
Pääomasijoittajilla on omia toimintatapojaan sijoituksen tekemisessä ja yrityksen kehittämisessä. On hyvä varmistaa, että toimintatapa tuntuu oikealta. Toimintatavan muuttujia ovat esimerkiksi tapa analysoida yritystä, rakentaa strategia kasvuun ja hallitustyöskentely. Osa pääomasijoittajista sijoittaa oman työntekijänsä yrityksen hallituksen puheenjohtajaksi, osa käyttää ulkopuolista hallituksen puheenjohtajaa. Yleensä aina hallituksessa on joka tapauksessa ulkopuolisiakin jäseniä, joilla on kokemusta yrityksen toimialasta.

“Kannattaa kuulostella pääomasijoittajan vanhoilta sijoituskohteilta, miten yhteistyö meni. Usein pääomasijoittajat antavat mielellään entisten kohdeyritysten johdon yhteystietoja referenssihaastattelun tekemistä varten.”

MB rahastot, Juha Tukiainen

Tilaa uutiskirje / Subscribe to our newsletter