Onko yrityksesi startup?

Nuori innovatiivinen yritys, joka tyypillisesti pyrkii nopeaan kansainväliseen kasvuun skaalautuvalla liiketoimintamallilla.

Onko yrityksesi kasvuyritys?

Yritys, jolla on vakiintunutta liiketoimintaa ja liikevaihtoa sekä useimmiten potentiaalia kasvaa myös jatkossa. Yrityksen liikevaihto voi olla muutamasta miljoonasta eurosta satoihin miljooniin euroihin.

Pääomasijoitus startup-yritykseen

Pääomasijoittajan kanssa voit rakentaa kansainvälisen kasvutarinan
Startup-yrityksiin sijoittavat pääomasijoittajat pyrkivät sijoittamaan yrityksiin, joiden kasvupotentiaali on kansainvälistä tasoa. Yrittäjän on oltava motivoitunut ja kykenevä kansainväliseen kasvuun.

 

Sitoutuminen yrityksen kasvuun
Startupien kasvutarinat ovat usein pitkiä ja vaativia. Siksi pääomasijoitusta hakevan yrittäjän tai tiimin on oltava valmis työskentelemään yhden yrityksen eteen vähintään 5-7 vuotta. Energiaa ei voi jakaa samaan aikaan muille yrityksille.

 

Yhdessä kasvaville markkinoille
Voimakas kasvu edellyttää usein, että myös markkina, jolle yritys tähtää, on kasvava. Markkinan on oltava myös sellainen, joka mahdollistaa liiketoimintamallin, jolla yritystä on mahdollista kasvattaa skaalautuvasti.

 

Pääomasijoittaja jakaa riskiä kanssasi
Pääomasijoittaja saa sijoituksen vastineeksi osuuden yrityksen omistuksesta. Jos sijoituskierroksia vaaditaan useampi, yrittäjän omistusosuus pienenee, eli dilutoituu, entisestään. Yleensä myöhemmät sijoituskierrokset ovat kuitenkin suurempia, ja yritys myös arvotetaan arvokkaammaksi. Tällöin yrittäjän omistuksen absoluuttinen arvo yleensä kasvaa, vaikka yrittäjä omistaa pienemmän osuuden yrityksestä.

 

Kasvua rakennetaan yhteistyössä
Yrittäjän on oltava valmis kehittämään yritystä yhdessä osan yrityksestä omistavan pääomasijoittajan kanssa. Sijoittajat tekevät jopa viikoittain töitä kohdeyhtiöidensä esimerkiksi tuotteiden, markkinan ja seuraavan rahoituskierroksen kanssa.

 

Kova työ palkitaan vuosien päästä
Yrittäjän omistusosuus pienenee sijoitusten myötä, mutta pääomasijoittajan irtaantumisen myötä myös yrittäjä saattaa myydä koko omistuksensa. On siis oltava valmis luopumaan koko yrityksestä, jos uusi omistaja sellaista edellyttää. Tyypillisesti yrittäjä jää kuitenkin työskentelemään yritykseen, ja usein tätä myös edellytetään yrityskaupassa. Listaamisen yhteydessä yrittäjä jää yleensä osaomistajaksi yritykseen.

Pääomasijoitus kasvuyritykseen

Kasvuun tarvitaan tuottava yritys
Kasvuyrityksiin sijoittavat pääomasijoittajat etsivät yrityksiä, joilla on jo liikevaihtoa. Yrityksiltä halutaan positiivista kassavirtaa sekä olemassa olevaa liiketoimintaa, markkina-asemaa ja organisaatiota. Pääomasijoittajat ottavat yleensä myös lainaa yritysjärjestelyyn. Kassavirran on mahdollistettava lainojen hoito.

 

Riittävä liikevaihto
Pääomasijoittajia kiinnostavat kasvuyritykset, jotka ovat jo merkittävän kokoisia. Suurempia sijoituksia tekevät suomalaiset pääomasijoittajat ovat tyypillisesti kiinnostuneita yrityksistä, joiden liikevaihto on vähintään 10 miljoonaa euroa, mutta ne tutkivat sijoitusmahdollisuuksia myös pienempiin yrityksiin varsinkin, jos toimiala tarjoaa mahdollisuuksia konsolidaatioon ja yritysjärjestelyille. Pienempiä sijoituksia tekeville sijoittajille noin kaksi miljoonaa euroa on yleensä liikevaihdon alaraja.

Selkeä kasvumahdollisuus
Suomalaiset pääomasijoittajat haluavat kasvattaa sijoituskohteidensa arvoa useimmiten muun muassa liikevaihtoa kasvattamalla ja kannattavuutta parantamalla. Tätä auttaa esimerkiksi se, että kasvuyrityksellä on oltava edellytykset liikevaihdon kasvuun ja positiiviseen tuloskehitykseen mm. johdon, organisaation, osaamisten, tuotannon ja kilpailukyvyn kannalta. Myös yrityksen asema arvoketjussa on oltava sellainen, että se mahdollistaa kasvamisen. Joskus yhtiö itsessään ei ole varsinainen kasvuyhtiö, mutta yhdistämällä kaksi tai useamman yrityksen pääomasijoittaja voi rakentaa mielenkiintoisen kasvupolun ja avata uusia kehityssuuntia.
Pääomasijoittajia kiinnostavat usein myös sellaiset matalamman kasvun yhtiöt, joilla on riittävän turvallinen asema markkinoilla ja vahva kassavirta.

 

Toimialan kiinnostavuudella on väliä
Yleensä pääomasijoittajat pyrkivät sijoittamaan toimialaan, joka kasvaa. Myös toimialan syklisyys ja mahdollisuus liiketoiminnan kansainvälistämiseen kyseisellä toimialalla vaikuttavat pääomasijoittajan kiinnostukseen. Mitä enemmän toimiala tarjoaa mahdollisuuksia kasvuun ja positiiviseen arvonkehitykseen, sitä enemmän se yleensä pääomasijoittajaa kiinnostaa.

 

Hyvä johto edesauttaa kasvun kiihdyttämistä
Yrityksissä on oltava kyvykäs johto, joka osaa ohjata yritystä kasvuun, tai yhtiöllä on oltava mahdollisuus rekrytoida oikeita osaajia sijoituksen jälkeen. Yhtiön johdolta kaivataan näkemystä ja virtaa johtaa kasvua.

 

Oletko valmis luopumaan yrityksen omistuksesta?
Pääomasijoittaja ostaa sijoituskohteena olevasta yrityksestä yleensä enemmistön. Markkinassa on myös vähemmistöomistuksesta kiinnostuneita pääomasijoittajia. Enemmistökaupassa myyjälle voi jäädä omistusta, tai myyjää voidaan edellyttää sijoittamaan osa saamastaan kauppahinnasta takaisin yritykseen varsinkin, mikäli hän jää yrityksen palvelukseen. Jos yhtiön johto ei ole ollut yhtiön omistajana, yleensä pääomasijoittajan mukaantulo tarkoittaa myös johdolle tehtävää osakkuusjärjestelyä. Yhtiö myydään tyypillisesti 3-7 vuoden kehitysvaiheen jälkeen seuraavalle omistajalle, jolloin uusi omistaja määrittelee oman strategiansa mukaisesti johdon kannustin- ja sitouttamisjärjestelyt.

Tilaa uutiskirje / Subscribe to our newsletter