Pääomasijoittaja lähtee rakentamaan yritykselle kasvustrategiaa, jotta yrityksen arvo nousee. Kaikki toimenpiteet tähtäävät tähän. Alkuvaiheen yrityksillä apu voi olla hyvin konkreettista ja päivittäistä. Isommissa yrityksissä strateginen apu korostuu. Kasvustrategiaa rakennetaan yhdessä tyypillisesti 3-7 vuotta eli yhden strategisen kasvuvaiheen ajan.

 

Strategia hiotaan kuntoon
Sijoitusprosessin aikana pääomasijoittaja käy läpi yrityksen strategiaa ja tarvittaessa muokkaa sitä yhdessä yhtiön johdon ja muiden omistajien kanssa. Sijoituksen alussa strategia työstetään valmiiksi, mutta sitä muokataan tarvittaessa sijoituksen aikana.

 

Organisaation valmiudet kasvuun varmistetaan
Pääomasijoittaja varmistaa alussa, että organisaatiossa on kaikki, mitä tarvitaan strategian toteuttamiseen. Pääomasijoittaja auttaa myös tarvittavissa rekrytoinneissa, jotta yrityksessä on tarvittava osaaminen uuden kasvustrategian toteuttamiseksi.

 

Raportointiasiat kuntoon
Yrityksessä ei välttämättä ole selvää ja yhdenmukaista raportointijärjestelmää. Pääomasijoittajalle tämä on keskeinen asia: tietoa tuloksista tarvitaan jatkuvasti, jotta tiedetään kehittyykö sijoituskohde haluttuun suuntaan. Selkeät raportointisuhteet parantavat myös yrityksen hallintomallia ja johtamista.

 

Yritysostojen arviointi
Kasvussa usein pääosassa on orgaaninen kasvu, mutta kasvua voidaan myös vauhdittaa yritysostoilla. Näitä voidaan tehdä koska tahansa sijoituksen aikana, mutta merkittävä panostus kilpailijoihin ja muihin potentiaalisiin yritysostokohteisiin tehdään varsinkin sijoituksen alkuvaiheessa. Pääomasijoittaja tekee tarvittaessa yritykseen myös lisäsijoituksia ostojen rahoittamiseksi.

 

Paikka hallituksessa
Tyypillisesti aktiivinen pääomasijoittaja haluaa paikan hallituksesta. Pääomasijoitus ylipäätään lisää hallitustyön merkitystä ja monipuolistaa hallituksen jäsenten osaamisprofiilia.