Bocap sijoittaa strategisen tulevaisuusasiantuntijuuden edelläkävijään Gemiciin

Bocapin kasvurahasto (Bocap SME Achievers Fund III) on sijoittajana Gemic Oy:n historian ensimmäisellä, yli 13 miljoonan euron rahoituskierroksella. Bocapin pääomasijoituksen lisäksi rahoituskierros sisältää pankkilainaa. Suomalaislähtöinen Gemic on kolmella mantereella toimiva, globaaleja suuryrityksiä palveleva kasvu- ja innovaatiostrategioihin keskittyvä asiantuntijayritys. Perinteisistä strategisen konsultoinnin toimijoista poiketen Gemic yhdistää yhteiskunta- ja ihmistieteitä sekä systeemiajattelua tulevaisuuden kasvuajurien tunnistamiseen ja kasvupolkujen luomiseen. Gemicin asiakkaisiin lukeutuu kymmenen Fortune 100 -listalla olevaa yritystä. Yhtiön liikevaihto nousee kuluvana vuonna yli 12 miljoonaan euroon.

Kasvurahoituksen avulla Gemic aikoo kiihdyttää rekrytointitahtiaan ja kasvattaa toimintaansa valikoiduilla maantieteellisillä alueilla. ”Kykymme auttaa maailman johtavia yrityksiä irtautumaan menneisyyttä peilaavista ja yksin kovaan dataan pohjautuvista ajatus- ja toimintamalleista on johtanut tilanteeseen, jossa emme ole täysin pystyneet vastaamaan jatkuvasti kasvavaan kysyntään. Rahoitus auttaa meitä kiihdyttämään huippuasiantuntijoiden rekrytointia Pohjois-Amerikassa, Euroopassa, Aasiassa sekä Lähi-Idässä”, kertoo Gemicin toimitusjohtaja Otto Utti.

Bocapin sijoitusjohtaja Vilma Torstila kertoo, että ”poikkeuksellisen kyvykkyytensä ansiosta Gemicillä on tuhannen taalan paikka saavuttaa entistä näkyvämpi ja merkittävämpi asema globaaleilla strategisen neuvonannon markkinoilla, joita on leimannut konservatiivinen tapa tulkita ilmiöitä ja nähdä mahdollisuuksia. Uudessa normaalissa globaalien yhtiöiden johtaminen ja kilpailukyky perustuvat entistä inhimillisempään näkökulmaan sekä kykyyn luoda jatkuvasti parempaa tulevaisuutta”.

Lisätietoja antavat:

Bocap Private Equity Oy
Vilma Torstila,
sijoitusjohtaja & osakas, puh. 040 547 4010, vilma@bocap.fi
Julianna Borsos, hpj & perustajaosakas, puh. 050 386 3530, julianna@bocap.fi

Gemic Oy
Otto Utti,
toimitusjohtaja (Gemic, Inc.), puh. 044 537 0705, otto.utti@gemic.com

Taustaa Gemicistä:

Vuonna 2008 perustettu Gemic toimii maailmanlaajuisesti ja työllistää 55 henkilöä Yhdysvalloissa, Kanadassa, Saksassa, Isossa-Britanniassa ja Suomessa. Yhtiön kuluvan vuoden liikevaihdon odotetaan ylittävän 12 miljoonaa euroa ja tuloksen olevan vahvasti positiivinen. Gemicin asiakkaisiin lukeutuu kymmenen Fortune 100 -listalla olevaa yritystä.

Taustaa Bocapin pääomasijoitustoiminnasta:

Bocap Private Equity Oy on johtava suomalainen riippumaton pääomasijoitusrahastoja hallinnoiva yhtiö, jonka missiona on vauhdittaa kilpailukykyisten suomalaisten pk-yritysten kasvua paitsi pääomittamalla myös tarjoamalla vankan strategisen sekä operatiivisen tuen. Bocapin rahasto oli perustettaessa v. 2012 Suomen ensimmäinen vain vähemmistösijoituksia suomalaisiin yrittäjävetoisiin, kannattaviin, 4–50 miljoonaa euroa vaihtaviin ja voimakkaasti kasvaviin listaamattomiin pieniin ja keskisuuriin yrityksiin tekevä rahasto. Nykyään rahastoja on kolme (Bocap SME Achievers Fund I, II ja III). Bocapin salkkuyhtiöt ovat tähän mennessä työllistäneet suoraan yli 3000 henkeä pääosin Suomessa ja niiden yhteenlaskettu liikevaihto on yli 300 miljoonaa euroa. Bocapin sijoittajina on pääosin suomalaisia institutionaalisia sijoittajia, säätiöitä sekä menestyneitä yrittäjiä ja näiden sijoitusyhtiöitä.