Liity jäseneksi

Pääomasijoittajat ry edustaa pääomasijoittajia Suomessa. Yhdistyksen jäsenkunta kasvaa jatkuvasti – Suomen yhdistys on tällä hetkellä pohjoismaiden suurin, kun jäsenkunnassa on lähes 200 yritysjäsentä.

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä pääomasijoitustoimintaa Suomessa harjoittava pääomasijoitusyhtiö tai ammattimaisena rahaston sijoittajana Suomessa toimiva oikeushenkilö. Muut pääomasijoittajat -jäsenkategoriaan voidaan hyväksyä muita oikeuskelpoisia yhteisöjä, jotka harjoittavat ammattimaista pääomasijoitustoimintaa. Jäsenistössämme onkin lukuisia family office- ja corporate venture capital -sijoittajia. Liitännäisjäsenyys voidaan myöntää sellaiselle yhteisölle, jolla on mahdollisuus vaikuttaa pääomasijoitustoiminnan kehittämiseen Suomessa.

Jäsenedut

Yhdistyksen jäseneksi liittyessä saat monia huomattavia jäsenetuja, kuten näkyvyyttä Suomen pääomasijoituskentässä sekä mahdollisuuden osallistua yhdistyksen tapahtumiin ja koulutuksiin.

Tutustu jäsenetuihin

Jäsenmaksuluokat

Yhdistyksen jäsenillä on erisuuruiset vuosittaiset jäsenmaksut. Varsinaisten jäsenten ja muiden pääomasijoittajien jäsenmaksuissa on eri luokkia, jotka määräytyvät pääomasijoittajan hallinnoiman pääoman määrän mukaisesti. Muiden pääomasijoittajien osalta hallinnoituihin pääomiin lasketaan vain pääomasijoituksiin varatut pääomat. Hallinnoitavalla pääomalla tarkoitetaan hankintahintaisen sijoitusportfolion ja sijoitettavissa olevan pääoman yhteisarvoa. Lisäksi ulkomaisilla toimijoilla ja pääomarahastoihin sijoittavilla rahastosijoittajilla on omat luokat. Liitännäisjäsenien jäsenmaksut on porrastettu eri luokkiin henkilöstömäärän mukaan.

Varsinaiset jäsenet ja muut pääomasijoittajat

Hallinnoitava pääoma
< 10 MEUR / 1260 EUR
10 – 20 MEUR / 2520 EUR
20 – 100 MEUR / 4410 EUR
100 – 500 MEUR / 6300 EUR
> 500 MEUR / 8820 EUR

Kansainvälinen toimija (GP, CVC, FO), ei toimipistettä Suomessa 5250 EUR
Rahastosijoittaja (LP) 4620 EUR

Liitännäisjäsenet

Henkilöstömäärä

Alle 10 / 2520 EUR
10–29 / 3780 EUR
30–99 / 4410 EUR
100–250 / 5670 EUR
250–/ 7350 EUR

    Jäsenhakemus

    Yhdistyksen jäseneksi voit hakea täyttämällä alla olevan lomakkeen. Yhdistyksen hallitus käsittelee jäsenhakemuksen mahdollisimman pian.

    Lisätietoja saat yhdistyksen tiimiltä, yhteystietomme löydät täältä.

    Seuraavat tiedot tarvitaan sekä varsinaiseksi jäseniksi hakevilta yrityksiltä (pääomasijoittajilta ja rahastosijoittajilta) että "Muu pääomasijoittaja" -kategoriaan hakevilta. Liitännäisjäseneksi voivat kirjoittaa kuvauksen toiminnastaan lisätietoja-kohtaan.