Mitä pääomasijoittaminen on?

Pääomasijoittaminen on ammattimaista sijoitustoimintaa, jonka kohteena ovat listaamattomat yritykset. Pääomasijoittajat tekevät sijoituksia sekä aikaisen vaiheen startupeihin että vakiintuneisiin kasvuyrityksiin. Sijoituksen vastineeksi pääomasijoittajat saavat osuuden yrityksen omistuksesta ja toimivat väliaikaisena omistajana, yleensä noin 3–7 vuoden ajan. Omistus yrityksestä voi olla joko enemmistö- tai vähemmistöosuus.

Pääomasijoittamisen tavoitteena on vauhdittaa yrityksen kasvua. Pääomasijoittajat ovat aktiivisia omistajia, joten toiminnan etuja muihin rahoitusmuotoihin nähden ovat muun muassa ammattimainen ote yrityksen kasvattamiseen sekä pääomasijoittajan yritykseen tuoma osaaminen ja kontaktit.

Mitä pääomasijoittaminen on?

Pääomasijoittajat rahoittavat ja kasvattavat listaamattomia yrityksiä. Pääomasijoittajatiimit ovat tällaisen kasvun ammattilaisia. Jos yritystä halutaan kasvattaa etenkin kansainvälisille markkinoille tai pörssilistautumista varten, pääomasijoittaja on erinomainen kasvukumppani.

Mitä pääomasijoittaja tekee?

Pääomasijoitustiimi kerää rahastosijoittajilta rahaston (usein kymmenistä miljoonista satoihin miljooniin), josta se tekee sijoituksia lupaaviin yrityksiin. Rahoitusta vastaan sijoittaja saa yrityksen osakkeita. Pääomasijoittaja omistaa vähemmistö- tai enemmistöosuuden yrityksestä kolmesta seitsemään vuotta ja auttaa yritystä kasvamaan omistusaikana. Sen jälkeen pääomasijoittaja myy omistuksensa ja yritys siirtyy seuraavaan kasvuvaiheeseen, esimerkiksi isommalle pääomasijoittajalle, pörssiin tai osaksi suurempaa kansainvälistä yritystä.

Miten pääomasijoittaminen eroaa muusta
rahoituksesta?

Pääomasijoittaminen on luonteeltaan ammattimaista, aktiivista omistamista: rahoituksen lisäksi pääomasijoitustiimit ovat usein mukana kohdeyritysten hallituksissa ja auttavat esimerkiksi strategian rakentamisessa, rekrytoinneissa ja kansainvälisissä kontakteissa.

Mitä hyötyä pääomasijoituksista on?

Pääomasijoittajat sijoittavat hyvin usein uuteen: he ovat joko mukana uudistamassa perinteisiä toimialoja tai rahoittamassa täysin uusia teknologioita. Yritys saa kasvurahaa ja määrätietoisen omistajan, ja pääomasijoittajan liiketoiminta- ja toimialaosaamisesta käytännön apua kasvupolulle. Kasvavat yritykset luovat työpaikkoja. Kun pääomasijoittaja myy osuutensa kasvaneesta ja arvoaan lisänneestä yrityksestä, työeläkeyhtiöt, säätiöt ja muut rahastosijoittajat saavat heille kertyneet tuotot.

Pääomasijoitusalan termejä

Venture capital

VC-sijoittajat sijoittavat startupeihin ja omistavat niistä vähemmistöosuuden. VC-sijoituksen saaneita yrityksiä ovat mm. pelijätti Supercell ja älysormuksistaan tuttu Oura.

Growth

Growth-sijoittajat tekevät vähemmistösijoituksia vakiintuneempiin, usein keskisuuriin kasvuyrityksiin. Growth-sijoituksia ovat saaneet esimerkiksi Evondos ja Unikie.

Buyout

Buyout-sijoittajat tekevät enemmistösijoituksia jo toimintansa vakiinnuttaneisiin, suurempiin kasvuyrityksiin. Buyout-sijoituksilla kasvaneita yrityksiä ovat mm. Musti & Mirri ja Harvia.

Rahastosijoittaja

Rahastosijoittajat sijoittavat varojaan pääomasijoitusrahastoihin. Rahastosijoittajia ovat esim. isot institutionaaliset sijoittajat, kuten työeläkeyhtiöt.

Startup

Nuori yritys, joka pyrkii nopeaan, usein kansainväliseen kasvuun skaalautuvalla liiketoimintamallilla. Startupeja rahoittavat usein venture capital -sijoittajat.

Kasvuyritys

Yritys, jolla on vakiintunutta liiketoimintaa, liikevaihtoa ja potentiaalia kasvaa myös jatkossa. Kasvuyrityksiä rahoittavat usein buyout- tai growth-sijoittajat

Tiedotteet

Pääomasijoittajien kädenjälki näkyy suomalaisessa yhteiskunnassa – Lähes kolmannes suurimpien yritysten listalle nousseista yrityksistä pääomasijoittajataustaisia

Suomen 500 suurimman yrityksen listalle viimeisen kymmenen vuoden aikana nousseista yrityksistä lähes kolmannes on kasvanut pääomasijoittajan omistuksessa. Pääomasijoittajien kohdeyritysten kasvuvauhti on sekä liikevaihdolla että henkilöstömäärällä mitattuna verrokkejaan huomattavasti nopeampaa. Pääomasijoittajat ry:n ja PwC:n tuoreessa tutkimuksessa selvitettiin pääomasijoittamisen vaikutusta Suomen yrityskenttään ja…
Lue lisää pääomasijoitusalan vaikuttavuudesta