Kestävää kasvua rakentamassa

Pääomasijoittajien tavoitteena on luoda uutta ja kestävää talouskasvua sekä vaurautta Suomeen.

Vahvistamme tietämystä pääomasijoitusalasta koko Suomen kestävän talouskasvun tukipilarina ja sitä kautta hyvinvoinnin mahdollistajana. Pääomasijoittaminen on merkittävä osa suomalaista yhteiskuntaa, ja kasvuyritysekosysteemin menestys ajaa koko Suomea eteenpäin.

Tavoitteenamme on maailmanluokan toimintaympäristö, jossa Suomen lainsäädäntö ja viranomaistoiminta on pääomasijoitustoimintaa edesauttavaa ja jossa pääomasijoittajat nähdään positiivisena kasvun rakentajana.

23 miljardia euroa

Pääomasijoittajien suomalaisten kohdeyritysten yhteenlaskettu liikevaihto – 5 % suomalaisten yritysten kokonaisliikevaihdosta

101 000 työntekijää

Pääomasijoittajien kohdeyritysten henkilöstömäärä Suomessa – 7 % suomalaisten yritysten kokonaishenkilöstömäärästä

30 %

Suomen suurimpien yritysten listalle viimeisten kymmenen vuoden yrityksistä on saanut pääomasijoituksen historiansa aikana

10 x liikevaidon kasvu

Pääomasijoittajien kohdeyritykset ovat kasvaneet liikevaihdolla mitattuna kymmenen kertaa nopeammin kuin verrokkiyritykset

56 x henkilöstömäärän kasvu

Pääomasijoittajien kohdeyritykset ovat kasvaneet henkilöstömäärällä mitattuna 56 kertaa nopeammin kuin verrokkiyritykset

Tavoitteemme

Tavoitteenamme on, että Suomeen saadaan enemmän uusia, nopeasti sekä kestävästi kasvavia teknologia-alan huippuyrityksiä ja laaja ja kilpailukykyinen keskisuurten, hyvin työllistävien yritysten joukko. Haluamme, että Suomi on paras paikka yrittäjille, osaajille ja sijoittajille. Näin rakennamme yhdessä kestävää kasvua ja työtä Suomeen. 

Lue lisää tavoitteistamme

Lausunnot

Pääomasijoittajat ry tekee ehdotuksia ja antaa lausuntoja ministeriöille, eduskunnan valiokunnille ja muille tahoille liittyen kasvun edellytyksiin. Meille on tärkeää, että rakennamme Suomessa rohkeasti uutta ja kestävää talouskasvua.

Tutustu lausuntoihimme

Vaikuttamisen tavat

Pääomasijoittajat ry pyrkii rakentamaan rohkeasti kasvun edellytyksiä.  

Uskomme yhteistyön voimaan. Olemme laajalti ja vahvasti verkostoitunut toimija sekä haluttu yhteistyökumppani. Teemme yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa edistääksemme myönteistä vuoropuhelua pääomasijoitusalan, päättäjien, median ja yleisön välillä, jotta voimme lisätä ymmärrystä pääomasijoitustoimialasta ja sen merkityksestä kasvuekosysteemille sekä koko Suomelle.  

Tarjoamme tietoa ja ratkaisuja päättäjille ja osallistumme aktiivisesti alan toimintaympäristöä koskeviin hankkeisiin sekä julkiseen keskusteluun.  

Vaikutamme toimialaa koskevaan lainsäädäntöön sekä kotimaisella että EU-tasolla . Lausumme valmisteilla olevasta lainsäädännöstä ja osallistumme eduskunnan valiokuntakuulemisiin sekä lainsäädäntötyöryhmiin. Pidämme yllä myös pääomasijoitusalaa koskevaa itsesääntelyä. Vaikuttamistyötämme tukee kahdeksan työryhmää.  

EU-tason vaikuttamistyötä teemme erityisesti Invest Europen kanssa, joka toimii alan kattojärjestönä Brysselissä.  Osallistumme aktiivisesti Invest Europen toimintaan sen työryhmien ja komiteoiden kautta, ja pyrimme näin saamaan jäsenyrityksille ajankohtaista tietoa eurooppalaisista lainsäädäntöhankkeista sekä välittämään Suomen pääomasijoitusalan näkemykset niihin.    

Tuotamme paljon tietoa vaikuttamistyömme tueksi.  Julkistamme vuosittain useita tilastokatsauksia toimialan kehityksestä ja vaikuttavuudesta.  

Tarjoamme jäsenyrityksillemme paljon tietoa ja koulutusta pääomasijoitusalaan vaikuttavasta lainsäädännöstä ja alan tulevaisuuden suuntauksista muun muassa tapahtumien ja webinaarien muodossa.