Pääomasijoittajat ry pyrkii rakentamaan rohkeasti kasvun edellytyksiä.  

Olemme laajalti ja vahvasti verkostoitunut toimija, ja uskomme yhteistyön voimaan. Teemme yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa edistääksemme myönteistä vuoropuhelua pääomasijoitusalan, päättäjien, median ja suuren yleisön välillä, jotta voimme lisätä ymmärrystä pääomasijoitustoimialasta ja sen merkityksestä kasvuekosysteemille sekä koko Suomelle.  

Tarjoamme tietoa ja ratkaisuja päättäjille ja osallistumme aktiivisesti alan toimintaympäristöä koskeviin hankkeisiin sekä julkiseen keskusteluun. Vaikutamme toimialaa koskevaan lainsäädäntöön sekä kotimaisella että EU-tasolla. Pidämme yllä myös pääomasijoitusalaa koskevaa itsesääntelyä. 

EU-tason vaikuttamistyötä teemme erityisesti Invest Europen kanssa, joka toimii alan kattojärjestönä Brysselissä.  Osallistumme aktiivisesti Invest Europen toimintaan sen työryhmien ja komiteoiden kautta, ja pyrimme näin saamaan jäsenyrityksille ajankohtaista tietoa eurooppalaisista lainsäädäntöhankkeista sekä välittämään Suomen pääomasijoitusalan näkemykset niihin.    

Pääomasijoitusalan vaikuttavuus

Pääomasijoittaminen vauhdittaa taloutta rahoittamalla innovatiivisia yrityksiä, jotka tuovat markkinoille uusia tuotteita ja palveluita sekä luovat uusia työpaikkoja. Pääomasijoittaminen on merkittävä osa suomalaista yhteiskuntaa, ja kasvuyritysekosysteemin menestys ajaa koko Suomea eteenpäin.

Lue lisää

Tavoitteemme

Tavoitteenamme on, että Suomeen saadaan enemmän uusia, nopeasti sekä kestävästi kasvavia teknologia-alan huippuyrityksiä ja laaja ja kilpailukykyinen keskisuurten, hyvin työllistävien yritysten joukko. Haluamme, että Suomi on paras paikka yrittäjille, osaajille ja sijoittajille. Näin rakennamme yhdessä kestävää kasvua ja työtä Suomeen. 

Lue lisää tavoitteistamme

Lausunnot

Pääomasijoittajat ry tekee ehdotuksia ja antaa lausuntoja ministeriöille, eduskunnan valiokunnille ja muille tahoille liittyen kasvun edellytyksiin. Meille on tärkeää, että rakennamme Suomessa rohkeasti uutta ja kestävää talouskasvua.

Tutustu lausuntoihimme