Tavoitteemme

Tavoitteenamme on, että Suomeen saadaan lisää nopeasti ja kestävästi kasvavia teknologiayrityksiä sekä laaja ja kilpailukykyinen keskisuurten, hyvin työllistävien yritysten joukko. Näiden yritysten kasvua rahoitetaan pääomasijoittajien avulla.

Startupit ovat jatkossa yhä merkittävämpiä työllistäjiä ja yrityskentän suunnannäyttäjiä. Ne luovat ympärilleen uusia toimialoja ja osaamiskeskittymiä, ja vahvistavat Suomen asemaa uusien teknologioiden kärkimaana.

Kasvuhaluiset keskisuuret yritykset luovat työtä kaikkialle Suomeen. Ne vauhdittavat vientiä ja vahvistavat yrityskenttäämme. Niiden joukosta nousee Helsingin pörssiin uusia tulokkaita, jolloin omistajajoukkoon pääsevät mukaan myös suomalaiset osakesäästäjät.

Tarvitsemme enemmän uusia startupeja

Tavoitteenamme on, että Suomi on Euroopan kärkipaikalla uusien startupien määrässä. Lisäpanostuksia tarvitaan yrittäjyysosaamiseen, innovaatioihin ja niiden kaupallistamiseen.  

Tarvitsemme lisää yksisarvisia tienraivaajia

Startup-ekosystemissä tavoitellaan sitä, että vuosi 2030 on Suomessa satasen vuosi – eli täällä on silloin sata startupia, joiden liikevaihto ylittää sadan miljoonan rajapyykin. Uusista innovaatioista ja hyvistä tiimeistä voi parhaimmillaan kasvaa supermenestyviä ankkuriyrityksiä, jotka luovat ympärilleen myös osaamiskeskittymiä.

Tarvitsemme lisää Mittelstand-luokan yrityksiä

Tavoitteenamme on, että Suomen keskisuurten yritysten joukko kasvaa ja vahvistaa kotimaista yrityskenttää. Tämä edellyttää osaavaa pääomaa ja yrittäjämyönteistä päätöksentekoa.

Haluamme, että koko Suomi kasvaa, kehittyy ja työllistää

Suomessa on lukuisia perinteisten toimialojen yrityksiä, joilla olisi rahkeita kasvaa nykyistä vauhdikkaammin. Näiden yritysten kasvua on vauhditettava. Pääomasijoittaja kokeneena omistajana tuo mukanaan tarvittavaa kasvuosaamista.  

 

Mitä kasvun rakentamiseen tarvitaan?

Kasvun rakennuspalikoita ovat kasvuhaluiset yrittäjät, monipuolinen osaajajoukko ja innovaatiot, joiden pohjalle yrityksiä rakennetaan. Kun tämä perusta on kunnossa, kasvuun saadaan vauhtia näillä keinoilla:

Toimivaa sääntelyä yrityksille ja kasvun rahoittajille

Sääntely-ympäristön on tuettava yritysten kasvua ja kansainvälistymistä. On tärkeää, että kasvu- ja yrittäjämyönteistä politiikkaa tehdään yli hallituskausien. Sääntelyn ja verotusympäristön on oltava ennakoitavaa ja johdonmukaista. Aina kun säädöksiä tai verotusta muutetaan, on myös arvioitava muutosten vaikutukset yritysten kasvu-, rahoitus- ja työllistämismahdollisuuksiin. Se auttaa varmistamaan, että Suomi säilyy houkuttelevana ja kilpailukykyisenä paikkana yrittäjille, osaajille ja sijoittajille.

Lisää osaavaa pääomaa eli pääomasijoituksia kasvuyrityksille

Kotimaisen omistajuuden vahvistamiseksi rahoitusekosysteemimme tulee kasvaa kansainväliselle tasolle. Se tarkoittaa sitä, että pääomasijoitusrahastojen kotimaisen ja ulkomaisen varainkeruun esteet on poistettava ja rahastoilla on oltava kilpailukykyiset mahdollisuudet houkutella kasvupääomaa Suomeen. Olemme kasvupääoman houkuttelussa muuta Eurooppaa jäljessä: esimerkiksi ruotsalaisissa rahastoissa on ulkomaisia pääomia yli 80 %, kun taas suomalaisissa vain noin 30 %. Myös kotimaiset, startupeihin sijoittavat venture capital -rahastot ovat täällä verrattain pieniä: Euroopassa keskikoko on jo yli 100 miljoonaa euroa, Suomessa noin puolet siitä.

Myös kotimaisten sijoittajien on voitava sijoittaa esteettä suomalaisiin pääomarahastoihin. Esimerkiksi suomalaiset säätiöt eivät voi sijoittaa suoraan suomalaisiin pääomarahastoihin veroneutraalisti, vaan niille on taloudellisesti kannattavampaa sijoittaa ulkomaisiin rahastoihin kotimaisen sääntelyvirheen takia.

Tiedotteet

Yksinkertaisella säädösmuutoksella lisää vauhtia suomalaiseen kasvuun ja hyvinvointiin

Kokoomuksen kansanedustaja Aura Salla on tehnyt lakialoitteen yleishyödyllisiä yhteisöjä koskevan eriarvoisen verokohtelun poistamisesta. Tällä hetkellä kotimaisen säädösesteen takia säätiöiden 20 miljardin euron sijoitusvarallisuudesta vain pieni osa kanavoituu suomalaisille startup- ja kasvuyrityksille. Läpi mennessään ehdotus vahvistaisi kotimaista omistajuutta ja jopa lisäisi…
Lue lisää