Suomalaisilla yrityksillä ennätyksellisen hyvä alkuvuosi kasvurahoituksen suhteen: pääomasijoituksia tehty lähes miljardilla eurolla ensimmäisen vuosipuoliskon aikana

Kotimaiset yritykset saivat 929 miljoonan edestä pääomasijoituksia ensimmäisen vuosipuoliskon aikana, mikä oli kaikkien aikojen korkein summa puolessa vuodessa. Koko vuoden 2020 aikana suomalaisiin yrityksiin sijoitettiin ennätykselliset puolitoista miljardia. Vuoden 2021 sijoitusten kokonaissumman odotetaan nousevan kaikkien aikojen ennätyslukemiin. 

Sekä startupit että jo vakiintuneemmat, usein perinteisillä toimialoilla toimivat kasvuyritykset keräsivät hyvin kasvurahaa, 929 miljoonaa euroa, vuoden 2021 ensimmäisen puolikkaan aikana. Ulkomaisten pääomasijoittajien osuus sijoitetusta potista oli 653 miljoonaa ja kotimaisten sijoittajien osuus 276 miljoonaa.

Pääomasijoittajat kasvattavat sekä startupeja että jo suurempia, toimintansa vakiinnuttaneita yrityksiä. Sijoittajat ovat usein erikoistuneet juuri tietyn kasvuvaiheen yrityksiin.

“Pääomasijoittamista kuvaa hyvin käsitteet aktiivinen ja osaava omistajuus. On kyse sitten aivan ideatason startupista tai jo lähes sadan miljoonan liikevaihtoa tekevästä teollisuusyrityksestä, pääomasijoittajat vauhdittavat yritysten kasvua rahoituksen lisäksi osaamisellaan. Se tarkoittaa esimerkiksi yrityksen kehittämistä hallitustyön kautta”, kertoo Pia Santavirta, Pääomasijoittajat ry:n toimitusjohtaja.

Pääomasijoitusrahastoihin on kerätty hyvin myös uusia pääomia kotimaisilta ja ulkomaisilta rahastosijoittajilta. Kuluvan vuoden ensimmäisen kuuden kuukauden aikana pääomasijoitusrahastoihin on kerätty varoja 640 miljoonaa euroa. Koko viime vuonna pääomasijoitusrahastot keräsivät yhteensä 879 miljoonaa euroa varoja sijoitettavaksi kasvuhaluisiin yrityksiin.

“Suomessa on paljon yrityksiä, joilla on rahkeita kasvaa esimerkiksi kotimaisiksi markkinajohtajiksi, kunhan rahoitus ja kasvun askelmerkit ovat kunnossa. Toivottavasti viimeaikaiset jättiuutiset, kuten Woltin yrityskauppa ja huikea listautumisvuosi, kannustavat monen kokoisia yrityksiä etsimään vauhdikasta kasvua”, Santavirta jatkaa.

Pääomasijoitusalan trendit: vastuullisuutta, isoja rahoituskierroksia ja panostuksia teknologiaan

Pääomasijoittajat ry:n toimitusjohtaja Pia Santavirta ja yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja ja kansainvälisen pääomarahaston Verdanen osakas Janne Holmia listaavat viisi suuntaa, joihin he uskovat pääomasijoittamisen kehittyvän:

Vastuullisuus ja vaikuttavuus

Santavirran ja Holmian mukaan pääomasijoittajat sijoittavat yhä enemmän sellaisiin yrityksiin, joilla on kasvupotentiaalin lisäksi positiivisia vaikutuksia ympäristölle ja yhteiskunnalle. Kestävään kehitykseen sijoittaminen tarjoaa kiinnostavia liiketoimintamahdollisuuksia. “Uskon, että esimerkiksi ilmastonmuutoksen torjunnan ytimessä ovat sekä uudet, esimerkiksi materiaali- tai energiateknologiaa uudistavat yritykset että sellaiset perinteiset yritykset, joilla on kykyä ja halua uudistaa vanhoja toimintatapoja”, Santavirta sanoo.

Lisää megarahoituskierroksia startupeille

Suomen viidestätoista suurimmasta startup-sijoituskierroksesta kymmenen on tehty viimeisen kahden vuoden aikana. Woltin keräämä 440 miljoonan euron sijoitus rikkoi kaikki ennätykset, mutta sen takana on kypsymässä lisää vastaavia menestystarinoita. Tänä vuonna suuria kierroksia ovat keränneet muun muassa Iceye (74 miljoonaa) ja Aiven (84 miljoonaa).

Teknologiayrityksiin ja digitalisaatioon panostetaan entistä enemmän

Pääomasijoittajat sijoittavat aiempaa enemmän sekä selkeisiin teknologiayrityksiin ja sellaisiin yrityksiin, joissa kasvua voidaan rakentaa digitalisaation kautta. “Viimeistään pandemia on herättänyt yritykset digitalisoimaan toimintojaan. On vaikea löytää enää yhtäkään pääomasijoittajan tekemää sijoitusta, missä digitalisaatio ei olisi yhtenä osana yrityksen arvonluontisuunnitelmaa”, kommentoi Santavirta. “Suomalaiset teknologiayritykset kiinnostavat myös kansainvälisiä sijoittajia, ja esimerkiksi terveysteknologian alalla täällä on paljon osaamista ja innovaatioita”, jatkaa Holmia.

Venture capital -rahastoihin sijoittaminen

Pääomasijoitusrahastot ovat olleet yksi tuottoisimmista omaisuusluokista rahastosijoittajille jo yli kymmenen vuoden ajan. Institutionaalisten rahastosijoittajien sijoituksista pääosa on kohdistunut jo vakiintuneisiin kasvuyrityksiin sijoittaviin buyout-rahastoihin, ja ne keräävätkin edelleen hyvin sijoituksia. Startup-puolella on nähty viime vuosina kovia kasvulukuja. Samalla startup-yrityksiin sijoittavien venture capital -rahastojen tuotot ovat nousseet, mikä puolestaan on tehnyt niistä houkuttelevia sijoituskohteita myös uusille rahastosijoittajille.

Growth-rahastojen ja -sijoitusten lisääntyminen

Growth-sijoittajat etsivät sijoituskohteita aikaisessa vaiheessa olevien startupien ja buyout-sijoittajien kohteena olevien suurempien yritysten välistä. Strategiana voi olla esimerkiksi sijoittaa teknologiayritykseen, kun se on ohittanut startupvaiheen, tai sijoittaa pienemmän kokoluokan yritykseen perinteisemmillä toimialoilla. Myös esimerkiksi perheyritysten sukupolvenvaihdoksiin saatetaan hakea kasvuapua growth-sijoittajilta.

Monipuolistuva pääomasijoittajien joukko ja osaaminen yrityksen eri kasvuvaiheissa tarjoaa yhä useammalle suomalaiselle yritykselle tukea kasvuun”, kommentoi Holmia.

Lisätietoja:

Pääomasijoittajat ry
Pia Santavirta, toimitusjohtaja
pia.santavirta@paaomasijoittajat.fi
+358 40 546 7749

Janne Holmia, hallituksen puheenjohtaja
janne.holmia@verdane.com
+358 40 084 3333