Kasvuyritysrahastoilla huippuvuosi varainkeruussa – Nyt ennätysmäärä rahaa tarjolla kasvuyrityksille

Myöhemmän vaiheen kasvuyrityksiin sijoittavilla pääomasijoitusrahastoilla on sijoitettavaa pääomaa kolme miljardia euroa, mikä on historiallisen suuri määrä. Kasvupääomaa on siis runsaasti tarjolla lupaaville, kasvuhaluisille yrityksille.

Suomalaisiin listaamattomiin myöhemmän vaiheen kasvuyrityksiin sijoittavat pääomasijoittajat keräsivät rahastoihinsa uusia pääomia ennätykselliset 1,4 miljardia euroa vuonna 2021. Summa on poikkeuksellisen suuri. Vuosina 2016–2020 varoja kerättiin keskimäärin 450 miljoonaa euroa vuosittain.

Kasvuyritysrahastoissa suurin sijoittajaryhmä oli työeläkeyhtiöt. Vuonna 2021 rahastojen varoista 36 % kerättiin työeläkeyhtiöiltä, 16 % rahastojen rahastoilta ja 12 % perheiden sijoitusyhtiöiltä eli family officeilta. Rahastosijoittajien joukosta voimakkaimmin kasvava ryhmä on family officet.

Historiallisen menestyksekäs varainkeruuvuosi lupaa paljon uusia sijoituksia

Viime vuonna 2021 usea Suomen suurimmista pääomasijoitusyhtiöistä julkaisi seuraavan rahastonsa, esimerkiksi Intera Partners (335 M€) ja Vaaka Partners (250 M€). Pienempiin kasvuyrityksiin sijoittavista pääomasijoittajista uuden rahaston julkaisi Korona Invest (80 M€). Lisäksi CapMan laajensi sijoitusstrategiaansa uudella Special Situations -rahastolla (53 M€), joka on erikoistunut sijoittamaan taloudellisessa murrosvaiheessa oleviin yrityksiin.

Kasvuyritysrahastot sijoittavat kannattaviin, vähintään muutaman miljoonan liikevaihtoa tekeviin listaamattomiin yrityksiin, jotka tavoittelevat kasvua. Pääomasijoittajia kiinnostavat yritykset voivat olla esimerkiksi etsimässä kumppania toiminnan uudistamiseen, kansainväliseen kasvuun, sukupolvenvaihdokseen tai valmistautuakseen pörssilistautumiseen.

Yhteensä kasvuyritysrahastoissa on hallinnoituja varoja 6,5 miljardia euroa ja näistä sijoitettavissa oleva varallisuus on 3 miljardia.

Viime vuosi oli erinomainen varainkeruuvuosi kasvuyritysrahastoille. Nyt rahastojen sijoitettavissa oleva varallisuus on noussut merkittävästi, jo kolmeen miljardiin euroon. Tämä on hyvä uutinen niille kasvuhaluisille ja -kykyisille yrityksille, jotka etsivät nyt rahoitusta ja kumppania uudelle kasvupolulle”, kommentoi Pääomasijoittajat ry:n toimitusjohtaja Pia Santavirta.

Suomalaiset kasvuyritysrahastot menestyvät eurooppalaisessa tuottovertailussa

Suomalaiset kasvuyritysrahastot ovat loistaneet myös eurooppalaisessa vertailussa. Jopa 45 % suomalaisista rahastoista kuuluu eurooppalaisten rahastojen parhaaseen neljännekseen valtion sijoitusyhtiö Tesin uusimpien tuottotilastojen mukaan (lisätietoa Tesin tiedotteessa 5.5.2022).

Pääomasijoitusrahastojen tuotot perustuvat sijoituskohteena olevien yritysten arvon nousuun pääomasijoittajan omistusaikana. Tesin tilastojen mukaan suomalaisten kasvuyritysrahastojen vuosittainen tuotto on ollut 17 %. Kun vertailuindeksinä käytetään Helsingin pörssin yleisindeksiä ovat pääomasijoitukset tuottaneet 1,17 kertaisen ylituoton pörssiin nähden.

”Pääomasijoittajat ja sijoituskohteena olevat yritykset ovat onnistuneet erinomaisesti kasvutavoitteiden toteuttamisessa, mikä on näkynyt myös hyvinä tuottoina rahastosijoittajille. Tämän seurauksena rahastojen kokoja on voitu kasvattaa”, kommentoi Pääomasijoittajat ry:n hallituksen varapuheenjohtaja ja pääomasijoitusyhtiö Intera Partnersin osakas Juhana Kallio.

Rahastosijoittajien saamien hyvien tuottojen lisäksi pääomasijoittamisen kautta Suomeen on syntynyt uusia työpaikkoja, vahvempia keskisuuria yrityksiä ja uusia pörssiyhtiöitä. Tätä kehitystä voidaan vauhdittaa pitämällä huolta siitä, että suomalainen toimintaympäristö on Euroopan paras niin yrityksille, sijoittajille kuin osaajille”, päättää Santavirta.

Lisätiedot:

Pääomasijoittajat ry
Toimitusjohtaja
Pia Santavirta
pia.santavirta@paaomasijoittajat.fi
+358 40 546 7749

Pääomasijoittajat ry (FVCA) tekee pääomasijoitusalan edunvalvontaa. Edustamme monipuolista sijoittajajoukkoa, joka rakentaa kestävää kasvua ja jonka kohdeyritykset työllistävät yli 70 000 työntekijää. Pääomasijoittajat – Kasvun rakentajat. Twitter | LinkedIn | Mediapankki | Tilaa uutiskirje

Poimintoja vuoden 2021 kasvuyrityssijoituksista (growth ja buyout):

  • Yhteensä kasvuyritysrahastoissa on hallinnoituja varoja 6,5 Mrd€ ja näistä sijoitettavissa oleva varallisuus on 3Mrd€.
  • Suomalaiset kasvuyritysrahastot keräsivät uusia varoja sijoitettavaksi yhteensä 1433 M€.
  • Suomalaiset kasvuyritysrahastot sijoittivat yhteensä 381 M€.
  • Suomalaiset kasvuyritykset saivat yhteensä yli puoli miljardia euroa (516 M€) sijoituksina suomalaisilta ja ulkomaisilta kasvuyritysrahastoilta. Kahden vuoden aikana suomalaisiin kasvuyrityksiin on tehty sijoituksia yli kahdella miljardilla.

PÄÄOMASIJOITTAJAT

Pääomasijoittajat ovat kasvuomistajia. He sijoittavat listaamattomiin startup- ja kasvuyhtiöihin, joiden tähtäimessä on voimakas kasvu, uudistuminen ja kansainvälistyminen. Pääomasijoittajat tuovat aktiivisina omistajina yrityksille pääoman lisäksi riskinottokykyä sekä osaamisensa ja laajat verkostonsa. Kohdeyritykset ovat sijoittajien omistuksessa keskimäärin 3–7 vuotta, jonka jälkeen pääomasijoittaja irtautuu yrityksestä eli myy omistusosuutensa ja yritys siirtyy seuraavaan kasvuvaiheeseen. Yrityksen listautuminen pörssiin on yksi irtautumisvaihtoehdoista, muita ovat muun muassa yrityksen myynti toiselle pääomasijoittajalle tai teollinen yrityskauppa.

Pääomasijoittajat voidaan jakaa kahteen ryhmään.

1) Startup-rahastot: Venture capital -sijoittajat tekevät sijoituksia venture capital -rahastoista eri kasvuvaiheessa oleviin startupeihin, ja samalla heistä tulee yrityksen vähemmistöomistaja.

  • Startup on nuori innovatiivinen yritys, joka tyypillisesti pyrkii nopeaan kansainväliseen kasvuun skaalautuvalla liiketoiminnalla.

2) Kasvuyritysrahastot: Buyout-sijoittajat tekevät pääomasijoitusrahastoista sijoituksia vakiintuneempiin kasvuyrityksiin. Valtaosin pääomasijoittajat ovat enemmistöomistajia, mutta markkinoilla toimii myös muutamia vähemmistösijoituksia tekeviä growth-sijoittajia.

  • Kasvuyritys on yritys, jolla on vakiintunutta liiketoimintaa, liikevaihtoa ja potentiaalia kasvaa myös jatkossa. Liikevaihto voi olla muutamasta miljoonasta satoihin miljooniin.

Tässä tiedotteessa käsitellään kasvuyritysrahastoja ja vakiintuneita kasvuyrityksiä.