Mitä kasvun rakentamiseen tarvitaan?

Kasvun rakennuspalikoita ovat kasvuhaluiset yrittäjät, monipuolinen osaajajoukko ja innovaatiot, joiden pohjalle yrityksiä rakennetaan. Kun tämä perusta on kunnossa, kasvuun saadaan vauhtia.

Ala-Pietilän ja Sipilän työryhmät ovat julkaisseet keväällä 2021 kestävän kasvun ja kotimaisen omistajuuden raportit, joissa todetaan, että talouskasvua voidaan vauhdittaa kanavoimalla markkinoille osaavaa pääomaa – eli pääomasijoituksia. Lisäksi sääntely-ympäristön tulee olla toimiva. Myös me allekirjoitamme nämä ehdotukset.

Toimivaa sääntelyä yrityksille ja kasvun rahoittajille

Sääntely-ympäristön on tuettava yritysten kasvua ja kansainvälistymistä. On tärkeää, että kasvu- ja yrittäjämyönteistä politiikkaa tehdään yli hallituskausien. Sääntelyn ja verotusympäristön on oltava ennakoitavaa ja johdonmukaista. Aina kun säädöksiä tai verotusta muutetaan, on myös arvioitava muutosten vaikutukset yritysten kasvu-, rahoitus- ja työllistämismahdollisuuksiin. Se auttaa varmistamaan, että Suomi säilyy houkuttelevana paikkana yrittäjille, osaajille ja sijoittajille.

Lisää osaavaa pääomaa eli pääomasijoituksia kasvuyrityksille

Kotimaisen omistajuuden vahvistamiseksi rahoitusekosysteemimme tulee kasvaa kansainväliselle tasolle. Se tarkoittaa sitä, että pääomasijoitusrahastojen kotimaisen ja ulkomaisen varainkeruun esteet on poistettava ja rahastoilla on oltava kilpailukykyiset mahdollisuudet houkutella kasvupääomaa Suomeen.

Tiesitkö että, olemme kasvupääoman houkuttelussa muuta Eurooppaa jäljessä. Esimerkiksi ruotsalaisissa rahastoissa on ulkomaisia pääomia yli 80 %, kun taas suomalaisissa vain noin 30 %. Myös kotimaiset, startupeihin sijoittavat venture capital -rahastot ovat täällä verrattain pieniä: Euroopassa keskikoko on jo yli 100 miljoonaa euroa, Suomessa noin puolet siitä.

Myös kotimaisten sijoittajien on voitava sijoittaa esteettä suomalaisiin pääomarahastoihin. Esimerkiksi suomalaiset säätiöt eivät voi sijoittaa suoraan suomalaisiin pääomarahastoihin veroneutraalisti, vaan niille on taloudellisesti kannattavampaa sijoittaa ulkomaisiin rahastoihin kotimaisen sääntelyvirheen takia.

Tutustu tästä päättäjille suunnattuun tietopakettiin, josta löydät muun muassa vaalitavoitteemme.