Sijoittajahaku


Aboa Venture Management Oy

Aboa Venture Management Oy hallinnoimista rahastoista uusia sijoituksia tehdään Länsi-Suomen Pääomarahasto Oy:stä ja Kasvattajarahasto Ky:stä.

Rahastot keskittyvät sijoituksissaan liiketoimintansa jo käynnistäneisiin yrityksiin sekä sellaisiin aloittaviin yrityksiin, joilla on selkeä ansaintalogiikka ja joiden johdolla on näyttöä liiketoimintasuunnitelmien menestyksekkäästä toteuttamisesta.

Tekemämme sijoitukset ovat kooltaan tyypillisesti 500.000-3.000.000 euroa ja tavanomainen yhdistelmä on sijoitus osakepääomaan ja pääomalaina. Haluamme olla merkittävä vähemmistöomistaja siten, että enemmistön yhtiöstä omistavat yrityksessä työskentelevät yrittäjät.

 

http://www.aboaventure.fi

Access Capital Partners

Rahastosijoitukset. Yhtiö perustettu 1999, hallinnoitavat pääomat EUR 8,5 miljardia.

 

http://www.access-capital-partners.com/

Adelis Equity Partners

Adelis Equity Partners perustettiin vuonna 2012 päämääränä nouseminen johtavaksi Pohjoismaisiin keskisuuriin yrityksiin keskittyväksi pääomasijoitusyhtiöksi. Omistajina olemme asiantuntevia ja aktiivisia. Pyrimme avoimuuteen ja kunnioitamme niiden yritysten erityispiirteitä, joihin sijoitamme.

Sijoitamme keskisuuriin pohjoismaisiin yrityksiin, joilla on huomattavaa kehityspotentiaalia. Meille kehityspotentiaali tarkoittaa orgaanista tai yritysostoihin perustuvaa kasvua, operationaalisia parannuksia tai toimintojen strategista uudelleensuuntaamista. Pidämme monimutkaisista tilanteista joissa voimme hyödyntää laajaa kokemustamme. Keskitymme pääsääntöisesti seuraaviin toimialoihin: liiketoimintapalvelut, niche teollisuustuotteet, kuluttajasektori ja terveydenhuolto (mukaan lukien medtech ja pharma).

Me takaamme intressien yhdenmukaisuuden yhtiön johdon, hallituksen sekä omistajien välillä. Yhdessä johdon sekä hallituksen kanssa kehitämme yritykselle pitkän aikavälin suunnitelman. Suunnitelman toteuttaminen on pääasiallisesti johdon tehtävä. Adelis tukee johtoa hallitustyön kautta sekä osallistumalla tiettyihin projekteihin.

 

http://adelisequity.com/fi/

Aikainen Oy

Aikainen sijoittaa ensimmäisenä yrityksenä tiimeihin, jotka uskovat voivansa muuttaa maailmaa digitalisaation avulla paremmaksi paikaksi.

Aikainen Oy

Almaral

Almaral invests in early-stage biotechnology and life science startups. Along with the investment Almaral also provides guidance in risk management, building up long term strategies, setting up operational functions, legal support, setting up sales and marketing functions as well as commercialization.

Almaral Oy

Armada Credit Partners Oy

Tarjoamme lainamuotoista rahoitusta yritysten kasvuun ja yritysostojen rahoitukseen pienille ja keskisuurille yrityksille.

 

www.armadacredit.com

Aura Capital Oy

Founded 1997, Aura Capital is one of the few private venture capital firms in Finland. From its inception Aura Capital has had a pleasure to invest in over 30 companies. Today Aura Capital focuses to manage its existing portfolio and thus makes no new investments.

 

http://www.auratum.com

Axcel

Yksi Pohjoismaiden johtavia keskisuuriin yrityksiin keskittyviä pääomasijoittajia.

www.axcel.dk

Berling Capital Oy

Berling Capital Oy on yhden perheen omistama yhtiöryhmä. Yhtiön toiminta alkoi 1976. Yli 40 vuoden toiminnan punainen lanka on Private Equity -toiminta, yritysten ostaminen, pitäminen ja myyminen. Toimintahistorian aikana on tehty vajaa neljäkymmentä yritysjärjestelyä ja/tai -kauppaa. Enimmillään yhtiön enemmistöomistamien yhtiöiden palveluksessa on ollut n. 700 henkilöä.

Tällä hetkellä Berling Capitalin ja sen omistajien omistamat yhtiöt muodostavat sijoitusyhtiöryhmän, jota kutsutaan myös Family Officeksi. Yhtiö sijoittaa aktiivisesti omia varojaan listattuihin osakkeisiin, listattujen osakkeiden rahastoihin, Private Equity -rahastoihin, joukkovelkakirjalainoihin ja pieneen määrään erilaisia rahoitusinstrumentteja. Lisäksi yhtiöllä on yksi enemmistöomistettu yhtiö.

Yhtiön hallinnoimien sijoitusten ja sijoitussitoumusten kokonaisvolyymi on yli 100 miljoonaa euroa. Berling Capital Oy on konsernin emoyhtiö. Sen omistaa Esa Karppinen vaimonsa ja kolmen lapsensa kanssa.

https://www.berling.fi/

Boa Group Oy

BOA keskittyy kotimaisiin P&K-yrityksiin toimialariippumattomasti. Yritysten tulee olla todistanut olemassa olonsa markkinalla ja omata vahvaa kasvupotentiaalia. Yritysten johdon tulee pystyä viemään läpi suunniteltu kasvustrategia, BOA:n ja sen verkoston tukemana.

BOA:n omistajat ovat aktiivisia, kokeneita ja menestyneitä yrittäjiä, joilla on laajaa kokemusta yrityksien eri tilanteista. Yritys saa siis käyttöönsä aktiivisen kanssaomistajan joka voi tarjota rahoituksen ja neuvojen lisäksi myös käytännön tekemistä.

BOA toteuttaa arvonnousua päivittämällä kohdeyritykset omien alojensa edelläkävijöiksi vahvan visio-, strategia-, laki-, talous-, brändi- digitalisaatio-, palvelumuotoilu-, myynti- ja markkinointiosaamisen avulla.

 

Bocap Private Equity Oy

Bocap on suomalainen riippumaton pääomasijoitusyhtiö. Missionamme on vauhdittaa kilpailukykyisten suomalaisten pk-yritysten kotimaista ja kansainvälistä kasvua. Sijoitamme yhtiöihin pääosin osakeannin kautta vähemmistösijoituksen muodossa. Sijoitamme oman pääoman ehtoisesti tyypillisesti 2–10 milj. euroa kerrallaan. Toimimme aktiivisena kumppanina tyypillisesti yrityksille joiden:

– Omistus on pääosin yrittäjien käsissä ja toiminta vakiintunutta

– Liikevaihto on vähintään 4 milj. euroa ja korkeintaan 50 milj. Euroa ei toimialarajoitteita

– Liikevaihdon vuotuinen kasvu on ollut ja tulee olemaan voimakasta

– Tavoitteena on moninkertaistaa kasvu seuraavien 2 – 5 vuoden ajan

 

www.bocap.fi

LinkedIn: Bocap Group

 

 

Bridge Impact

Business Finland Venture Capital

Business Finland Venture Capital Oy tekee sijoituksia alkaviin yrityksiin sijoittaviin pääomarahastoihin. Business Finland Venture Capital Oy on Suomen valtion kokonaan omistama yhtiö.

 

www.businessfinland.vc

Twitter: @BFINVC

Butterfly Ventures

Butterfly Ventures sijoittaa nopean kasvupotentiaalin omaaviin siemenvaiheen yrityksiin laiteinnovaatioiden (hardware) ja syvän teknologian (deep tech) alueella, Suomessa, Pohjoismaissa ja Balttiassa. 80 %:lla sijoituskohteistamme ei ole liikevaihtoa sijoitushetkellä. Sijoituksen jälkeen keskitymme markkinatarpeen validointiin sekä ansaintamallin rakentamiseen ja validointiin. Noin 6 kuukautta sijoituksemme jälkeen suurimmalla osalla sijoituskohteistamme on liikevaihtoa.

 

www.butterfly.vc

 

Canelco Capital Oy

Canelco on kotimainen pääomasijoitusyhtiö, joka toimii ammattisijoittajien varainhoitajana ja yritysten strategisena kehittäjäkumppanina. Sijoitustoiminnassaan Canelco keskittyy pk-yritysten johdon yritysostoihin ja muihin yritysjärjestelyihin.

 

http://www.canelco.fi

 

 

Capman logo nettisivuille

CapMan Oyj

CapMan Buyout on Pohjoismaiden suurin enemmistösijoituksia keskisuuriin ja listaamattomiin yrityksiin tekevä sijoitustiimi. Tiimiin kuuluu 12 sijoitusammattilaista Suomessa ja Ruotsissa ja sillä on yli 30 vuoden kokemus pääomasijoitusalalta. Tiimi on tehnyt yhteensä 81 sijoitusta ja 69 irtautumista vuodesta 1989 lähtien. Tiimin yhdestoista rahasto, CapMan Buyout XI, perustettiin kesäkuussa 2019 ja tavoitekoko on 250 milj. euroa.

CapManin Growth Equity -tiimi etsii aktiivisesti voimakasta kasvua tavoittelevia yrityksiä tehden niihin merkittäviä, usean miljoonan vähemmistösijoituksia ja kehittäen aktiivisena omistajana niiden arvoa markkinatuottoa keskimääräistä enemmän. Tällä hetkellä CapMan on kasvusijoittajana yhteensä kymmenessä pohjoismaalaisessa listaamattomassa yrityksessä.

 

www.capman.com

Twitter: @CapManPE

LinkedIn: CapMan

Conor Venture Partners Oy

Conor on aktiivinen aikaisen vaiheen teknologiasijoittaja. Haemme kohteemme Pohjoismaista ja Baltiasta ja autamme kansainvälisen kasvun suunnittelussa ja toteutuksessa. Olemme aktiivinen syndikoiva partneri globaaleille Venture rahastoille ja luotettava kumppani suomalaisille aikaisen vaiheen sijoitusrahastoille. Conorin menestys perustuu yrittäjien vaurastumiseen onnistuneen kasvun kautta.

 

http://www.conor.vc

Twitter: @conorVC

Corporatum Oy

Courage Ventures

We invest in early stage Digital Health startups in the Nordics and Baltics, the region with the most sophisticated Digital Health ecosystem driving the next wave of innovations.

www.couragevc.com

Dasos Capital Oy

Dasos Capital Oy, established in 2005, is an independent company whose majority is owned by the Management Team. We act as an investment advisor to institutional investors, endowments, private banks, family offices and other clients interested in sustainable international timberland investing.

Dasos generates returns in the form of net cash flows from sustainable forest management, forest certification and from utilising identified market and management inefficiencies. In addition, we pursue complementary revenue from environmental services (e.g. carbon sequestration) and sale of higher and better use (HBU) lands. We also expect to realise additional long-term returns from timberland appreciation.

With combined total volume of funds and assets at over EUR 700 million, Dasos Capital acts as an Investment Advisor for Dasos Timberland Fund I and Dasos Timberland Fund II, both private equity funds investing in sustainable timberland investments in Europe and emerging markets. The Funds’ investors include Finnish and other European pension funds and endowments, family offices and other investors.

Dasos Capital is a member of the Finnish Venture Capital Association (FVCA) and the American Chamber of Commerce in Finland. We have signed UN’s Principles of Responsible Investment and are a member of Finland’s Sustainable Investment Forum (FINSIF).

Dasos Capital is authorised as Alternative Investment Fund Manager (AIFM) by the Financial Supervisory Authority (FSA) in Finland.

 

www.dasos.fi

 

 

eQ logo

eQ Oyj

EQT Partners Oy

EQT on kansainvälinen, pitkäjänteinen ja vastuullinen sijoittaja, joka on sitoutunut määrätietoisesti kehittämään ja kasvattamaan hallinnoimistaan yhtiöistä sekä vastuullisia että taloudellisesti vakaita, laajaa verkostoaan hyödyntäen.

EQT:n rahastoihin on sijoitettu noin 84 miljardia euroa. Ensimmäinen sijoitus tehtiin Suomeen jo 1996, ja Helsingin toimisto perustettiin 1999. EQT:n rahastot ovat tähän päivään mennessä sijoittaneet suomalaisiin yhtiöihin noin 2 miljardia euroa.

EQT:n missio on säilynyt vuosikymmenten ajan samana – tavoitteena on luoda arvoa keskisuurissa ja suurissa yrityksissä investoimalla niihin ja auttamalla niitä kehittymään erinomaisiksi, alansa johtaviksi yrityksiksi.

www.eqtgroup.com

EGP logo

Evli Growth Partners

Evli Growth Partners on 200 miljoonan euron rahasto-ohjelma, joka sijoittaa A- ja B-kierroksilla kasvuyrityksiin ensisijaisesti Pohjoismaissa ja Baltiassa. Olemme yrittäjävetoinen tiimi, jonka tavoitteena on mahdollistaa yritysten nopea kasvu ja kansainvälinen menestys. Etsimme nopeasti skaalautuvia ja kansainvälisen markkinapotentiaalin omaavia yrityksiä, joilla on hyvä yksikkökannattavuus ja muutama miljoona liikevaihtoa.

 

https://egp.fi/

 

Osana Evliä on myös EAB Private Equity Oy, joka toteuttaa kanssasijoitushankkeita listaamattomiin myöhäisemmän vaiheen kohdeyhtiöihin.

 

EAB Private Equity | Evli

Evolver Equity Oy

Evolver on kasvukumppani suomalaisille ja ruotsalaisille omistajavetoisille PK-yrityksille. Sitoutuneena omistajana tehtävämme on auttaa yhtiöitämme saavuttamaan potentiaalinsa tarjoamalla osaamista, pääomaa ja työkaluja liiketoiminnan kehittämiseen ja kasvun vauhdittamiseen.

 

www.evolverequity.com

 

FOV Ventures

Olemme Euroopan ainoa metaverseen spesifisti sijoittava VC. Olemme sijoittaneet tähän alueeseen noin 7 vuoden ajan ja luoneet globaalisti merkittävät verkostot, joita tarjoamme yritysten käyttöön. Track recordissamme on kymmeniä sijoituksia tämän alueen yrityksiin, muutama exit sekä yhteissijoituksia globaalilla tasolla tier-1 rahastojen kanssa. Sijoitamme pre-seed ja seed-vaiheessa 500k euroon asti.

www.fov.ventures

Gerako Oy

Gerako Oy on vuonna 1974 perustettu vakavarainen espoolainen perheyritys ja Gerako-konsernin emoyhtiö. Konsernin liikevaihto vuonna 2018 oli 33 milj. euroa ja henkilöstön määrä on 7.

http://www.gerako.fi/

gorilla logo

Gorilla Capital

Gorilla Capital on Pohjoismaiden aktiivisin aikaisen vaiheen sijoitusyhtiö.

www.gorillacapital.fi

Greencode Ventures

Sijoitamme digitaalisen vihreän siirtymän aikaisen vaiheen startuppeihin.

Greencode Ventures

Guida Invest Oy

Guida on osa 15 vuoden ikäistä yrittäjävetoista Divest Group -konsernia. Partnerit ovat tehneet töitä pk-yritysten talouden, rahoituksen, myynnin ja markkinoinnin kanssa 20 vuoden ajan. Guida on toiminut vuodesta 2010 alkaen. Teemme sijoitukset omasta taseesta, joka on n. 5 MEUR. Pyrimme ratkaisemaan rahoitustarpeesi itse tai yhdessä muiden kanssa. Päätöksenteko on nopeaa. Asiakkaitamme ovat b-to-b –markkinalla toimivat pk-yritykset liikevaihdoltaan 0,2-5,0 MEUR, jotka tähtäävät kasvuun. Sijoituksen suuruus on 50.000-200.000 EUR. Työkalujamme ovat joustava käyttöpääomarahoitus, velkakirjat ja vaihtovelkakirjat sekä suorat osakesijoitukset.

 

www.guida.fi

Hartwall Capital

Hartwall Capital on suomalainen perheomisteinen sijoitusyhtiö, joka tavoittelee kestävää arvonkehitystä aktiivisen omistajuuden kautta. Hartwall Capitalin juuret ovat juomayhtiö Oy Hartwall Ab:ssa, joka perustettiin vuonna 1836.

Hartwall Capital tekee sijoituksia listaamattomiin ja listattuihin yhtiöihin Pohjoismaissa, pääosin Suomessa. Listaamattomissa yhtiöissä Hartwall Capital tavoittelee enemmistöomistajuutta, listatuissa yhtiöissä suurimman omistajan asemaa. Sijoituskohteiden toimialat voivat vaihdella ja ne voivat olla eri vaiheessa yhtiön elinkaarta, kohdeyhtiöt ovat kuitenkin pääsääntöisesti ylittäneet startup-vaiheen.

 

Hartwall Capital

Helen Ventures

Helen Ventures on energia-yhtiö Helenin CVC, joka sijoittaa aikaisen vaiheen teknologiayhtiöihin energiasektorilla ja siihen linkkautuvilla sektoreilla (ICT, cleantech ja kiertotalous). Energiasektori on murroksessa. Olemme siksi erityisen kiinnostuneita tukemaan kunnianhimoisia yrittäjiä, jotka jakavat meidän tahtotilan viedä toimiala uudelle aikakaudelle. Helen Ventures on strateginen sijoittaja, joka tarjoaa sijoituksen lisäksi myös yhteistyömahdollisuutta Helenin liiketoimintojen kanssa. Tällöin voimme konkreettisesti yhdessä nopeuttaa markkinoitten kehittymistä ja liiketoiminnan kasvua.

Together we supercharge the future.

www.helenventures.fi

Helmet Capital Oy Ab

Helmet on vuonna 1999 perustettu suomalainen pääomasijoittaja, joka keskittyy kotimaisten vakiintuneiden ja kannattavien pk-yritysten kehittämiseen yhdessä toimivan johdon kanssa.

Olemme sijoittaneet yhteensä 53 yhtiöön ja irtautuneet 39 sijoituksesta. Sijoituksemme vuotuinen arvonnousu (IRR) on ylittänyt 20 %.

Helmetin tiimillä on laaja ja pitkäaikainen kokemus usealta eri teollisuuden alalta ja erikokoisista yrityksistä. Tuomme jokaiseen sijoituskohteemme osaavan kolmihenkisen tiimin, joka aktiivisesti osallistuu yrityksen hallitus- ja työvaliokuntatyöskentelyyn sekä on aina käytettävissä yritysjohdon apuna. Luomme johdon kanssa yhteisen kasvusuunnitelman ja tuemme sen toteuttamista.

 

https://www.helmetcapital.fi/

LinkedIn: Helmet Capital

Helsingin yliopisto logo

Helsingin yliopiston rahastot

Helsingin yliopiston rahastot (“HYR”) kuuluu Helsingin yliopisto -konserniin. HYR hallinnoi lahjoitusvaroin kerättyä omaisuutta ja tukee tuotoilla yliopiston perustehtäviä. Pieni osa HYR:in varoista on sijoitettuna alkuvaiheen listaamattomiin yrityksiin, pääosin Helsingin yliopiston tutkimuksesta syntyneisiin spin-out yhtiöihin. Jatkossa HYR:in listaamattomat sijoitukset tehdään ainoastaan yhtiöihin joilla on jokin linkki Helsingin yliopistoon, ja niissä toimimme pääosin alkuvaiheen rahoittajana. Toisaalta toivotamme kaikki sijoittajat tervetulleiksi tutustumaan sijoitusmahdollisuuksiin sekä nykyisissä että tulevissa Helsingin yliopiston spin-out yhtiöissä.

icebreaker logo

Icebreaker.vc

Icebreaker.vc on venture capital -rahasto ja -yhteisö kirkkaimmille mielille. Tiimimme ja sadat yhteisömme jäsenet auttavat sinua aloittamaan tai liittymään startup tiimiin ja rakentamaan teknologiayrityksen. Teemme sijoituksia enkeli- ja seed-vaiheissa.

 

http://www.icebreaker.vc

IK Investment Partners

Illusian Group Oy

Innovestor

Innovestor sijoittaa lupaavimpiin alkuvaiheen teknologia- ja tiede -startup-yrityksiin Pohjoismaissa ja Baltiassa. Yhtenä Suomen aktiivisimmista alkuvaiheen sijoittajista, se on usein ulkopuolista rahoitusta hakevien yrittäjien ensimmäinen soittokohde. Innovestor hallinnoi ylpeänä myös Suomen ainoaa Life Science -rahastoa.

www.innovestorgroup.com 

 

Intera Partners

Intera Partners on suomalainen yritysten kasvuun keskittyvä, vastuullinen pääomasijoittaja. Intera Partners on perustettu vuonna 2007 ja sen omistaa yhtiön avainhenkilöstö. Intera Partnersin hallinnoimien rahastojen sijoittajina on johtavia pohjoismaisia ja eurooppalaisia institutionaalisia sijoittajia.

Intera pyrkii kasvattamaan kohdeyritystensä liikevaihtoa merkittävästi. Kasvu voi olla sekä orgaanista että yritysostoihin perustuvaa. Tavoitteena on sijoituskohteiden strategisen aseman selkeä vahvistaminen, joka tapahtuu usein kansainvälistymisen kautta. Kohdeyritysten operatiivisella johdolla, jota Intera tukee kaikin mahdollisin keinoin, on tässä työssä keskeinen rooli. Johto on myös poikkeuksetta yritystensä merkittävä omistaja ja yhtiöiden henkilöstön omistus räätälöidään kuhunkin sijoitustilanteeseen ja yritysten kasvuvaiheeseen sopivaksi.

Interan tehtävänä on varmistaa kullekin kohdeyritykselle suunnitellun liiketoimintastrategian toteutuminen sekä mahdollistaa siihen tarvittavat taloudelliset resurssit. Strategian toteuttamista edistetään ammattimaisella hallitustyöskentelyllä, jota varten Intera rekrytoi yhdessä yrittäjäkumppaniensa kanssa kunkin kohdeyrityksen kehitysvaiheeseen parhaiten soveltuvat hallituksen jäsenet.

Erityistä lisäarvoa Intera voi tarjota vaativissa muutostilanteissa kuten yrityskaupoissa, toimialajärjestelyissä ja sukupolvenvaihdostilanteissa. Interan avainhenkilöt ovat olleet mukana useiden menestystarinoiden luomisessa yhdessä yrittäjäkumppanien kanssa.

 

www.interapartners.fi

Inventure

Inventure is one of the most experienced Nordic venture funds that specializes in helping its portfolio companies with talent and expansion. Since 2005, the team has been in venture with over 70 companies ranging from deep tech to consumer internet brands, including Wolt, Detectify, Blueprint Genetics, Swappie and Insurello. With its €230 million of assets under management, Inventure focuses on Seed and Series A investments across Nordics and Baltics, with offices in Helsinki and Stockholm.

 

inventure.vc

Twitter: @InventureVC

Linkedin: Inventure

IPR.VC

IPR.VC sijoittaa mediasisältöihin, erityisfokuksena kansainväliset tv- ja elokuvatuotannot ja -oikeudet.

 

www.ipr.vc

juuri partners logo

Juuri Partners Oy

Juuri Partners on vuonna 2015 perustettu suomalainen pääomasijoitusyhtiö, joka rahoittaa vakiintuneita ja kannattavia pkt-sektorin yrityksiä Suomessa, joilla liikevaihto on noin 10-50 miljoonaa euroa. Juuri Partners tarjoaa kasvuhakuisille yrityksille uudenlaisen liiketoiminnan rahoitus- ja kehitysmuodon, jossa yhdistyvät aktiivinen vähemmistösijoitus sekä velkarahoitus. Rahoitusrakenne suunnitellaan yhtiön tarpeen ja lähtökohtien perusteella. Rahaston yksittäisen sijoituksen koko on noin 3-12 miljoonaa euroa. Rahasto sijoittaa pääsääntöisesti vähemmistöhankkeisiin, mutta voi myös olla enemmistöomistaja.

Juuri Partners tukee yrittäjiä/omistajia yrityksen kehittämisessä ja kasvattamisessa sekä rahoittajana että yritykseen voimakkaasti sitoutuneena ulkopuolisena sparraajana. Juuri Rahaston kohdeyrityksissä enemmistöomistajina jatkavat yrittäjät/omistajat hyötyvät yhteisesti aikaan saadusta omistaja-arvon kasvusta.

 

www.juuripartners.fi

Twitter: @JuuriPartners

LinkedIn: Juuri Partners Oy

KEM Ventures Oy

Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen

Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo

Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia

Korkia Capital

Korkia on kansainvälisesti toimiva sijoittamiseen, yritysten kehittämiseen ja rahoittamiseen erikoistunut yritys, jonka toiminnan keskiössä on kestävän kehityksen edistäminen. Olemme joukko asiantuntijoita – konsultteja, sijoittajia, pankkiireja, mutta ennen kaikkea tekijöitä.

Hallinnoimme ja toimimme neuvonantajana pääomarahastoissa, jotka sijoittavat uusiutuvaan energiaan ja kiertotalouteen. Nykyinen painopisteemme on aurinkoenergiayhtiöissä Euroopassa ja latinalaisessa Amerikassa, sekä sijoituspolitiikkaamme sopivissa kasvuyhtiöissä, joille Korkia järjestää rahoituskierroksia. Korkia hallinnoi yli 100 megawattipiikkiä aurinkovoimasijoituksia Chilessä, ja rakentaa omaa aurinkovoimaportfoliota myös Espanjassa. Lisäksi Korkia hallinnoi vähemmistösijoituksista koostuvaa kasvuyhtiöportfoliota, johon kuuluvat mm. Norsepower, Griffin Refineries ja BioA. Kohdeyhtiöillä tulee olla omaa teknologiaa ja yhteys kestävään kehitykseen. Keväällä 2019 Korkia perusti suomalaisten kasvukeskusten tonttimaahan keskittyvän kiinteistösijoitusrahaston.

 

https://www.korkia.fi/

korona invest logo

Korona Invest Oy

Korona Invest on suomalainen pieniin ja keskisuuriin kasvuyrityksiin erikoistunut pääomasijoittaja. Perustamisvuoden 2006 jälkeen olemme keränneet pääomia yhteensä 235 miljoonaa euroa neljään rahastoon, joihin ovat sijoittaneet suomalaiset institutionaaliset sijoittajat, säätiöt, eläkeyhtiöt sekä yksityiset sijoittajat.

Tehtävänämme on kohdeyhtiöiden toiminnan kehittäminen sekä arvonnousu aktiivisena omistusaikanamme. Uskomme, että vastuullisesti toimivat kohdeyhtiömme ovat rahastoillemme ja rahastojen sijoittajille tuottavampia sijoituskohteita kestävän kasvun ansiosta.

Keskitymme pääomasijoitustoiminnassa yhtiöihin, joissa on sitoutuneet avainhenkilöt, kestävän kasvun potentiaali sekä kannattavaa liiketoimintaa ja tunnistettavat kilpailuedut. Teemme pääsääntöisesti enemmistösijoituksia kasvuyrityksiin, joiden liikevaihto on tyypillisesti 2–20 M euroa ja joiden tavoitteena on olla kolmen suurimman toimijan joukossa ydinliiketoiminnassaan tai markkina-alueellaan. Toimialafokuksemme suuntautuu mm. tietointensiivisiin palveluihin, kiertotalouteen, rakennettuun ympäristöön, teknisiin palveluihin sekä terveydenhuollon ja hyvinvoinnin palveluihin.

www.koronainvest.fi
https://www.linkedin.com/company/korona-invest/

Korpun Siemen Oy

Korpun Siemen Oy sijoittaa alkuvaiheen yrityksiin tyypillisesti 50-200keur kertasijoituksia.

Korpun Siemen Oy

Kovanen Capital Oy

kvanted

Kvanted Ventures Oy

Kvanted tekee alkuvaiheen sijoituksia yrityksiin, joilla on potentiaalia muokata teollisia arvoketjuja. Sijoitamme teollisten teknologiayhtiöiden ratkaisuihin Pohjois-Euroopassa. Sijoitusfilosofiamme kulmakivinä ovat digitaalinen transformaatio sekä kestävän kehityksen vauhdittaminen.

 

www.kvanted.com

LähiTapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö

LähiTapiola Vaihtoehtorahastot Oy

Lisätietoja yrityksen nettisivuilla.

Leo Capital

Leo Capital is a venture capital fund which helps to create industry leading technology centric organizations.

 

Leo Capital

Lifeline Ventures

Lifeline Ventures is a Finland-based early-stage venture capital firm founded by serial entrepreneurs. We invest in strong founders in sectors we know by heart from our experience as entrepreneurs. Our goal is to be the first person the entrepreneur reaches out to in times of trouble and joy. So far, we have invested in 70+ companies including category-leaders such as Applifier, Varjo, Moves, Supercell, uBiome, Smartly.io and ZenRobotics.

 

www.lifelineventures.com

M&M Growth Partners

maki-vc logo

Maki.vc

Maki.vc on 80 miljoonan euron rahasto, joka tekee siemen- ja A-kierroksen sijoituksia alkuvaiheen lupaavimpiin teknologiayrityksiin. Yhtiön päämarkkina on Pohjoismaat, mutta etsimme tiimejä, joilla on potentiaalia mullistaa markkinoita kotipaikasta, toimialasta ja teknologiasta riippumatta. Rahaston takana on ainutlaatuinen joukko sijoitusammattilaisia, family office -toimijoita, yksityissijoittajia ja instituutioita. Olemme rakentamassa vahvaa yhteisöä, joka antaa parasta mahdollista tukea Pohjoismaista ponnistaville teknologiayrittäjille.

 

www.maki.vc

Twitter: @MakiVentures

LinkedIn: @Maki.vc

 

Mandatum Asset Management

Mandatum Asset Management Private Equity on suomalainen pääomasijoittaja, joka keskittyy merkittäviin vähemmistösijoituksiin kasvuhakuisiin pohjoismaisiin yrityksiin, joilla on jo todennettu liiketoimintamalli. Omistuskauden aikana MAM PE toimii kohdeyritysten johdon, hallituksen ja omistajien aktiivisena kumppanina. Mandatum Asset Management on osa Sampo Groupia.

https://www.mandatumam.com/

MB Rahastot Oy

MB Rahastot on vuonna 1988 perustettu johtava keskisuuriin liiketoimintoihin pääasiassa Suomessa ja muissa Pohjoismaissa keskittyvä suomalainen pääomasijoittaja. Kohdeyhtiömme ovat kasvavia vahvan kilpailuaseman omaavia toimijoita, joilla on potentiaalia kasvuun orgaanisesti tai yritysostoin, markkina-aseman tai arvoketjun laajentamiseen sekä kannattavuuden parantamiseen. Käytännössä kasvua haetaan esimerkiksi uusilla liiketoimintamalleilla, investoinneilla sekä strategian terävöittämisellä. Liikevaihtoa yhtiöillämme on tyypillisesti 20-200 miljoonaa euroa. Olemme aktiivinen enemmistöomistaja ja teemme sijoitukset yhdessä kohdeyhtiön johdon kanssa.

Tällä hetkellä aktiivisessa sijoitusvaiheessa on vuonna 2016 aloittanut MB:n viides pääomarahasto ja yhteensä MB hallinnoi noin 0,5 miljardin euron pääomasijoitusrahastoja. Rahastosijoittajinamme ovat pääasiassa suurimmat suomalaiset institutionaaliset sijoittajat. Lue lisää nettisivuiltamme:

 

http://www.mb.fi 

Twitter: @MBRahastot

LinkedIn: MB Funds

MetsäSpring

Metsä Spring on Metsä Groupiin kuuluva pääomasijoitusyhtiö. Investoimme maailmanlaajuisesti lupaaviin startup- ja aikaisen vaiheen yrityksiin, jotka voivat hyötyä siitä, että toimivat osana Metsä Groupin liiketoimintaekosysteemiä. Rahoituksen lisäksi tuomme sijoituskohteidemme tueksi Metsä Groupin verkostot ja osaamisen.

 

https://metsaspring.com/

 

Midinvest Management Oy

 

 

Nexit Ventures

Nexit Ventures Oy on B2B markkinaan ja digitaaliseen disruptioon keskittynyt pääomasijoittaja. Helsingissä ja Kalifornian Piilaaksossa toimiva Nexit Ventures sijoittaa pohjoismaisiin kasvuyrityksiin sekä tukee niiden kasvua ja kehitystä käytännönläheisellä otteella.

Globaalisti verkottunut Nexit Ventures on tehnyt useita irtautumisia Yhdysvalloissa, jossa on maailman merkittävimmät teknologiayhtiöiden yritysjärjestelyiden markkinat. Nexitin tuella nopeasti kasvaneita ja kansainvälistyneitä yhtiöitä ovat ostaneet mm. Google, Hewlett-Packard, Nvidia, Akamai, Docomo, UL ja IDT.

Nexit Venturesin rahaston sijoittajien joukossa on useita teknologia-alan kansainvälisiä vaikuttajia ja menestyneitä yrittäjiä.

 

http://www.nexitventures.com

Twitter: @ArtturiTarjanne

LinkedIn: Nexit Ventures

 

 

NGP Capital

NGP Capital on globaali pääomasijoitusyhtiö, joka tukee varhaisen vaiheen B2B-yrityksiä Series A -kierroksesta alkaen Euroopassa, Yhdysvalloissa, Israelissa ja Kiinassa. Tuemme yrittäjiä, jotka rakentavat teknologiayrityksiä yritysohjelmistojen, teollisuusteknologian, kyberturvallisuuden ja infrastruktuurien aloilla. NGP Capital sijoittaa vuonna 2022 käynnistetyn 400 miljoonan dollarin viidennen rahastonsa kautta yrityksiin, jotka edistävät fyysisen ja virtuaalisen maailman yhteensovittamista. Vuonna 2005 perustetulla NGP Capitalilla on yli 1,6 miljardin dollarin hallinnoitava varallisuus, ja se on sijoittanut yli 100 yritykseen, joista 18:sta on tullut yksisarvisia ja 11 listautunut pörssiin.

 

Lisätietoja yrityksen verkkosivuilta. Löydät NGP Capitalin myös LinkedInistä ja Twitteristä.

Nordia Management Oy

Nordia Rahasto tekee vähemmistösijoituksia kasvaviin terveys-, hyvinvointi-, vapaa-ajan- ja matkailupalveluja tarjoviin yrityksiin. Osallistumme aktiivisesti yrityksen liiketoiminnan kehittämiseen yhdessä yrityksen pääomistajien ja toimivan johdon kanssa. Rahastolla on lähes 30 vuoden kokemus vapaa-ajan ja hyvinvointialan yrityksistä.

 

www.nordiamanagement.fi

 

 

nordic capital logo

Nordic Capital

Nordic Capital on Pohjoismaiden johtava pääomasijoittaja, joka on sitoutunut luomaan vahvempia ja kestäviä liiketoimintoja operatiivisen kehittämisen ja transformatiivisen kasvun avulla. Nordic Capital keskittyy valittuihin alueisiin ja toimialoihin, joista sillä on vankkaa kokemusta ja todistetusti hyviä tuloksia. Tärkeimpiä toimialoja ovat terveydenhuolto, teknologia ja maksut, rahoituspalvelut, teollisuustuotteet ja -palvelut sekä kuluttaja- ja vähittäiskauppa. Keskeisiä alueita ovat Pohjoismaat ja Pohjois-Eurooppa sekä terveydenhuolto maailmanlaajuisesti. Perustamisvuodesta 1989 lähtien Nordic Capital on investoinut 12 miljardia euroa yhdeksän rahaston kautta. Nordic Capitalin rahastot sijaitsevat Jerseyssä ja niitä neuvovat asiantuntijayritykset, joiden kotipaikat ovat Ruotsissa, Tanskassa, Suomessa, Norjassa, Saksassa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa.

 

www.nordiccapital.com

Nordic FoodTech VC

Nordic FoodTech VC etsii sijoituskohteiksi varhaisessa vaiheessa olevia teknologiayrityksiä, jotka muuttavat ruokaketjua resurssitehokkaaksi ja ekologiseksi, tuottavat ravintoa uusilla tavoilla tai edistävät terveellistä syömistä. Tiimillämme on pitkä kokemus ruoka-alan tutkimuksessa ja kehityksessä, kaupallistamisessa, yrittäjyydessä ja liiketoiminnassa, sekä pääomasijoittamisessa.

www.nft.vc

Nordic Game Ventures

We grow great companies and secure future jobs while profiting from the greatest Nordic export industry success in ages, the games industry, which will show continued growth for at least five to ten years. While doing this, we get additional leverage by focusing on a single, geographically delimited industry. We use our unique advantages to the outmost, as the games industry really is special, a challenge for most investors, not just for lack of industry background or networks. Nordic Game Ventures is founded by ten Nordic games entrepreneurs and gamer entrepreneurs, a true representation of smart capital. Denmark, Finland, Iceland, Norway, and Sweden are all represented by our early partners.

 

https://nordicgameventures.com

Nordic Option Oy

Nordic Option Oy on vuonna 1994 perustettu pääomasijoitusrahasto joka tekee sijoituksia pieniin ja keskisuuriin toimintansa jo vakiinnuttaneisiin lupaaviin kasvuyhtiöihin Pohjois-Suomessa. Ensisijoituksen koko kasvuyrityksiin voi olla 0,5-2 m€. Rahastolla ei ole erityisiä toimialarajoitteita kiinteistösijoituksia lukuun ottamatta.

 

http://www.nordicoption.fi

NordicNinja VC

We are a venture capital firm with over 100 million euros to supporting scale-up goals in the Nordic and Baltic region. We know the investment size is not everything, and that’s why we’re proud to have an awesome network of great minds around the world, especially in Japan. We are backed by Honda, Panasonic, Omron and the Japan Bank for International Cooperation. We love tech, especially robotics, automation, health tech, AI and mobility, but we’re open-minded. We’d also love to co-invest with the local investors, but if needed, we are happy to lead as well.

 

www.nordicninja.vc

norvestor logo

Norvestor

Nostetta Ventures

OpenOcean

OpenOcean on aikaisen vaiheen pääomasijoittaja joka sijoittaa eurooppalaisiin ohjelmistoyrityksiin.

 

http://openocean.vc

Twitter: @openoceanvc

Panostaja Oyj

Panostaja on sijoitusyhtiö, joka toimii aktiivisena enemmistöomistaja suomalaisissa PK-yrityksissä. Strategiana on ostaa menestyviä PK-yrityksiä, luoda näille yrityksille kasvuun perustuva omistajastrategia ja tukea ja mahdollistaa kasvun toteutuminen. Panostaja tekee sijoitukset omasta taseesta tavoitteena pitkäjänteinen arvonluonti. Sijoitushorisontti on rahastomuotoisia pääomasijoittajia pidempi. Panostaja on toiminut sijoittajana yli 30 vuoden ajan.

 

www.panostaja.fi

Twitter: @PanostajaOyj

LinkedIn: Panostaja Oyj

Pontos Oy

Pontos on perheomisteinen kiinteistö- ja pääomasijoitusyhtiö, joka toimii Suomessa, Baltian maissa ja Portugalissa. Yhtiö tarjoaa rahoituksen lisäksi sijoituskohteilleen johdon tukea, oman verkostonsa, paikallistuntemusta ja erityisosaamista kiinteistö- ja rakennusalalta.

 

https://www.pontos.fi/

Twitter: @Pontos_Oy

LinkedIn: Pontos Group

PROfounders Capital

PROfounders Capital is the proactive venture capital fund in Europe. We invest in consumer and B2B early-stage technology companies across Europe with founders who are disrupting massive markets, with global ambitions.

www.profounderscapital.com

Reaktor Ventures

Reaktor Ventures is laser-focused at helping seed stage companies become global leaders.

 

https://reaktorventures.com/

Redrowal Oy

Redrowal on Family Office, joka toimii pääomasijoittamisen, arvopaperikaupan, liikkeenjohdon konsultoinnin sekä kiinteistö- ja asuntosijoittamisen parissa.

 

Redrowal

Redstone

Redstone hallinnoi kuutta omaa VC-rahastoa sekä useita toimialakohtaisia CVC-rahastoja. Teemoissa olemme keskittyneet teollisuuden tulevaisuuteen (industry 4.0, IoT, 5G, robotiikka ja automaatio, tietoturva, käyttöliittymät), finanssiteknologiaan, kiinteistöteknologiaan, digitaalisen terveydenhuoltoon sekä retail-teknologiaan. Rahastot sijoittavat globaalisti mutta painottaen Eurooppaa. Näiden lisäksi hallinnoimme kahta paikallista VC-rahastoa, joissa hankevirta rajautuu Pohjois-Karjalan sekä Etelä-Savon alueisiin.

https://www.northkareliafund.com/

https://www.southsavofund.com/

https://redstone.vc/

Risera Oy

Risera Oy toimii yrityksen murroskohtien siirtymän auttajana.

S-Pankki Rahastoyhtiö Oy

S-Pankki Rahastoyhtiö Oy on S-Pankki Oyj:n kokonaan omistama tytäryhtiö, joka harjoittaa sijoitusrahastolaissa tarkoitettua sijoitusrahastotoimintaa ja hoitaa vaihtoehtorahastoja. S-Pankin pääomasijoitusrahastoihin lukeutuu sekä perinteisiä ky-muotoisia lainapääomarahastoja että erikoissijoitusrahastoja.

 

Lisää S-Pankin verkkosivuilta

Saari Partners Oy

Saari Partners on 2018 perustettu suomalainen pääomasijoittaja joka luo menestystä yhdessä sijoituskohteidensa kanssa.

Saari I (€40 M) perustuu perinteisesti toimivien suomalaisten palvelusektorin PK-yritysten arvonnostoon. Hyödynnämme vahvaa käytännön digitalisaatio-, brändi- ja markkinointiosaamistamme päivittäessämme kumppanimme omien alojensa edelläkävijöiksi.

Keskitymme palvelusektorin toimialoihin, joilla asiakaslähtöisellä digitalisaatiolla, tehokkaalla markkinoinnilla ja konsolidaatiolla on saavutettavissa merkittävää kilpailuetua ja arvonnousua. Kehittämällä sijoituskohteistamme toimialojensa edelläkävijöitä kasvatamme heidän liiketoimintansa houkuttelevaksi irtautumisvaiheen ostajille.

Rahasto tekee valituilla toimialoilla enemmistösijoituksia kassavirtapositiivisiin suomalaisiin PK-yrityksiin. Toimintamme ytimessä on tiivis yhteistyö kunnianhimoisella asenteella toimivan johdon kanssa.

 

www.saaripartners.fi

Sanoma Media Finland

Sanoma Media Finland tarjoaa Media for Equity -sijoituksia kasvuvaiheen yrityksille. Media for Equity -sijoitusmallissa Sanoma tarjoaa laajaa medianäkyvyyttä yritykselle ja saa markkinointia vastaan omistusosuuden yrityksestä. Mainostilan lisäksi Sanoma voi sijoittaa myös rahaa tilanteen mukaan.

Sanoma Media Finland

Saudi Aramco Energy Ventures

Saudi Aramco Energy Ventures is the corporate venturing subsidiary of Saudi Aramco, the world’s leading integrated energy and chemicals company. Our mission is: “to invest globally into early-stage and high growth companies with technologies of strategic importance to Aramco, to accelerate their development and their deployment in the Kingdom of Saudi Arabia.”

www.saev.com

Sentica Partners Oy

Uskomme, että hyvät yritykset rakennetaan yhdistämällä intohimo, ihmiset ja resurssit. Sentica on riippumaton kotimainen pääomasijoittaja, joka keskittyy pienten ja keskisuurten kotimaisten yritysten omistamiseen sekä kehittämiseen. Pyrimme olemaan pitkäaikainen vastuullinen sijoittaja ja kumppani kaikille sidosryhmille, joiden kanssa työskentelemme. Rakennamme ja kehitämme liiketoimintaa läheisessä yhteistyössä yrittäjien ja johtoryhmien kanssa.

Sentica on historiansa aikana kerännyt viisi rahastoa, joihin johtavat suomalaiset institutionaaliset sijoittajat sekä eturivin eurooppalaiset rahastojen rahastot ovat sijoittaneet 500 miljoonaa euroa. Senticassa työskentelee 16 pääomasijoitusalan ammattilaista, joilla on monipuolinen tausta eri toimialoilta. Sentican kohdeyhtiöt työllistivät vuonna 2016 yli 3 000 työntekijää ja niiden yhteenlaskettu liikevaihto ylitti 700 miljoonaa euroa.

Teemme enemmistösijoituksia suomalaisiin eri toimialoilla toimiviin yrityksiin, joiden liikevaihto on tyypillisesti 10-100 miljoonaa euroa. Liiketoiminnan kehittämisen kannalta on tärkeää, että yrityksellä on kasvumahdollisuuksia esimerkiksi kansainvälistymisen, tuote-/palvelutarjonnan laajentamisen, uuden strategisen suuntautumisen tai toimialajärjestelyjen avulla. Teemme sijoituksia kannattaviin ja kassavirtapositiivisiin yrityksiin. Emme sijoita tappiollisiin, saneerausta vaativiin yrityksiin.

Olemme sitoutuneet huomioimaan ESG-asiat (ympäristö-, yhteiskunta- ja hallinnointiasiat) keskeisenä osana liiketoimintamalliamme. Tavoitteena on pienentää riskejä ja edesauttaa kohdeyhtiöitä tarttumaan mahdollisuuksiin, joiden myötä yrityksen kasvu, arvonluonti, kilpailukyky ja kannattavuus ovat kestävällä pohjalla.

 

http://www.sentica.fi/

LinkedIn: Sentica

sontek logo

Sontek Ventures Oy

Sontek Ventures sijoittaa vastuullisesti aloitteleviin ja keskikokoisiin B2B IT-, Health/Meditech- ja Cleantechyrityksiin.

www.sontek.fi

 

sparkmind vc

Sparkmind.vc

Sparkmind.vc on pohjoismainen koulutussektoriin keskittynyt pääomasijoitusyhtiö. Sijoitamme tiimeihin, jotka pystyvät muuttamaan koulutussektoria varhaiskasvatuksesta elinikäiseen oppimiseen saakka. Sijoitukset kohdistuvat alkuvaiheesta kansainvälisesti kasvaviin yrityksiin ja yksittäiset sijoitukset yltävät 5 miljoonaan euroon saakka.

 

sparkmind.vc

sponsor capital logo

Sponsor Capital Oy

Sponsor Capital on suomalainen pääomasijoittaja, joka sijoittaa pieniin ja keskisuuriin yhtiöihin. Sijoituskohteemme ovat suomalaisia yhtiöitä, jotka toimivat kotimaassa tai ovat jo laajentuneet ulkomaille. Meillä on kokenut tiimi ja olemme menestyneet hyvin toiminnassamme. Vuodesta 1997 lähtien olemme tehneet yli 30 sijoitusta ja yli 20 irtautumista. Tyypillisesti kohdeyhtiöiden liikevaihto on 15-150 miljoonaa euroa.

 

www.sponsor.fi

 

 

SPV Investments

Straightforward Capital

We help technology companies with scalability potential and global vision to unleash their growth potential. The team has background both in corporate financing and entrepreneurship, which ensures the straightforward and hands on approach. We are happy to take the lead and guide the companies from early growth through the multiple phases of development. Our initial investments range from 500 thousand to 2 million euros.

 

http://www.straightforward.vc/

Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra

Rahastosijoittamisessa Sitralla on laaja kotimainen ja kansainvälinen yhteistyöverkosto, ja sijoituksia on tehty noin 70 pääomarahastoon. Toiminnassa näistä on vielä lähes 50 rahastoa.

Rahastosijoituksilla haetaan uusia toimintamalleja, esimerkkejä ja verkostoja, joiden avulla Suomi menestyy kestävän hyvinvoinnin edelläkävijänä. Kotimaisilla rahastosijoituksilla kehitetään rahoitusmarkkinaa ja edistetään siten yritysten kasvua. Ulkomaisten rahastosijoitusten avulla saadaan tietoa ja kontakteja, joita voidaan hyödyntää Suomessa. Tuotto palautuu Sitran työn kautta yhteiskuntaan suomalaisten hyväksi.

Julkisoikeudellisena rahastona noudatamme vastuullisen sijoitustoiminnan käytäntöjä. Suurin osa sijoituksistamme tehdään valikoitujen pääomarahastojen kautta toimialoille, jotka tähtäävät kestävän hyvinvoinnin takaamiseen ja Suomen kilpailukyvyn parantamiseen. Sijoituskohteissa yhdistyvät kestävä kehitys, yhteiskunnallinen lisäarvo ja taloudellinen tuotto.

 

www.sitra.fi

Superhero Capital

We look for the next superheroes in the field of b-to-b software. We typically come in early. You might have revenue, you might not. Our initial investments range from 250 K to 500 K. So Seed -phase it is. We are in the North – so you should be too. But not beyond The Wall. You will find us at Maria 0-1 in downtown Helsinki.

 

www.superherocapital.com

Twitter: @superherovc

LinkedIn: Superhero Capital

 

Taaleri Pääomarahastot

Olemme sijoittaneet muun muassa metsään, kiinteistöihin, uusiutuvaan energiaan ja muihin erilaisiin liiketoimintoihin. Hallinnoimme tällä hetkellä pariakymmentä pääomarahastoa, ja hallinnoitavat varamme ovat noin miljardi euroa.

Tarkastelemme jatkuvasti erilaisia mahdollisia sijoituskohteita. Hankkeiden valinnassa emme ole sitoutuneita tiettyyn toimialaan, vaan harkitsemme ennakkoluulottomasti erityyppisiä kohteita, joita jalostamalla tai mahdollistamalla hankkeen kasvun pystytään luomaan tuottoa ja kassavirtaa. Kokemus on osoittanut, että pieniin startup-kohteisiin menee yhtä paljon aikaa kuin isompiinkin. Suuret hankkeet ovat siis pieniä houkuttelevampia.

Saatamme hankkeissamme yritysideat ja yrittäjät yhteen yksityisen pääoman kanssa. Pääomasijoittamisessa lähtökohtana on aina hyvä hanke ja yrittäjä, johon Taaleri ja sijoittajat yhdessä tuovat hankkeen onnistumiseksi tarvittavan rahoituksen.

Hankkeidemme arvoa kasvatamme aktiivisella omistajuudella, mikä vaatii osaamista, rohkeutta, pitkäjänteisyyttä ja paljon työtä. Monesti mukana on myös tunnetta. Kun tuulirahaston omistaja seisoo yli 140 metriä korkean tornin juurella ja omin silmin näkee miten hänen varoillaan rakennetun tuulivoimalan siivet pyörivät vinhasti tuottaen saasteetonta energiaa, hän tuntee ylpeyttä omistuksestaan – ja niin pitääkin.

Meistä omistajuus kuuluu kaikille. Omistaminen on työtä, jolla luodaan lisäarvoa. Omistajuus edellyttää vastuunkantoa ja osaamista. Omistamisen edelläkävijänä me Taalerilla yritämme sekä itse että yhdessä asiakkaidemme kanssa. Pääomarahastoissa omistaminen ja yrittäminen yhdistyvät oivalla tavalla.

Taaleri on finanssiryhmä, jonka emoyhtiö Taaleri Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämälle pörssilistalle. Taaleri-konserni koostuu kolmesta liiketoiminta-alueesta: Varainhoito, Rahoitus ja Energia. Taalerin toiminta on Finanssivalvonnan valvomaa.

 

https://www.taaleri.com/

Takoa Growth Oy

Takoa Growth on suomalainen perheomisteinen sijoitusyhtiö. Omistamme ja kehitämme kasvupotentiaalia omaavia yrityksiä ja kiinteistöjä Suomessa ja ulkomailla.

Lähdemme siitä, että kohdeyrityksiemme johto on osaavaa ja innovatiivista ja yrityksellä on rittävät edellytykset kansainvälistymiseen. Pitkäjänteisenä ja aktiivisena omistajana tavoitteemme on auttaa kasvuyrityksiä edelleen kehittymään ja kasvamaan.

Kiinteistöjen omistajana ja vuokranantajana tavoitteemme on tarjota korkeatasoisia ja käyttökelpoisia liikekiinteistöjä vuokralaisten käyttöön sekä toimia vuokralaisten pitkäaikaisena ja luotettavana kumppanina. Taloudellisen lisäarvon lisäksi asiantuntemuksemme ja laaja verkostomme auttavat yrityksiä kehittämään ja kasvattamaan liiketoimintojaan ja tarjoamaan kilpailukykyisen toimintaympäristön. Pitkän yrittäjätaustan ansiosta osaamme myös asettua kasvuyrittäjän asemaan ja ymmärrämme mitä liiketoiminnan kasvattaminen vaatii henkisellä ja taloudellisella tasolla.

www.takoagrowth.fi

Tesi logo

Tesi

Tesi (Suomen Teollisuussijoitus Oy) on valtion omistama pääomasijoitusyhtiö. Sijoitamme pääomasijoitusrahastoihin sekä suoraan yrityksiin niiden kasvu- ja kansainvälistymisvaiheissa sekä yritysjärjestelyiden yhteydessä. Edistämme sijoitustoiminnallamme innovatiivisten kasvuyritysten riskirahoitustarjontaa ja mahdollisuuksia menestyä kansainvälisillä markkinoilla. Sijoituksemme voi olla suuruudeltaan 2 – 20 milj. euroa.

Tesi sijoittaa aina yhdessä ja samoin ehdoin yksityisten sijoittajien kanssa. Näin kasvatamme pääomasijoitusten kokoa, jaamme riskiä ja tuomme yrityksiin kasvun vaatimaa osaamista sekä kontaktiverkostoja. Kanssasijoittajiamme ovat kotimaiset ja ulkomaiset pääomasijoitusyhtiöt, työeläkeyhtiöt, teolliset sijoittajat sekä yksityissijoittajat.

Hallinnoitavat pääomasijoituksemme ovat yhteensä n. 1,6 miljardia euroa. Sijoituskohteena on yli 90 pääomasijoitusrahastoa ja yli 60 suoraa kohdeyritystä.

 

http://www.tesi.fi

Trill Impact

Trill Impact hallinnoi yhteensä yli miljardin euron edestä varoja Private Equity ja Microfinance -rahastojensa kautta. Trill Impact sijoittaa pieniin ja keskisuuriin, kasvuhaluisiin yrityksiin, joilla on merkittävä positiivinen vaikutus ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan.

 

Trill Impact

Trind Ventures

Trind Ventures on myöhemmän siemenvaiheen sijoittaja. Keskitymme sijoitusstrategiassamme kuluttajiin ja yhteisöihin pohjautuviin ohjelmistoyrityksiin.

Olemme kansainvälinen sijoittaja jonka pääkonttori on Tallinnassa. Lisäksi meillä on toimistot Helsingissä ja Münchenissä.

Teemme ensisijoituksia sadastatuhannesta eurosta miljoonaan euroon ja jatkosijoituksia viiteen miljoonaan euroon saakka. Portfolioyrityksiämme ovat esimerkiksi Ready Player Me, Jobilla, Neural DSP sekä Nordcloud (exitoitu).

www.trind.vc

Triton Partners

Triton on eurooppalainen pääomasijoittaja, jonka hallinnoimien rahastojen yhteismäärä on yli €8 miljardia. Triton sijoittaa yrityksiin sekä osake- että velkainstrumenttien kautta. Tritonin maantieteellinen toiminta-alue on Pohjois-Eurooppa sekä Italia ja Espanja. Sijoituksemme kohdistuvat yhtiöihin, joissa on mahdollista luoda pysyvää kannattavaa liiketoiminnan kasvua vaihtelevissa markkinaolosuhteissa. Työskentelemme läheisessä yhteistyössä yhtiöiden johdon kanssa. Tritonin sijoituskohteiden yhteinen liikevaihto on yli €13 miljardia ja ne työllistävät yli 55,500 työntekijää.

 

http://www.triton-partners.com

Vaaka Partners

Vaaka Partners on suomalainen pääomasijoitusyhtiö, joka auttaa keskisuuria yrityksiä kasvamaan liiketoiminnan mestareiksi.

 

Aloitimme pääomasijoittamisen jo vuonna 1989. Nykyisin olemme itsenäinen yritys, joka keskittyy kasvukeskeisiin yritysostoihin. Autamme rakentamaan menestyviä yrityksiä yhdistämällä luottamukseen perustuvan yhteistyön uusiin kasvumahdollisuuksiin ja operatiiviseen näkemykseen.

 

Vaakan panos

 

Tavoitteenamme on olla ykköskumppani keskikokoisten yritysten yrittäjille ja johtoryhmille kotimarkkinoillamme. Tarjoamme yhtiöillemme:

 

1. Työkalut johtoryhmien ja yritysten suorituskyvyn kehittämiseen

2. Ihmisiä, joilla on tietoa ja kokemusta yritysten kasvattamisesta kansainvälisillä markkinoilla

3. Integriteettiin ja läpinäkyvyyteen perustuvaa yhteistyötä

 

Nykyisiä yrityksiämme ovat muun muassa Framery, Staria ja Bolt.Works. Olemme myös Kotikadun, Solitan sekä Mustin ja Mirrin menestystarinoiden takana.

 

www.vaakapartners.fi

 

Vallgrund Invest

Vallgrund Invest on suomalainen pääomasijoitusyhtiö. Tavoitteenamme on vauhdittaa suomalaisten pk-yritysten kasvua toimimalla aktiivisena omistajana yhdessä yrittäjien kanssa. Sijoitamme yhtiöihin osakeannin että -myynnin kautta tyypillisesti 0,5-5 miljoonaa euroa kerrallaan.

 

Vendep Capital

Vendep Capital sijoittaa kansainvälistyviin B2B SaaS -ohjelmistoyrityksiin, joilla on jo todisteita liiketoimintamallin toimivuudesta liikevaihdon muodossa. Tyypillisesti yhtiö hakee 0.5–2.5 miljoonan euron kasvurahoitusta.

 

http://www.vendep.com/

Ventech

Ventech on vuonna 1998 perustettu pääomasijoitusyhtiö, jolla on toimistot Pariisissa, Shanghaissa, Munchenissa ja Helsingissä. Ventech sijoittaa alku- ja kasvuvaiheen ICT-alan yhtiöihin Euroopassa ja Kiinassa. Tyypillinen sijoitusmäärä ensimmäisellä sijoituskierroksella on 2 – 5 miljoonaa euroa. Ventech’llä on myos erillinen siemenohjelma, josta sijoitetaan 250,000 euroon asti lisäarvoa tuovien kanssasijoittajien kanssa.

 

www.ventechvc.com

Verdane

Pääomasijoittaja Verdane keskittyy kasvuun ja tekee yhteistyötä kunnianhimoisten pohjoiseurooppalaisten teknologiayritysten kanssa vauhdittaakseen niitä kansainvälisellä kasvupolulla. Verdane teki rahastonsa ensimmäiset sijoitukset Pohjois-Euroopassa vuonna 2003, ja vuodesta 2018 alkaen se on tehnyt myös suoria sijoituksia. Verdanen kahdeksassa rahastossa on yhteensä 2 miljardin euron sijoitussitoomukset, ja rahastot ovat sijoittaneet 120 kohteeseen kattaen alansa johtavia toimijoita digitaalisessa kuluttajaliiketoiminnassa, energiassa ja resurssitehokkuudessa sekä ohjelmistoliiketoiminnassa. Verdanen 61 henkilön tiimi – Berliinissä, Kööpenhaminassa, Helsingissä, Lontoossa, Oslossa ja Tukholmassa – on sitoutunut olemaan paras kasvukumppani Pohjois-Euroopassa.

 

www.verdane.com

verso logo

Verso Capital Oy

Verso Capital on vuonna 2012 perustettu suomalainen pääomasijoitusyhtiö, joka on erikoistunut kasvuvaiheen B2B buy-out hankkeisiin Euroopassa.

Sijoitamme yrityksiin ja liiketoimintoihin joilla on liikevaihtoa 50 miljoonaan asti, mutta joilla on nykyisessä rakenteessaan tai toimintaympäristössään liiketoiminnan kasvua hidastavia pullonkauloja.

Olemme erikoistuneet carve-out hankkeisiin. Tiimillämme on kokemusta jo yli sadasta toteutetusta hankkeesta, ja meillä on osaamista toteuttaa hankalatkin transaktiot nopeasti ja tehokkaasti.

Olemme tyypillisesti enemmistöomistajana sijoituskohteissamme, ja käytämme merkittävästi aikaa yhdessä yhtiön johdon kanssa ratkaistaksemme yhtiön kasvun ja kannattavuuden pullonkauloja.

Olemme luotettava, läpinäkyvä ja rehellinen kumppani ja autamme aktiivisella työllämme yrityksiä hyödyntämään sekä lunastamaan kasvunsa mahdollisuudet.

Verso on tähän mennessä sijoittanut 12 yritykseen, joista kolme on jo myyty eteenpäin. Kahden nykyisen rahastomme pääoma on 60 miljoonaa euroa.

 

www.versocapital.com

 

 

VNT Management Oy

VNT Management Oy (VNT) on yksi ensimmäisistä eurooppalaisista Venture Capital pääomasijoitusyhtiöistä, joka sijoittaa puhtaisiin teknologioihin, uusiutuvaan energiaan, sähköisiin systeemeihin ja energian säästöön erikoistuneisiin teknologiayhtiöihin. VNT tarjoaa oman pääoman ehtoista rahoitusta (1-10 meur) tällä alueella toimiville teknologiayhtiöille. Fokusalueitamme ovat Pohjoismaat ja saksankielinen Eurooppa.

VNT hallinnoi kolmea pääomasijoitusrahastoa, joiden yhteenlaskettu koko on 157 meur. Laaja toimialaosaamisemme, aktiivinen manageeraus ja Fair Play ovat tunnusmerkkejämme.

 

http://vntm.com/

Voima Ventures

Voima Ventures sijoittaa lupaaviin aikaisen vaiheen teknologiayrityksiin. Autamme yrityksiä kiihdyttämään kasvuaan ja saavuttamaan globaalit markkinat yhdistämällä tiedevetoisen innovaation vankkaan yrittäjäkokemukseen ja globaaliin ajattelutapaan. Tiimimme koostuu kokeneista kasvuyrittäjistä ja teknologiasta kiinnostuneista sijoittajista.

 

Home

 

Voland Partners Oy

Tarjoamme kasvurahoitusta kunnianhimoisille ja vastuullisille teknologiayrityksille.

http://www.voland.fi

Wave Ventures

The first student-run VC in the Nordics and the biggest one in Europe. Pre-seed funding for the boldests teams in the Nordics.

Wave Ventures focuses on pre-seed investments in Nordic startups. The company wishes to invest in the most audacious founders emerging from the Finnish and Nordic startup ecosystems. Startups seeking an investment should have global ambitions and the next tech-enabled, breakthrough idea.

The fund is a bold blend of ambitious young minds, experienced advisors and venture capital. Judging by their own experience, the young managing team strongly believes in having the right mindset and in learning by doing. Wave Ventures was founded in 2016 and the headquarters is located in Helsinki, Finland. The fund size is € 1,5 million, and the amount invested in startups ranges between €10k-50k.

Whether you need feedback for your idea or funding for your venture, we would love to hear from you.

 

http://wave.ventures

Twitter: @WaveVentures

LinkedIn: Wave Ventures

Wedeco

Wedeco on vuonna 1987 perustettu yrittäjävetoisiin omistusjärjestelyihin panostava pääomasijoittaja. Me haluamme olla mukana omistajana ja kumppanina toimintansa jo vakiinnuttaneissa kasvuhaluisissa ja -kykyisissä yrityksissä. Olemme aidosti kiinnostuneita kohdeyritysten kehttämisestä yhdessä sitoutuneen, innostuneen ja toimialansa osaavan johdon kanssa. Sijoitamme pääasiassa 1 – 10 milj. euron arvoisiin kannattaviin ja kassavirtapositiivisiin yrityksiin.

 

http://www.wedeco.fi/