Suomalaiset venture capital -sijoittajat sijoittavat yhä enemmän ulkomaisiin yrityksiin, ja se kertoo alan kansainvälistymisestä

Kotimaista venture capital -rahoitusta ohjautuu aiempaa enemmän ulkomaisiin yrityksiin. Vaikka sijoituksia tehdään monille eri aloille, ylivoimaisesti eniten rahoitusta keräävät ICT-alan yritykset. Suomalaiset sijoittajat osallistuvat erityisesti siemenvaiheen sijoituskierroksiin, jotka keräävät noin puolet kaikista tehdyistä kansainvälisistä sijoituksista.

Vuonna 2020 suomalaiset venture capital -sijoittajat sijoittivat ennätykselliset 274 miljoonaa euroa startupeihin ja aikaisen vaiheen kasvuyrityksiin. Tästä potista 51 miljoonaa euroa sijoitettiin ulkomaisiin yrityksiin. Suomen ulkopuolelle tehtävien sijoitusten määrä on viime vuosina kasvanut, mikä kertoo suomalaisten VC-sijoittajien toiminnan kansainvälistymisestä.

Suomalaisista VC-sijoittajista kansainvälisesti aktiivisimmat 13 sijoittajaa ovat tehneet yhteensä 146 sijoitusta ulkomaisiin startupeihin ja aikaisen vaiheen kasvuyrityksiin.

Pääomasijoittajat ry:n tilastojen mukaan kansainvälisesti aktiivisin suomalainen VC-sijoittaja on aikaisen vaiheen startupeihin sijoittava Inventure. Inventure on sijoittanut 29 ulkomaiseen yritykseen, mikä on 16 % kaikista suomalaisten VC-sijoittajien tekemistä kansainvälisistä sijoituksista. Muita ulkomailla erityisen aktiivisia suomalaisia VC-sijoittajia ovat muun muassa OpenOcean (19), Lifeline Ventures (18), Gorilla Capital (17) ja Icebreaker.vc (12).

“Vuosikymmenten aikana rakentamamme verkosto on erittäin arvokas, sillä sen avulla autamme yrittäjiämme kansainvälisen kasvun rakentamisessa, rekrytoinneissa ja jatkorahoituksessa. Kotimaata laajempi markkina myös tuo meille mahdollisuuden löytää rahastoihimme kulloinkin parhaiten sopivat kohdeyritykset”, kertoo Sami Lampinen, pääomasijoitusyhtiö Inventuren osakas ja perustaja.

Eniten sijoituksia on tehty Ruotsiin, sekä kappale- että euromääräisesti tarkasteltuna. Ruotsin lisäksi suomalaiset venture capital sijoittajat ovat sijoittaneet muun muassa yhdysvaltalaisiin, isobritannialaisiin ja saksalaisiin yrityksiin.

Selvityksen mukaan suomalaisia sijoittajia kiinnostavat samat toimialat sekä kotimaassa että ulkomailla. Ylivoimaisesti eniten sijoituksia on mennyt tarkastelujakson aikana ICT-alan yrityksiin. Sen lisäksi suomalaiset VC-sijoittajat ovat kiinnostuneet sekä kuluttajille että yrityksille tarkoitetuista tuotteista ja palveluista, bioteknologiasta ja terveydenhuollosta.

Tarkastelujakson aikana noin puolet suomalaisten rahastojen kansainvälisistä sijoituksista on tehty siemenvaiheen startupeihin. Siemenvaihetta seuraavan vaiheen eli käynnistysvaiheen kansainvälisten sijoitusten osuus on 38 %. Pidemmälle kehittyneisiin startupeihin tehtäviä myöhemmän venture -vaiheen sijoituksia tehdään 10 % suomalaisten rahastojen kansainvälisistä sijoituksista.

Suomalaiset sijoittajat tekevät kansainvälisiä sijoituksia usein syndikoituna: kappalemäärällä laskettuna 75 % kotimaisten sijoittajien Suomen ulkopuolelle tekemistä sijoituksista on tehty yhdessä toisen tai useamman sijoittajan kanssa. Kanssasijoittajina ovat toimineet esimerkiksi Suomeenkin aktiivisesti sijoittaneet tanskalainen Heartcore Capital, norjalainen Northzone ja ruotsalainen Creandum.

Kotimaisen venture capital -toimialan kansainvälistyminen ja yhteistyöverkostojen laajeneminen on hyödyllistä monella eri tavalla. Laajenevien verkostojen ansioista suomalaisilla sijoittajilla on tutkassaan aiempaa suurempi joukko lupaavia yrityksiä. Myös suomalaiset kansainvälisille markkinoille tähtäävät yritykset hyötyvät siitä, että niiden sijoittajat tuntevat kotimaan ohella myös muita markkina-alueita. Lisäksi kotimaisten ja kansainvälisten sijoittajien yhteistyö tuo Suomeen sekä kansainvälisiä sijoituksia että eri alojen huippuosaajia.

”Kansainvälistyminen on edellytys sille, että rahoitusekosysteemimme säilyy kilpailukykyisenä ja kehittyy. On ollut valtavan hienoa huomata, että koronavuodet eivät suinkaan vähentäneet suomalaisten rahastojen kansainvälisiä sijoituksia, vaan pikemmin päinvastoin”, päättää Pia Santavirta, Pääomasijoittajat ry:n toimitusjohtaja.

Lisätietoa:

Pia Santavirta
Pääomasijoittajat ry, toimitusjohtaja
+358 40 546 7749
pia.santavirta@paaomasijoittajat.fi

Selvityksessä tarkasteltiin suomalaisten VC-sijoittajien tekemiä sijoituksia vuodesta 2013 kevääseen 2021 asti. Tarkastelujakson aikana yhteensä 30 suomalaista VC-rahastoa on tehnyt sijoituksia ulkomaille. Sijoituksia on tehty yhteensä 184 ulkomaiseen startupiin, jotka sijaitsevat 21 eri maassa.