Vauhtia vihreään siirtymään

Ilmastonmuutoksen hidastaminen ja talouskasvu eivät ole ristiriidassa keskenään, vaan kestävän kehityksen edistäminen on myös kilpailuetu. Vihreä siirtymä rakennetaan kasvavien ja uudistuvien yritysten avulla.

Rakennetaan kestävää kasvua

Kasvun rakennuspalikoita ovat kasvuhaluiset yrittäjät, monipuolinen osaajajoukko ja innovaatiot, joiden pohjalle yrityksiä rakennetaan. Kun tämä perusta on kunnossa, kasvuun saadaan vauhtia.

Tavoitteena kestävä kasvu

Tavoitteenamme on, että Suomeen saadaan enemmän uusia ja nopeasti kasvavia teknologia-alan huippuyrityksiä ja laaja ja kilpailukykyinen keskisuurten, hyvin työllistävien yritysten joukko. Haluamme, että Suomi on paras paikka yrittäjille, osaajille ja sijoittajille. Näin rakennamme yhdessä kestävää kasvua ja työtä Suomeen.

 

Startupit ovat jatkossa yhä merkittävämpiä työllistäjiä ja yrityskentän suunnannäyttäjiä – esimerkiksi Woltin seitsemän vuoden kasvuloikka ideasta suuryritykseksi todistaa sen. Nämä uudet teknologiayritykset luovat ympärilleen kokonaan uusia toimialoja, osaamiskeskittymiä ja vahvistavat Suomen asemaa uusien teknologioiden kärkimaana.

 

Kasvuhaluiset keskisuuret yritykset luovat työtä kaikkialle Suomeen. Ne vauhdittavat vientiä ja vahvistavat yrityskenttää. Niiden joukosta nousee myös Helsingin pörssiin uusia tulokkaita, jolloin omistajajoukkoon pääsevät mukaan myös suomalaiset osakesäästäjät.

 

Kasvua tarvitaan kaikkiin yritysten vaiheisiin:

 

Enemmän uusia startup-yrityksiä

 

Tavoitteenamme on, että Suomi on Euroopan kärkipaikalla uusien startupien määrässä. Tällä hetkellä olemme sijalla kuusi, eli vielä on kirittävää. Lisäpanostuksia tarvitaan yrittäjyysosaamiseen, innovaatioihin ja niiden kaupallistamiseen.

 

Lisää yksisarvisia tienraivaajia

 

Startup-ekosysteemissä tavoitellaan sitä, että vuosi 2030 on Suomessa satasen vuosi – eli täällä on silloin sata startupia, joiden liikevaihto ylittää sadan miljoonan rajapyykin. Uusista innovaatioista ja hyvistä tiimeistä voi parhaimmillaan kasvaa supermenestyviä ankkuriyrityksiä, jotka luovat ympärilleen myös osaamiskeskittymiä. Suomeen on vuoden 2021 loppuun mennessä rakennettu yksitoista yksisarvista, eli yli miljardin arvoista startupia, ja haluamme niitä lisää.

 

Maakuntien työllistäjiä

 

Haluamme, että koko Suomi kasvaa, kehittyy ja työllistää. Suomessa on lukuisia perinteisten toimialojen yrityksiä, joilla olisi rahkeita kasvaa nykyistä vauhdikkaammin. Näiden yritysten kasvua on vauhditettava. Pääomasijoittaja kokeneena omistajana tuo mukanaan tarvittavaa kasvuosaamista.

 

Mittelstand-luokan yrityksiä

 

Tavoitteenamme on, että Suomen keskisuurten yritysten joukko kasvaa ja vahvistaa kotimaista yrityskenttää. Tämä edellyttää osaavaa pääomaa ja yrittäjämyönteistä päätöksentekoa.

Pääomasijoituksilla vauhtia vihreään siirtymään

Ilmastonmuutoksen hidastaminen ja talouskasvu eivät ole ristiriidassa keskenään, vaan kestävän kehityksen edistäminen on myös kilpailuetu. Vihreä siirtymä rakennetaan kasvavien ja uudistuvien yritysten avulla.

 

Pääomasijoittajat vauhdittavat vihreää siirtymää, ja sitä edistetään kahden eri näkökulman kautta:

 

Sijoittajien kohdeyrityksissä kestävää kehitystä edistetään monin eri keinoin, esimerkiksi pienentämällä hiilijalanjälkeä. Yritysten kilpailukykyä mitataan taloudellisten kasvulukujen rinnalla myös ESG-kasvuluvuilla.

 

Pääomasijoittajat rahoittavat uusia teknologiayrityksiä, jotka pyrkivät ratkaisemaan aikakautemme isoimpia haasteita, kuten kestävää ruuantuotantoa ja uusiutumattomien energianlähteiden korvaamista.

Mitä kasvun rakentamiseen tarvitaan?

Kasvun rakennuspalikoita ovat kasvuhaluiset yrittäjät, monipuolinen osaajajoukko ja innovaatiot, joiden pohjalle yrityksiä rakennetaan. Kun tämä perusta on kunnossa, kasvuun saadaan vauhtia.

 

Ala-Pietilän ja Sipilän työryhmät ovat julkaisseet keväällä 2021 kestävän kasvun ja kotimaisen omistajuuden raportit, joissa todetaan, että talouskasvua voidaan vauhdittaa kanavoimalla markkinoille osaavaa pääomaa – eli pääomasijoituksia. Lisäksi sääntely-ympäristön tulee olla toimiva. Myös me allekirjoitamme nämä ehdotukset.

 

Toimivaa sääntelyä yrityksille ja kasvun rahoittajille

 

Sääntely-ympäristön on tuettava yritysten kasvua ja kansainvälistymistä. On tärkeää, että kasvu- ja yrittäjämyönteistä politiikkaa tehdään yli hallituskausien. Sääntelyn ja verotusympäristön on oltava ennakoitavaa ja johdonmukaista. Aina kun säädöksiä tai verotusta muutetaan, on myös arvioitava muutosten vaikutukset yritysten kasvu-, rahoitus- ja työllistämismahdollisuuksiin. Se auttaa varmistamaan, että Suomi säilyy houkuttelevana ja kilpailukykyisenä paikkana yrittäjille, osaajille ja sijoittajille.

 

Lisää osaavaa pääomaa eli pääomasijoituksia kasvuyrityksille

 

Kotimaisen omistajuuden vahvistamiseksi rahoitusekosysteemimme tulee kasvaa kansainväliselle tasolle. Se tarkoittaa sitä, että pääomasijoitusrahastojen kotimaisen ja ulkomaisen varainkeruun esteet on poistettava ja rahastoilla on oltava kilpailukykyiset mahdollisuudet houkutella kasvupääomaa Suomeen.

 

Tiesitkö, että olemme kasvupääoman houkuttelussa muuta Eurooppaa jäljessä. Esimerkiksi ruotsalaisissa rahastoissa on ulkomaisia pääomia yli 80 %, kun taas suomalaisissa vain noin 30 %. Myös kotimaiset, startupeihin sijoittavat venture capital -rahastot ovat täällä verrattain pieniä: Euroopassa keskikoko on jo yli 100 miljoonaa euroa, Suomessa noin puolet siitä.

 

Myös kotimaisten sijoittajien on voitava sijoittaa esteettä suomalaisiin pääomarahastoihin. Esimerkiksi suomalaiset säätiöt eivät voi sijoittaa suoraan suomalaisiin pääomarahastoihin veroneutraalisti, vaan niille on taloudellisesti kannattavampaa sijoittaa ulkomaisiin rahastoihin kotimaisen sääntelyvirheen takia. Voit lukea siitä lisää täältä.

 

Tiesitkö, että suomalaisten pääomasijoittajien omistamien yritysten liikevaihdon kasvu on yhdeksän kertaa nopeampaa ja henkilöstömäärän kasvu viisi kertaa nopeampaa verrokkiyrityksiin verrattuna.

 

Pääomasijoittajilla on Suomessa noin 600 kohdeyritystä ja niissä työskentelee noin 73 000 työntekijää. Näillä yrityksillä on yhteensä yli 25 miljardia liikevaihtoa.

 

“Suomessa on valtavan paljon hyvää – tämä on yrityksille ja sijoittajille turvallinen ja vakaa toimintaympäristö, julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyö on toimivaa ja tutkimukseen ja kehitykseen on satsattu. Suunta on oikea, joten lisätään vielä vauhtia ja annetaan kotimaisten huippuyritysten valloittaa maailma.”

 

Anne Horttanainen, Pääomasijoittajat ry

Tilaa uutiskirje / Subscribe to our newsletter