Hallitus ja työryhmät

Hallitus

Yhdistyksen päätöksenteosta, valvonnasta ja toiminnan järjestämisestä vastaa yhdistyksen hallitus. Kokouksia johtaa hallituksen puheenjohtaja ja sihteerinä toimii yhdistyksen toimitusjohtaja.

 

Hallitus perustaa tarpeelliseksi katsomiaan työryhmiä kehittämään yhdistyksen toimintaa. Työryhmät raportoivat toiminnastaan hallitukselle. Työryhmiä ovat mm. laki- ja verotyöryhmä, tutkimustyöryhmä, viestintätyöryhmä, sekä Avoimuus ja läpinäkyvyys pääomasijoitustoimialalla -seurantatyöryhmä. Hallitus hyväksyy yhdistyksen uudet jäsenet.

Puheenjohtaja

Sami Lampinen

Inventure

Hallituksen jäsenet

Anita Ojala

Juuri Partners

Jan Sasse

Tesi

Janne Holmia

Verdane

Juhana Kallio

Intera Partners

Jussi Seppälä

Sponsor Capital

Pia Kåll

CapMan

Timo Argillander

IPR.VC

Hallituksen varajäsenet

Aapo Eskelinen

MB Rahastot Oy

Liisa Harjula

Sentica Partners

Marko Kyyrönen

Sparkmind.vc

Pirkka Palomäki

Maki.VC

Kalle Lumio

Nordia Management

Tanya Marvin-Horowitz

Butterfly Ventures

Vesa Lehtomäki

Korona Invest

Hallituksen sihteeri

Pia Santavirta

Pääomasijoittajat

Lakityöryhmä

Lakityöryhmän tarkoituksena on tukea yhdistyksen hallitusta ja toimitusjohtajaa sekä yleisesti koko pääomasijoitustoimialaa lainsäädännöllisesti suotuisan ja kilpailukykyisen toimintaympäristön kehittämisessä sekä pääomasijoittamisen aseman vakiinnuttamisessa eettisesti korkeatasoisena ja ammattimaisena sijoitusluokkana. Lakityöryhmä seuraa ja edistää aktiivisesti, toimialan kannalta keskeisiä, kansallisia sekä kansainvälisiä lainsäädäntöhankkeita, viranomaismääräyksiä ja itsesääntelyohjeita. Työryhmä raportoi toiminnastaan yhdistyksen hallitukselle.

Työryhmän puheenjohtaja

Jyrki Tähtinen (Borenius)

Työryhmän sihteeri

Pia Santavirta (Pääomasijoittajat)

Työryhmän jäsenet

Heikki Vesikansa (Hannes Snellman)
Heli Kerminen (Tesi)
Jarno Tanhuanpää (Castrén & Snellman)
Jonne Kuittinen (Pääomasijoittajat)
Juha Malm (LähiTapiola)
Juha Surve (eQ)
Kristiina Lunnas (Inventure)
Liisa Harjula (Sentica Partners)
Mikko Reinikainen (PwC)
Tiina Halmesmäki/ Pasi Erlin (CapMan)
Tomi Lähdemäki (Intera Partners)
Ville Heikkinen (Butterfly Ventures)
Wilhelm Eklund (Dittmar & Indrenius)

Työryhmän varajäsenet

Antti Kahri/Tommi Elo (Merilampi)
Ari Engblom (KPMG)
Christoffer Waselius/ Fredrik Lassenius (Waselius & Wist)
Ilona Teräkivi (Helen Ventures)
Jorma Jaalivaara (Sitra)
Mika Ståhlberg/ Marcus Möller (Krogerus)
Mårten Janson (Fondia)
Piia Vuoti (Ilmarinen)
Risto Yli-Tainio (Nexit Ventures)
Timo Vuokila (Mandatum Life)
Jaakko Lindgren (Dottir)
Tero Jormanainen/Mika Alanko (Roschier)
Mikko Ahonen (Bird&Bird)
Pyry Somervuori (Krogerus)
Anna Kilpi (Tesi)
Jussi Pelkonen (Roschier)

Tutkimustyöryhmä

Yhdistys harjoittaa pitkäjänteistä tutkimustoimintaa, joka tuottaa korkealaatuista ja rikasta tutkimusta pääomasijoitustoimialasta. Tutkimustyöryhmä ohjaa ja koordinoi yhdistyksen tutkimustyötä. Työryhmä raportoi toiminnastaan yhdistyksen hallitukselle.

Työryhmän puheenjohtaja

Henri Grundstén (Tesi)

Työryhmän sihteeri

Jonne Kuittinen (Pääomasijoittajat)

Työryhmän jäsenet

Artturi Tarjanne (Nexit Ventures)
Juho Risku (Butterfly Ventures)
Jukka Aaltonen (Sitra)
Jussi Paronen (CapMan)
Kimmo Vanne (MB Rahastot)
Panu Vuorela (Vaaka Partners)
Pia Santavirta (Pääomasijoittajat)
Sami Veijalainen (Dasos Capital)

Työryhmän varajäsenet

Jan Kovero (BDO)
Riikka Sievänen (KPMG)

Seurantatyöryhmä

Avoimuus- ja läpinäkyvyyssuosituksien seurantaryhmän tehtävänä on seurata ”Avoimuus ja läpinäkyvyys pääomasijoitustoimialalla” -suosituksien noudattamista, antaa tulkintoja, kouluttaa jäseniä suosituksista sekä raportoida hallitukselle mahdollisista laiminlyönneistä. Seurantaryhmään kuuluu neljä jäsentä: hallituksen, lakityöryhmän, tilintarkastusyhteisön edustaja sekä yhdistyksen toimitusjohtaja.

Työryhmän puheenjohtaja

Anne Riekki (MB Rahastot)

Työryhmän sihteeri

Pia Santavirta (Pääomasijoittajat)

Työryhmän jäsenet

Liisa Harjula (Sentica Partners)

Ulla Nykky (EY)

Viestintätyöryhmä

Viestintätyöryhmä työstää yhdistyksen viestintästrategiaa ja -taktiikoita sekä seuraa toimialan julkisuuskuvan kehittymistä. Tärkeä osa viestinnän sisältöä on tutkimusryhmän tuottama asiapitoinen tieto toimialasta ja sen vaikutuksista. Myös edunvalvontaan liittyvät teemat nostetaan jatkossa viestinnällisesti selkeämmin esille.

Työryhmän puheenjohtaja
Anne Riekki (MB Rahastot)

Työryhmän sihteeri:
Pia Santavirta (Pääomasijoittajat)

Työryhmän jäsenet:

Johannes Schulman (Miltton Markets)
Jonne Kuittinen (Pääomasijoittajat)
Linda Tierala (CapMan)
Mia Sirkiä (Saari Partners)
Miia Pullinen (Elo)
Minna Heimonen (MB Rahastot)
Minna Telanne (Panostaja)
Olli Haltia (Dasos)
Petri Serenius (Business Finland VC)
Pia Santavirta (Pääomasijoittajat)
Sami Lampinen (Inventure)
Samuli Sipilä (Juuri Partners)
Sonja Vuorinen (Hill + Knowlton)

Verotyöryhmä

Verotyöryhmän tehtävänä on valmistella verosääntelyyn ja viranomaisohjeistukseen liittyviä toimialan kannanottoja. Toimialan kannalta verojärjestelmän perusominaisuuksiin tulisi kuulua oikeusvarmuus ja verotuksen ennakoitavuus. Työryhmässä on kiertävä puheenjohtajuus.

Työryhmän puheenjohtaja

Kiertävä puheenjohtajuus

Työryhmän sihteeri

Pia Santavirta (Pääomasijoittajat)

Työryhmän jäsenet

Antti Lehtimaja (Krogerus)
Antti Salmela (Vaaka Partners)
Heikki Vesikansa (Hannes Snellman)
Heikki Wahlroos (Borenius)
Jani Hirvonen (Deloitte & Touche)
Jonne Kuittinen (Pääomasijoittajat)
Jyrki Holla (KPMG)
Kai Holkeri (Dittmar & Indrenius)
Kalle Koskinen (EY)
Kari Rytkönen (MB Rahastot)
Markku Hakkarainen (PwC)
Marko Koski (HPP)
Mika Ohtonen (Roschier)
Mikko Alakare (Castrén & Snellman)
Pasi Erlin (CapMan)
Sami Tuominen (Bird & Bird)
Timo Vuokila (Mandatum Life)
Tomi Lähdemäki (Intera Partners)

Työryhmän varajäsenet

Jaakko Klemettilä (DLA Piper)
Jouni Weckström (Waselius & Wist)
Kirsi Hiltunen (Eversheds)
Mikael Autio (Sentica Partners)
Petteri Koponen (Lifeline Ventures)
Raimo Hietala (EY)
Suvi Vänskä (Alder & Sound)
Tuula Enberg (Korona Invest)

Venture Capital -työryhmä

Työryhmä käsittelee VC-pääomasijoitusmarkkinan ajankohtaisia asioita ja edunvalvontateemoja.

Työryhmän puheenjohtaja

Sami Lampinen (Inventure)

Työryhmän sihteeri

Jonne Kuittinen (Pääomasijoittajat)

Työryhmän jäsenet

Artturi Tarjanne (Nexit Ventures)
Hannu Jungman (Innovestor Ventures)
Jari Mieskonen (Conor Venture Partners)
Juha Lehtola (Tesi)
Matti Kanninen (Butterfly Ventures)
Pia Santavirta (Pääomasijoittajat)
Timo Ahopelto (Lifeline Ventures)
Timo Argillander (IPR.VC Management)
Tom Henriksson (Open Ocean Capital)

Buyout-työryhmä

Buyout-työryhmä käsittelee oman sektorin ajankohtaisia teemoja ja suunnittelee toimialan edunvalvontaa.

Työryhmän puheenjohtaja

Anita Ojala (Juuri Partners)

Työryhmän sihteeri

Jonne Kuittinen (Pääomasijoittajat)

Työryhmän jäsenet

Aitor de la Torre (Sentica Partners)
Juha Peltola (Vaaka Partners)
Juha Tukiainen (MB Rahastot)
Juhana Kallio (Intera Partners)
Jussi Seppälä (Sponsor Capital)
Miikka Laine (Panostaja)
Mikael Lönnroth (Saari Partners)
Pia Santavirta (Pääomasijoittajat)

 

Tilaa uutiskirje / Subscribe to our newsletter