Hallitus ja työryhmät

Hallitus

Yhdistyksen päätöksenteosta, valvonnasta ja toiminnan järjestämisestä vastaa yhdistyksen hallitus. Kokouksia johtaa hallituksen puheenjohtaja ja sihteerinä toimii yhdistyksen toimitusjohtaja.

 

Hallitus perustaa tarpeelliseksi katsomiaan työryhmiä kehittämään yhdistyksen toimintaa. Työryhmät raportoivat toiminnastaan hallitukselle. Työryhmiä ovat mm. laki- ja verotyöryhmä, tutkimustyöryhmä, viestintätyöryhmä, sekä Avoimuus ja läpinäkyvyys pääomasijoitustoimialalla -seurantatyöryhmä. Hallitus hyväksyy yhdistyksen uudet jäsenet.

Puheenjohtaja

Sami Lampinen

Inventure

Hallituksen jäsenet

Timo Argillander

IPR.VC

Juhana Kallio

Intera Partners

Pia Kåll

CapMan

Jan Sasse

Tesi

Jussi Seppälä

Sponsor Capital

Anita Ojala

Juuri Partners

Janne Holmia

Verdane

Hallituksen varajäsenet

Tanya Marvin-Horowitz

Butterfly Ventures

Vesa Lehtomäki

Korona Invest

Aapo Eskelinen

MB Rahastot Oy

Liisa Harjula

Sentica Partners Oy

Pirkka Palomäki

Maki.VC

Kalle Lumio

Nordia Management

Marko Kyyrönen

Sparkmind.vc

Hallituksen sihteeri

Pia Santavirta

Pääomasijoittajat

Lakityöryhmä

Lakityöryhmän tarkoituksena on tukea yhdistyksen hallitusta ja toimitusjohtajaa sekä yleisesti koko pääomasijoitustoimialaa lainsäädännöllisesti suotuisan ja kilpailukykyisen toimintaympäristön kehittämisessä sekä pääomasijoittamisen aseman vakiinnuttamisessa eettisesti korkeatasoisena ja ammattimaisena sijoitusluokkana. Lakityöryhmä seuraa ja edistää aktiivisesti, toimialan kannalta keskeisiä, kansallisia sekä kansainvälisiä lainsäädäntöhankkeita, viranomaismääräyksiä ja itsesääntelyohjeita. Työryhmä raportoi toiminnastaan yhdistyksen hallitukselle.

Puheenjohtaja

Jyrki Tähtinen (Borenius)

Sihteeri

Pia Santavirta (Pääomasijoittajat)

Muut lakityöryhmän jäsenet

Tiina Halmesmäki/ Pasi Erlin (CapMan)
Liisa Harjula (Sentica Partners)
Tomi Lähdemäki (Intera Partners)
Kristiina Lunnas (Inventure)
Ville Heikkinen (Butterfly Ventures)
Heli Kerminen (Tesi)
Juha Malm (LähiTapiola)
Juha Surve (eQ)
Heikki Vesikansa (Hannes Snellman)
Mikko Reinikainen (PwC)
Jarno Tanhuanpää (Castrén & Snellman)
Wilhelm Eklund (Dittmar & Indrenius)
Jonne Kuittinen (Pääomasijoittajat)

Asiantuntijapooli

Risto Yli-Tainio (Nexit Ventures)
Jorma Jaalivaara (Sitra)
Timo Vuokila (Mandatum Life)
Ilona Teräkivi (Innovestor)
Piia Vuoti (Ilmarinen)
Mårten Janson (Fondia)
Mika Ståhlberg/ Marcus Möller (Krogerus)
Ari Engblom (KPMG)
Antti Kahri/Tommi Elo (Merilampi)
Christoffer Waselius/ Fredrik Lassenius (Waselius & Wist)
Jaakko Lindgren (Dottir)
Tero Jormanainen/Mika Alanko (Roschier)
Mikko Ahonen (Bird&Bird)
Pyry Somervuori (Krogerus)
Anna Kilpi (Tesi)
Jussi Pelkonen (Roschier)

Tutkimustyöryhmä

Yhdistys harjoittaa pitkäjänteistä tutkimustoimintaa, joka tuottaa korkealaatuista ja rikasta tutkimusta pääomasijoitustoimialasta. Tutkimustyöryhmä ohjaa ja koordinoi yhdistyksen tutkimustyötä. Työryhmä raportoi toiminnastaan yhdistyksen hallitukselle.

Puheenjohtaja

Henri Grundstén (Tesi)

Tutkimustyöryhmän sihteeri

Jonne Kuittinen (Pääomasijoittajat)

Muut tutkimustyöryhmän jäsenet

Panu Vuorela (Vaaka Partners)
Jussi Paronen (CapMan)
Juho Risku (Butterfly Ventures)
Artturi Tarjanne (Nexit Ventures)
Kimmo Vanne (MB Rahastot)
Sami Veijalainen (Dasos Capital)
Jukka Aaltonen (Sitra)
Pia Santavirta (Pääomasijoittajat)

Tutkimustyöryhmän varajäsenet

Jan Kovero (BDO)
Riikka Sievänen (KPMG)

Seurantatyöryhmä

Avoimuus- ja läpinäkyvyyssuosituksien seurantaryhmän tehtävänä on seurata ”Avoimuus ja läpinäkyvyys pääomasijoitustoimialalla” -suosituksien noudattamista, antaa tulkintoja, kouluttaa jäseniä suosituksista sekä raportoida hallitukselle mahdollisista laiminlyönneistä. Seurantaryhmään kuuluu neljä jäsentä: hallituksen, lakityöryhmän, tilintarkastusyhteisön edustaja sekä yhdistyksen toimitusjohtaja.

Puheenjohtaja

Anne Riekki (MB Rahastot)

Seurantatyöryhmän sihteeri

Pia Santavirta (Pääomasijoittajat)

Muut seurantatyöryhmän jäsenet

Liisa Harjula (Sentica Partners)

Ulla Nykky (EY)

Viestintätyöryhmä

Viestintätyöryhmä työstää yhdistyksen viestintästrategiaa ja -taktiikoita sekä seuraa toimialan julkisuuskuvan kehittymistä. Tärkeä osa viestinnän sisältöä on tutkimusryhmän tuottama asiapitoinen tieto toimialasta ja sen vaikutuksista. Myös edunvalvontaan liittyvät teemat nostetaan jatkossa viestinnällisesti selkeämmin esille.

Puheenjohtaja
Anne Riekki (MB Rahastot)

Sihteeri:
Pia Santavirta (Pääomasijoittajat)

Jäsenet:
Linda Tierala (CapMan)
Sami Lampinen (Inventure)
Olli Haltia (Dasos)
Miia Pullinen (Elo)
Samuli Sipilä (Juuri Partners)
Minna Heimonen (MB Rahastot)
Mia Sirkiä (Saari Partners)
Minna Telanne (Panostaja)
Petri Serenius (Business Finland VC)
Johannes Schulman (Miltton Markets)
Sonja Vuorinen (Hill + Knowlton)
Pia Santavirta (Pääomasijoittajat)
Jonne Kuittinen (Pääomasijoittajat)

Verotyöryhmä

Verotyöryhmän tehtävänä on valmistella verosääntelyyn ja viranomaisohjeistukseen liittyviä toimialan kannanottoja. Toimialan kannalta verojärjestelmän perusominaisuuksiin tulisi kuulua oikeusvarmuus ja verotuksen ennakoitavuus. Työryhmässä on kiertävä puheenjohtajuus.

Puheenjohtaja

Kiertävä puheenjohtajuus

Verotyöryhmän sihteeri

Pia Santavirta (Pääomasijoittajat)

Työryhmän jäsenet

Pasi Erlin (CapMan)
Tomi Lähdemäki (Intera Partners)
Kari Rytkönen (MB Rahastot)
Antti Salmela (Vaaka Partners)
Timo Vuokila (Mandatum Life)
Heikki Wahlroos (Borenius)
Mikko Alakare (Castrén & Snellman)
Jani Hirvonen (Deloitte & Touche)
Kai Holkeri (Dittmar & Indrenius)
Kalle Koskinen (EY)
Heikki Vesikansa (Hannes Snellman)
Jyrki Holla (KPMG)
Antti Lehtimaja (Krogerus)
Markku Hakkarainen (PwC)
Mika Ohtonen (Roschier)
Sami Tuominen (Bird & Bird)
Marko Koski (HPP)
Jonne Kuittinen (Pääomasijoittajat)

Asiantuntijapooli

Tuula Enberg (Korona Invest)
Petteri Koponen (Lifeline Ventures)
Mikael Autio (Sentica Partners)
Kirsi Hiltunen (Eversheds)
Jaakko Klemettilä (DLA Piper)
Suvi Vänskä (Alder & Sound)
Jouni Weckström (Waselius & Wist)
Raimo Hietala (EY)

Venture Capital -työryhmä

Työryhmä käsittelee VC-pääomasijoitusmarkkinan ajankohtaisia asioita ja edunvalvontateemoja.

Työryhmän puheenjohtaja

Sami Lampinen (Inventure)

Työryhmän sihteeri

Pia Santavirta (Pääomasijoittajat ry)

Työryhmän jäsenet

Artturi Tarjanne (Nexit Ventures)
Jari Mieskonen (Conor Venture Partners)
Tom Henriksson (Open Ocean Capital)
Matti Kanninen (Butterfly Ventures)
Timo Argillander (IPR.VC Management)
Timo Ahopelto (Lifeline Ventures)
Juha Lehtola (Tesi)
Hannu Jungman (Innovestor Ventures)
Pia Santavirta (Pääomasijoittajat ry)

Buyout-työryhmä

Buyout-työryhmä käsittelee oman sektorin ajankohtaisia teemoja ja suunnittelee toimialan edunvalvontaa.

Työryhmän puheenjohtaja

Anita Ojala (Juuri Partners)

Työryhmän sihteeri

Pia Santavirta (Pääomasijoittajat ry)

Työryhmän jäsenet

Juha Tukiainen (MB Rahastot)
Juhana Kallio (Intera Partners)
Juha Peltola (Vaaka Partners)
Aitor de la Torre (Sentica Partners)
Mikael Lönnroth (Saari Partners)
Miikka Laine (Panostaja)
Jussi Seppälä (Sponsor Capital)

 

Tilaa uutiskirje / Subscribe to our newsletter