Hallitus ja työryhmät

Hallitus

Yhdistyksen päätöksenteosta, valvonnasta ja toiminnan järjestämisestä vastaa yhdistyksen hallitus. Kokouksia johtaa hallituksen puheenjohtaja ja sihteerinä toimii yhdistyksen toimitusjohtaja.

 

Hallitus perustaa tarpeelliseksi katsomiaan työryhmiä kehittämään yhdistyksen toimintaa. Työryhmät raportoivat toiminnastaan hallitukselle. Työryhmiä ovat mm. laki- ja verotyöryhmä, tutkimustyöryhmä sekä Avoimuus ja läpinäkyvyys pääomasijoitustoimialalla –suosituksen seurantatyöryhmä. Hallitus hyväksyy yhdistyksen uudet jäsenet.

Puheenjohtaja

Juha Tukiainen

MB Rahastot

Hallituksen jäsenet

Sami Lampinen

Inventure

Timo Argillander

IPR.VC

Jan Mattlin

CapMan

Anne Riekki

eQ

Jan Sasse

Tesi

Jussi Seppälä

Sponsor Capital

Anita Ojala

Juuri Partners

Hallituksen varajäsenet

Pekka Hietaniemi

Nordic Mezzanine

Juhana Kallio

Intera Partners

Vesa Lehtomäki

Korona Invest

Jari Mieskonen

Conor Venture Partners

Panu Vuorela

Vaaka Partners

Riku Seppälä

Icebreaker.vc

Liisa Harjula

Sentica Partners Oy

Hallituksen sihteeri

Pia Santavirta

Pääomasijoittajat

Lakityöryhmä

Lakityöryhmän tarkoituksena on tukea yhdistyksen hallitusta ja toimitusjohtajaa sekä yleisesti koko pääomasijoitustoimialaa lainsäädännöllisesti suotuisan ja kilpailukykyisen toimintaympäristön kehittämisessä sekä pääomasijoittamisen aseman vakiinnuttamisessa eettisesti korkeatasoisena ja ammattimaisena sijoitusluokkana. Lakityöryhmä seuraa ja edistää aktiivisesti, toimialan kannalta keskeisiä, kansallisia sekä kansainvälisiä lainsäädäntöhankkeita, viranomaismääräyksiä ja itsesääntelyohjeita. Työryhmä raportoi toiminnastaan yhdistyksen hallitukselle.

Puheenjohtaja

Jyrki Tähtinen (Borenius)

Sihteeri

Pia Santavirta (Pääomasijoittajat)

Muut lakityöryhmän jäsenet

Tiina Halmesmäki/ Pasi Erlin (CapMan)
Liisa Harjula (Sentica Partners)
Tomi Lähdemäki (Intera Partners)
Tuomas Kosonen (Inventure)
Ville Heikkinen (Butterfly Ventures)
Riitta Jääskeläinen (Tesi)
Juha Surve (eQ)
Heikki Vesikansa (Hannes Snellman)
Mikko Reinikainen (PwC)
Jarno Tanhuanpää (Castrén & Snellman)
Wilhelm Eklund (Dittmar & Indrenius)
Jonne Kuittinen (Pääomasijoittajat)

Asiantuntijapooli

Risto Yli-Tainio (Nexit Ventures)
Jorma Jaalivaara (Sitra)
Ilona Teräkivi (Innovestor)
Piia Vuoti (Ilmarinen)
Mårten Janson (Fondia)
Mika Ståhlberg/ Marcus Möller (Krogerus)
Ari Engblom (KPMG)
Antti Kahri/Tommi Elo (Merilampi)
Christoffer Waselius/ Fredrik Lassenius (Waselius & Wist)
Jaakko Lindgren (Dottir)
Tero Jormanainen/Mika Alanko (Roschier)

Tutkimustyöryhmä

Yhdistys harjoittaa pitkäjänteistä tutkimustoimintaa, joka tuottaa korkealaatuista ja rikasta tutkimusta pääomasijoitustoimialasta. Tutkimustyöryhmä ohjaa ja koordinoi yhdistyksen tutkimustyötä. Työryhmä raportoi toiminnastaan yhdistyksen hallitukselle.

Puheenjohtaja

Henri Grundstén (Tesi)

Tutkimustyöryhmän sihteeri

Jonne Kuittinen (Pääomasijoittajat)

Muut tutkimustyöryhmän jäsenet

Panu Vuorela (Vaaka Partners)
Jussi Paronen (CapMan)
Juho Risku (Butterfly Ventures)
Artturi Tarjanne (Nexit Ventures)
Kimmo Vanne (MB Rahastot)
Tomi Olin (eQ)
Jukka Aaltonen (Sitra)
Riikka Poukka (Deloitte)
Jenni Laininen (Dasos Capital)
Pia Santavirta (Pääomasijoitusyhdistys)

Tutkimustyöryhmän varajäsenet

Ulla Nykky (EY)

Seurantatyöryhmä

Avoimuus- ja läpinäkyvyyssuosituksien seurantaryhmän tehtävänä on seurata ”Avoimuus ja läpinäkyvyys pääomasijoitustoimialalla” -suosituksien noudattamista, antaa tulkintoja, kouluttaa jäseniä suosituksista sekä raportoida hallitukselle mahdollisista laiminlyönneistä. Seurantaryhmään kuuluu neljä jäsentä: hallituksen, lakityöryhmän, tilintarkastusyhteisön edustaja sekä yhdistyksen toimitusjohtaja.

Puheenjohtaja

Anne Riekki (eQ)

Seurantatyöryhmän sihteeri

Pia Santavirta (Pääomasijoittajat)

Muut seurantatyöryhmän jäsenet

Liisa Harjula (Sentica Partners)

Ulla Nykky (EY)

Jonne Kuittinen (Pääomasijoittajat)

Viestintätyöryhmä

Viestintätyöryhmä työstää yhdistyksen viestintästrategiaa ja -taktiikoita sekä seuraa toimialan julkisuuskuvan kehittymistä. Tärkeä osa viestinnän sisältöä on tutkimusryhmän tuottama asiapitoinen tieto toimialasta ja sen vaikutuksista. Myös edunvalvontaan liittyvät teemat nostetaan jatkossa viestinnällisesti selkeämmin esille.

Puheenjohtaja
Anne Riekki (eQ)

Sihteeri:
Pauliina Martikainen (Pääomasijoittajat)

Jäsenet:
Linda Tierala (CapMan)
Sami Lampinen (Inventure)
Olli Haltia (Dasos)
Satu Holm-Jumppanen (Tesi)
Samuli Sipilä (Juuri Partners)
Aapo Eskelinen (MB Rahastot)
Johannes Schulman (Miltton Markets)
Sonja Vuorinen (Hill + Knowlton)
Pia Santavirta (Pääomasijoittajat)
Jonne Kuittinen (Pääomasijoittajat)

Verotyöryhmä

Verotyöryhmän tehtävänä on valmistella verosääntelyyn ja viranomaisohjeistukseen liittyviä toimialan kannanottoja. Toimialan kannalta verojärjestelmän perusominaisuuksiin tulisi kuulua oikeusvarmuus ja verotuksen ennakoitavuus. Työryhmässä on kiertävä puheenjohtajuus.

Tutkimustyöryhmän sihteeri

Pia Santavirta (Pääomasijoittajat)

Työryhmän jäsenet

Pasi Erlin (CapMan)

Tomi Lähdemäki (Intera Partners)

Kari Rytkönen (MB Rahastot)

Antti Salmela (Vaaka Partners)

Janne Juusela (Borenius)

Sari Laaksonen (Castrén & Snellman)

Jani Hirvonen (Deloitte & Touche)

Kai Holkeri (Dittmar & Indrenius)

Raimo Hietala (EY)

Heikki Vesikansa (Hannes Snellman)

Jyrki Holla (KPMG)

Antti Lehtimaja (Krogerus)

Markku Hakkarainen (PwC)

Mika Ohtonen (Roschier)

Sami Tuominen (Bird & Bird)

Marko Koski (HPP)

Jonne Kuittinen (Pääomasijoitusyhdistys)

Asiantuntijapooli

Tuula Enberg (Korona Invest)

Petteri Koponen (Lifeline Ventures)

Mikael Autio (Sentica Partners)

Kalle Koskinen (EY)

Kirsi Hiltunen (Eversheds)