’’Yrityksillä on ainutlaatuinen mahdollisuus ratkoa globaaleja haasteita’’: Jäsenesittelyssä WhyCo

WhyCo on vastuullisen liiketoiminnan neuvonantaja, joka auttaa sekä pääomasijoittajia että kohdeyrityksiä kehittämään vastuullisempaa liiketoimintaa. WhyCo:n perustaja Michaela Ramm-Schmidt toimii neuvonantajana sekä coachina vastuullisuuden kysymyksissä ja vastuullisuusstrategioiden rakentamisessa. Ramm-Schmidt on työskennellyt koko uransa ajan pääomasijoittajien kanssa, ensin asianajajana ja sitten pääomasijoittajan omistamassa yrityksessä sekä yrittäjänä. Hänen mukaansa yritykset kaipaavat yhä enemmän sitä, että asiantuntija arvioi yrityksen vastuullisuutta ja sen kehittämistä ulkoa käsin.

Michaela Ramm-Schmidt löysi vastuullisen liiketoiminnan teemat jo varhain toimiessaan asianajajana Castrén & Snellmanilla ja edunvalvojana Teknologiateollisuudessa. Vastuullisuus oli kiinnostanut aina ja hän halusi tehdä siitä oman päätyönsä, mikä toteutui lopulta yrittäjyyden kautta . Aiemmin hän oli arastellut yrittäjäksi ryhtymistä, mutta monipuolinen kokemus sai hänet ajattelemaan, että hänellä voi olla paljon tarjottavanaan nimenomaan yrittäjänä.

’’Olen seurannut vastuullisen liiketoiminnan teemoja 20 vuotta. Minua on aina häirinnyt, että vastuullisuus  jää herkästi irralliseksi ja pinnalliseksi. Vastuullisuustavoitteet voivat tuntua abstrakteilta ja siten turhilta tai niihin on vaikea tarttua. Haluan siksi  auttaa nivomaan vastuullisuuden osaksi yrityksen ydinliiketoimintaa’’, Ramm-Schmidt kommentoi.

Ramm-Schmidtin mukaan vastuullisuudesta tulee olla yritykselle konkreettista hyötyä, koska muuten siitä tulee helposti vain projekti, joka kuolee jossain vaiheessa pois. Se on paras tapa varmistaa, että vastuullisuus todellakin integroidaan osaksi liiketoimintaa.

’’Yrityksillä on ainutlaatuinen mahdollisuus auttaa globaalien haasteiden ratkaisemisessa, sillä yritysten vaikutus yhteiskuntaan on monesti nopeampi ja kauaskantoisempi kuin esimerkiksi lainsäädännöllä.’’

Sitoutuminen ja realistisuus auttavat vastuullisen liiketoiminnan rakentamisessa

Pääomasijoittajille vastuullisen liiketoiminnan kysymykset ovat kriittisiä, sillä arvonkasvattaminen on omistajuuden ydintehtävä.

’’Pitkällä aikavälillä vastuullisuus luo arvoa ja sen puuttuminen tuhoaa sitä. Kehittyvä yritys ei ole koskaan valmis, mutta vastuullisuus tarjoaa monia keinoja kasvattaa arvoa ja tarjoaa siten usealle omistajalle hyvää.’’

Vastuullisuudesta syntyvät konkreettiset hyödyt luovat lähtökohdan vastuullisuusstrategialle. Auttaessaan yrityksiä ja sijoittajia löytämään oman vastuullisuusstrategiansa Ramm-Schmidt painottaa asiakkaan omaa vastuuta. ’’Vastuullisuustiekartta’’ rakennetaan yhteistyössä, mutta lopulta yrityksen johtoryhmä tietää parhaiten yritykselle sopivimmat tavat rakentaa vastuullista liiketoimintaa.

’’Autan yrityksiä löytämään oman polkunsa. Parhaiten vastuullinen liiketoiminta onnistuu itse oivaltamalla, ei pelkästään ulkopuolisia neuvoja kuuntelemalla. Vastuullisuuden potentiaalia on kuitenkin usein vaikea hahmottaa yrityksen sisältä, mutta yrityksen ulkopuolinen osaaja voi avata suuren kuvan ja pystyy auttamaan alkuun. Olen onnistunut, kun minua ei enää tarvita.’’

Ramm-Schmidtin mukaan vastuullisen liiketoiminnan rakentamisessa oleellista ovat ennen kaikkea sitoutuminen ja realistisuus. Johtoportaan on sitouduttava ja innostuttava vastuullisuudesta ja sen luomista hyödyistä. Tavoitteiden on kuitenkin oltava realistisia ja saavutettavissa. Muuten abstraktien tavoitteiden hapuilu johtaa turhautumiseen ja vastuullisuus muuttuu pelkäksi raportointiharjoitukseksi.

’’Olemme murroskohdassa: aiemmin yritykset ovat katsoneet itseään lähinnä sisältäpäin mutta nyt yhteiskunta asettaa paineen katsoa yritystä kaikkien yhteiskunnan toimijoiden näkökulmasta. Tämä muuttaa kysymystä siitä, mikä on oikein. Tämä vaikuttaa myös pääomasijoittajiin: ESG-sääntely tekee sijoittajien työstä byrokraattisempaa, jolloin on haastavampaa pitää kiinni salkkuyhtiöiden räätälöidystä ja käytännöllisestä vastuullisuusstrategiasta. Vastuullisuustavoitteiden edessä ei kuitenkaan tarvitse lannistua, vaikka ne vaikuttavat laajoilta ja vaikeilta. Elefantti syödään pala kerrallaan’’, Ramm-Schmidt päättää.

Tästä pääset tutustumaan WhyCo:n nettisivuihin.