Vieraskynä: Jatkuvuus poikkeusolosuhteissa – IPEV Board päivitti valuaation suuntaviivat

Blogit

Pääomasijoittajat ovat joutuneet arvioimaan käypiä arvoja jo yli kolmen vuoden ajan jatkuvissa poikkeusolosuhteissa. Koronapandemian vaikutukset globaaleihin toimitusketjuihin, keskuspankkien vastaus likviditeetin kasvattamisella, sodan aiheuttama epävarmuus ja energiakriisi yhdistettynä korkeaan inflaatioon. Kristallipallo ei kerro, miltä uusi normaali näyttää, mutta volatiliteetista on tuskin puutetta jatkossakaan.

IPEV Board julkaisi päivitetyn arvostusohjeistuksen joulukuussa 2022, neljä vuotta edellisen päivityksen jälkeen. Vaikka arvostuksen lainalaisuudet eivät neljässä vuodessa ole merkittävästi muuttuneet, maailma näyttää nyt hyvin erilaiselta ja sen myötä myös arvostusprosessin tulee kaikessa subjektiivisuudessaan heijastella tätä muutosta.

IPEV board on pyrkinyt tuomaan päivitettyyn ohjeistukseen sen kahden välijulkaisun, Coronavirus Special Valuation Guidance 3/2020 ja Views on estimating fair value – Impacts resulting from the war in Ukraine 3/2022, ydinasiat; mitä ottaa huomioon markkinahäiriötilanteissa, jotta arvonmääritys pysyy johdonmukaisena raportointikaudesta toiseen. Markkinahäiriöille sekä epätavanomaisille transaktiolle on ohjeistuksessa omat kappaleensa, mutta vastaavaa pohdintaa on tuotu mukaan myös muihin osa-alueisiin.

Ensimmäistä kertaa ohjeistukseen on nostettu mukaan myös ESG:n vaikutukset konseptitasolla. Lautakunta toteaa, että ESG-tekijät ovat enenevissä määrin arvoajureita sijoittajille, lainsäätäjille sekä valtioille ja näin ollen niillä saattaa olla vaikutusta käypään arvoon kvalitatiivisesti sekä kvantitatiivisesti. Käytännöntasolle ohjeistuksessa ei kuitenkaan vielä päästä, vaan kyseessä on enemmänkin ilmiön vaikutusten tunnustaminen osaksi ammattimaista arvonmääritysprosessia.

Noteerattujen sijoitusten likviditeetti- ja blokkialennukset ovat olleet kiellettyjä jo aikaisemmassa versiossa, mutta ohjeistusta on tämän osalta yhdenmukaistettu FASB:n uuden näkemyksen kanssa. FASB:n kesällä 2022 antaman lausunnon mukaan oman pääoman ehtoisiin instrumentteihin kohdistuvat sopimukselliset rajoitteet, kuten lockup periodit, eivät ole enää tulkittavissa instrumenttiin kohdistuvina rajoitteina, jolloin ne eivät myöskään mahdollista likviditeettialennuksen käyttämistä.

Muilta osin ohjeistukseen tulleet päivitykset ovat luonteeltaan jo olemassa olevien konseptien ja käsitteiden havainnollistamista. 2018 vuoden päivitys ohjeistukseen toi erityisesti Venture Capital sijoittajille haasteita, kun viimeisen rahoituskierroksen käyttäminen (yksinomaisesti) käyvän arvon perusteena kiellettiin. Nyt julkaistussa versiossa tähän tulkintaan ei ole muutosta, mutta lautakunta pyrkii ohjaamaan varhaisen vaiheen sijoitusten arvostusprosessia ensin kvalitatiiviseen pohdintaan kohdeyhtiön ja sen verrokkien suoriutumisesta, jonka perusteella luodaan odotusarvo varsinaiselle kvantitatiiviselle arvonmääritykselle.

Päivitetty ohjeistus on tullut voimaan 1.1.2023 alkavilla raportointijaksoilla, joten pääomasijoittajien on hyvä tutustua muutoksiin viimeistään nyt, kun ensimmäisen kvartaalin arvostuksia aletaan viimeistellä.

 

Kirjoittaja: Matias Jäntti, KHT, EY

Lue seuraavaksi

Blogit

Kasvuyritys - suunnitteletko pääomasijoittajan etsimistä?

Moni suomalaisista pääomasijoittajista sijoittaa jo vakiintuneisiin kasvuyrityksiin. Sijoituksen edellytyksenä on selkeä mahdollisuus kiihdyttää kasvua. Pääomasijoittajat rahoittavat ja tukevat myös vakiintuneiden…
Lue artikkeli