Jäsenesittelyssä Asianajotoimisto Laininen Law: finanssialan compliance-palveluita asiakaslähtöisellä otteella

Blogit

Laininen Law on compliance-palveluihin ja finanssiregulaatioon erikoistunut asiantunteva boutique-asianajotoimisto. Yhden hengen toimistosta osaavaksi tiimiksi kasvaneen yrityksen toiminta perustuu keskustelevaan ja asiakaslähtöiseen toimintatapaan, ja asiakkailta onkin kertynyt positiivista palautetta rennon luotettavasta otteesta ja helposti lähestyttävistä asiantuntijoista.

Jenni Laininen perusti Laininen Law Oy:n vuonna 2018 palvellakseen paremmin pieniä ja keskisuuria finanssialan yrityksiä. Tarkoituksena on ollut alusta lähtien tehdä compliance-asioista finanssialan toimijoille mahdollisimman selkeitä ja käytännössä helposti toteutettavia. Näin yrityksille jää enemmän aikaa keskittyä liiketoimintansa kehittämiseen. Toimiston mottona voisikin olla ”Ei, mitä ei saa tehdä, vaan miten saa tehdä”. Lainisen sydäntä lähellä on myös vastuullisuusasioiden eteenpäin vieminen finanssialalla.

Erityistä asiantuntijuutta toimistolla on erilaisten rahastoyhtiöiden ja sijoituspalveluyritysten compliance-toimintojen järjestämisestä ja kehittämisestä. Kokemusta on kertynyt myös eksoottisemmista finanssialan toimijoista kuten virtuaalivaluutan tarjoajista.

Viiden vuoden toiminnan jälkeen vuonna 2023 Jenni hakeutui asianajajaliiton jäseneksi ja Laininen Law:sta tuli asianajotoimisto. Yritys on ajan kuluessa laajentunut yhden hengen toimistosta osaavaksi tiimiksi, ja palveluvalikoima on laajentunut tietosuojavastaavan ulkoistuksiin sekä ulkoistettuun finanssialan sääntelyseurantapalveluun.

Palveluntarjoaja tuo joustavuutta ja mielenrauhaa

”Compliance-toiminto on yrityksen tärkein vakuutus compliance-vastuiden toteutumista vastaan. Tehokkaasti toimiva compliance-toiminto ennaltaehkäisee compliance-vastuiden toteutumista ja osoittaa johdon toiminnan huolellisuutta jälkikäteistarkastelussa. Hyvin toteutettu compliance tuo mielenrauhaa jokapäiväiseen tekemiseen ja auttaa johtoa keskittymään omiin osaamisalueisiinsa”, Jenni Laininen sanoo.

Lainisen mukaan ulkoistettu Compliance Officer ja tietosuojavastaava on harkinnan arvoinen isommillekin toimijoille, sillä se tarjoaa riippumattoman ja objektiivisen näkemyksen compliance- ja tietosuoja-asioista.

”Koska toimistomme ulkoinen Compliance Officer ja tietosuojavastaava toimivat usean yhtiön parissa, on meille kertynyt näkemystä erilaisista malleista ja alan parhaista käytännöistä toteuttaa vaatimuksia, mistä hyötyvät kaikki toimiston asiakkaat. Pienemmille toimijoille ulkoistettu resurssi tuo kiireaikoina joustavuutta, kun tarvittaessa tehtäviä on hoitamassa useampi henkilö.”

Asiakkaat pitävät rennosta, mutta luotettavasta otteesta

Asiakkailtaan Laininen Law on saanut palautetta erityisesti siitä, että compliance-toimintojen järjestämisessä näkyy avoimuus ja helposti lähestyttävä toimiston henkilöstö. Hyvät yhteistyötaidot ovatkin tärkeässä asemassa, sillä työ tapahtuu myös muiden kuin vain oikeudellisten asiantuntijoiden kanssa.

Laininen Law järjestää muutaman kerran vuodessa compliance-aiheisia avoimia koulutus- ja aamiaistilaisuuksia, ja myös sidosryhmät ovat tilaisuuksien tiimoilta kehuneet yrityksen aktiivista verkostoa ja rennon ammattimaista otetta.

”Hoidamme toimeksiannot luotettavasti ja korkealla laadulla, mutta kustannustehokkaasti. Asiakkailta onkin saatu palautetta räätälöidyistä ja erityisesti heidän tarpeensa huomioon ottavista ratkaisuista: asiakaslähtöinen henkilökuntamme on aina tavoitettavissa ja valmiina auttamaan asiakkaiden moninaisissa compliance-kysymyksissä”, Laininen kertoo.

 

***

Lue lisää yrityksen nettisivuilta!