Jäsenesittelyssä esgResilience: Kestävällä yhteistyöllä kohti vihreämpää huomista

Blogit

Kestävän rahoituksen ja liiketoiminnan kehittämisen asiantuntijatiimi esgResilience haluaa tuoda oman panoksensa kestävämmän yhteiskunnan luomiseen. Yritys tarjoaa asiakkailleen kustannustehokkaan palvelun, joka mahdollistaa finanssisektorin säännösten ja standardien mukaisten ESG-tekijöiden kartoituksen, analysoinnin ja raportoinnin.

esgResilience-palvelu sai alkunsa vuonna 2021 kestävän rahoituksen ja liiketoiminnan konsultointiyritys Honkacapitalissa. Kattavan markkinakartoituksen ja testausvaiheen jälkeen palvelu lanseerattiin ja esgResilience Oy perustettiin marraskuussa 2023, tavoitteenaan edistää ilmastonmuutokseen ja vihreään siirtymään liittyvää keskustelua ja yhteistyötä PK-yritysten ja niiden sidosryhmien välillä.

Kustannustehokasta kestävyysraportointia

esgResilience-palvelun keräämä data ja analytiikka pohjautuvat EU:n kestävyysregulaatioon ja sääntelyyn, jotka ohjaavat finanssialaa ja suuryrityksiä. Palvelun avulla on mahdollista kartoittaa yritysten päästöt, energiatehokkuus, liiketoiminnan vihreys (EU taksonomia) ja investointien soveltuvuuden vihreään rahoitukseen. Lisäksi se tarkastelee muita ympäristövaikutuksia sekä sosiaaliseen vastuuseen ja hyvään hallintoon liittyviä tekijöitä.

Palvelun sisältö on suunniteltu erityisesti PK-yritysten tarpeisiin, eikä sen käyttö vaadi aiempaa osaamista kestävyysraportoinnista. Pääomasijoittajille palvelu tarjoaa kustannustehokkaan työkalun portfolioyhtiöiden ESG-tekijöiden kartoitukseen, analysointiin ja raportointiin. Käytännössä pääomasijoittaja pyytää portfolioyhtiöitään raportoimaan tietonsa esgResilience-palveluun, jonka jälkeen pääomasijoittaja saa kohdeyritysten päästötiedot, EU-taksonomiatiedot, sekä muut SFDR PAI -indikaattorit valmiina portfolioraporttina käyttötarkoituksen mukaan. Näin palvelun tarjoama kestävyysdata ja -analytiikka auttavat yrityksiä liiketoiminnan kestävässä kehittämisessä ja sijoitusten suunnittelussa.

Rahoitusalan konkarit kestävän kehityksen asialla

esgResiliencen toiminnan tavoitteena on edesauttaa PK-yrityksiä ja niiden sidosryhmiä ymmärtämään ja hallitsemaan kestävyysmurrokseen liittyviä mahdollisuuksia ja haasteita. Asiakkailta onkin saatu positiivista palautetta koskien tiimin vahvaa rahoitusalan kokemusta yhdistettynä syvälliseen kestävyysraportoinnin, kestävän rahoituksen ja liiketoiminnan kehittämisen osaamiseen, sekä kykyyn tunnistaa asiakkaiden kannalta olennaiset kehitysteemat.

Myös tulevaisuuden näkymät näyttävät valoisilta, sillä ilmastonmuutoksen torjunta, vastuullisuus ja liiketoiminnan kestävä kehittäminen ovat nousevia teemoja yhä useamman yrityksen agendalla.

“Tarve faktapohjaiselle, yritysten itsensä raportoimalle datalle tulee kasvamaan. Mikäli sijoittajat ja rahoittajat eivät saa todellista kuvaa PK-yritysten kestävyydestä ja ilmastoriskeistä, he joutuvat tekemään laina- ja sijoituspäätöksiä toimialakohtaisten arvioiden perusteella, jolloin konservatiivisista estimaateista kärsivät erityisesti liiketoiminnan kestävyyteen panostaneet edelläkävijät. Yritysten itsensä raportoima, läpinäkyvä kestävyysdata ohjaa rahoitusta ja sijoituspäätöksiä tehokkaammin vihreisiin yrityksiin ja investointeihin”, kommentoi esgResiliencen myyntijohtaja Juha Ketola.

Pääomasijoittajat ry:n ja esgResiliencen yhteistyö alkoi jo alkuvuodesta vahvasti, kun esgResiliencen tiimi tarjosi asiantuntijuuttaan ESG-tekijöiden huomioiminen valuaatioissa ja arvonluonnissa -webinaarissa. Yrityksen toimitusjohtaja Jukka Honkaniemi kommentoikin jäsenyyttään seuraavasti:

”Koemme arvokkaaksi tilaisuuden jakaa omaa kestävän rahoituksen asiantuntemustamme ja osallistua keskusteluun strategisen ymmärryksen lisäämiseksi kestävyydestä sekä vastuullisten sijoituskäytäntöjen kehittämisestä. Jaamme mielellämme osaamistamme ja osallistumme aktiivisesti keskusteluun vastuullisen sijoittamisen tulevaisuudesta.”

 

***

Lue lisää yrityksen nettisivuilta!

Lue seuraavaksi

Blogit

Talous, kilpailukyky ja geopolitiikka - Europarlamenttivaalit pääomasijoitusalan näkökulmasta

Viikko sitten vietettiin Eurooppa-päivää, jolloin juhlistetaan Euroopan rauhaa ja yhtenäisyyttä. Teema tuntuu heikentyneessä turvallisuustilanteessamme ajankohtaisemmalta kuin koskaan. Lisäksi Euroopan parlamenttivaaleihinkin…
Lue artikkeli