Startup – suunnitteletko pääomasijoittajan etsimistä?

Blogit

Voimakkaaseen kasvuun tähtäävän startupin on syytä harkita pääomasijoittajan etsimistä mukaan yrityksensä kasvutarinaan. Pääomasijoituksen myötä ammattimainen sijoittaja tekee sijoitukseen yritykseen, ja samalla pääomasijoittajasta tulee yrityksen vähemmistöomistaja.

Startupit eivät ole tyypillisesti vielä alussa voitollisia, kun ne rakentavat tuotettaan ja etsivät markkinaansa.  Tämän vuoksi startupit nostavat usein rahoitusta pääomasijoittajalta. Pääomasijoittajat pyrkivät kasvattamaan yrityksen arvoa työskentelemällä yrityksen kanssa aktiivisesti ja sitten irtaantumaan yrityksestä yrityskaupan tai listautumisen kautta.

Jos mietit pääomasijoittajan etsimistä, pohdi ensin seuraavia kysymyksiä:

1 Oletko kiinnostunut rakentamaan kansainvälistä kasvutarinaa?

Startup-yrityksiin sijoittavat pääomasijoittajat pyrkivät usein sijoittamaan sellaisiin yrityksiin, joiden kasvupotentiaali on kansainvälistä tasoa. Yrittäjän on oltava motivoitunut ja kykenevä kansainväliseen kasvuun, kuten myös yrityksen tarjoaman palvelun.

2 Voitko sitoutua yhteen yritykseen jopa kymmeneksi vuodeksi?

Startupien kasvutarinat ovat usein pitkiä ja vaativia. Siksi pääomasijoitusta hakevan yrittäjän tai tiimin on oltava valmis työskentelemään yhden yrityksen eteen vähintäänkin 5-7 vuotta. Energiaa ei voi jakaa samaan aikaan muille yrityksille.

3 Pyritkö kasvavalle markkinalle?                                                                                                                 

Voimakas kasvu edellyttää useissa tapauksissa, että myös yrityksen tähtäimessä oleva markkina on kasvava. Markkinan on oltava sellainen, joka mahdollistaa skaalautuvan liiketoimintamallin.

4 Oletko valmis luopumaan osasta omistuksestasi?

Pääomasijoittaja saa sijoituksen vastineeksi osuuden yrityksen omistuksesta. Jos sijoituskierroksia vaaditaan useampi, yrittäjän omistusosuus pienenee, eli dilutoituu, entisestään. Yleensä myöhemmät sijoituskierrokset ovat kuitenkin suurempia, jolloin yritys myös arvotetaan arvokkaammaksi. Tällöin yrittäjän omistuksen absoluuttinen arvo yleensä kasvaa, vaikka yrittäjä omistaisi pienemmän osuuden yrityksestä.

5 Oletko kyvykäs yhteistyöhön?

Yrittäjän on oltava valmis kehittämään yritystä yhdessä pääomasijoittajan kanssa. Sijoittajat tekevät jopa viikoittain töitä kohdeyhtiöidensä kanssa, esimerkiksi tuotteiden, markkinan ja seuraavan rahoituskierroksen parissa.

6 Oletko valmis myymään koko yrityksen 5–10 vuoden päästä?

Pääomasijoittajan tavoite on irtaantua portfolioyrityksestään tietyn ajan kuluttua. Usein yrittäjälle aukeaa mahdollisuus myydä lisää omistusosuuttaan. Yrittäjän on myös oltava valmis luopumaan koko yrityksestä, jos uusi omistaja sellaista edellyttää. Tyypillisesti yrittäjä jää kuitenkin työskentelemään yritykseen, ja usein tätä myös edellytetään yrityskaupassa. Listautumisenkin yhteydessä yrittäjä jää yleensä osaomistajaksi.

***

Artikkeli on osa blogisarjaa, joka on tehty Pääomasijoittajat ry:n yrittäjille suunnatun oppaan pohjalta. Voit tutustua oppaaseen kokonaisuudessaan täältä.

 

 

Lue seuraavaksi

Blogit

Askeleet pääomasijoitukseen

Pääomasijoittamisella tarkoitetaan ammattimaisen sijoittajan tekemään sijoitukseen yritykseen, tyypillisesti vastineeksi yrityksen osakkeista. Pääomasijoitus on erinomainen tapa kiihdyttää yrityksen kasvua, ja pääomasijoittaja…
Lue artikkeli