Lausunto talousvaliokunnalle Euroopan puolustusteollisesta strategiasta

Lausunnot

Asia: Perusmuistio, EU/1263/2023-PLM-9

Pääomasijoittajat ry kiittää mahdollisuudesta lausua asiassa ja esittää lausuntonaan seuraavaa.

Pääomasijoittajat ry katsoo Suomen kannan olevan tasapainoinen ja perusteltu. Myös Pääomasijoittajat ry pitää tärkeänä, että muuttuneessa turvallisuus- ja geopoliittisessa ympäristössä EU kehittää yhteistä turvallisuuspolitiikkaa enemmän jäsenvaltioiden puolustuksen tukemiseen, sotilaallisten suorituskykyjen ja Euroopan puolustusteollisen ja -teknologisen pohjan kehittämiseen sekä kansalaisten turvallisuuteen.

Pääomasijoittajat ry pitää tärkeänä, että puolustusteollisuuden rahoittamisessa hyödynnetään myös yksityistä pääomaa. Alan yritykset ja etenkin kaksoiskäyttöteknologioita tarjoavat yhtiöt kasvavat tällä hetkellä voimakkaasti ja Pääomasijoittajat ry näkee niissä merkittävää potentiaalia. Olisikin keskeistä, että alalle syntyisi uusia korkean teknologian kasvuyrityksiä, joilla olisi Suomen Nato-jäsenyyden myötä pääsy myös kansainvälisille markkinoille. Tätä kehitystä ja yhteistyötä yksityisen ja julkisen sektorin välillä on tuettava kaikin keinoin.

Mitä tulee EU:n kestävän rahoituksen kehyksen (”taksonomia”) soveltamisesta puolustusteollisuuden osalta, on syytä huomata, että tällä hetkellä taksonomiasta säädetään EU-asetuksella ja se kattaa sellaiset toimialat, joiden avulla EU voi päästä ympäristötavoitteisiinsa. Pääomasijoittajat ry:n käsitys on, että kyseinen viitekehys ei estä sijoituksia puolustusteollisuuteen, koska toimijoilla ei ole velvollisuutta rahoittaa ainoastaan taksonomiassa ympäristön kannalta kestäviksi arvioituja kohteita. Pääomasijoittajat ry toivoo, että ESMA:n ohjeessa huomioidaan taksonomian luonne ja selvennetään, että sen tarkoitus ei ole asettaa sijoitusrajoituksia vaan toimia työkaluna sijoittajille niiden arvioidessa sijoitusten ympäristöön liittyviä ominaisuuksia.

 

Pääomasijoittajat ry
Suvi Collin
Head of Legal & ESG
050 560 3532
suvi.collin@paaomasijoittajat.fi

 

Lue seuraavaksi

Lausunnot

Lausunto talousvaliokunnalle osakeyhtiölain ja kauppakamarilain muuttamisesta

HE 60/2024 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi osakeyhtiölain 6 luvun ja kauppakamarilain 2 §:n muuttamisesta Eduskunnan talousvaliokunta on pyytänyt Pääomasijoittajat…
Lue artikkeli