Pääomasijoittajat aktiivisina yrityskaupoilla ensimmäisen vuosipuoliskon aikana – vakiintuneisiin kasvuyrityksiin tehtiin lähes ennätysmäärä pääomasijoituksia

Tiedotteet

Uunituoreiden sijoitustilastojen mukaan suomalaiset, jo vakiintuneemmat kasvuyritykset ovat saaneet pääomasijoittajilta mittavan potin kasvurahoitusta vuoden ensimmäisen puolikkaan aikana. 1,1 miljardin potti on historian toiseksi paras puolivuotinen.

Buyout- ja growth- sijoituksia tekevien pääomasijoittajien tekemä sijoituspotti jakautui 44 kotimaiselle kasvuyritykselle. Rahoituksesta 332 miljoonaa tuli suomalaisilta pääomasijoittajilta ja 771 miljoonaa ulkomaisilta sijoittajilta. Kansainväliset pääomasijoittajat ovat usein mukana suurimmissa yrityskaupoissa.

Sekä kotimaiset että ulkomaiset pääomasijoitukset jakautuivat kasvuyrityksiin ympäri Suomea. Yritykset 11 eri maakunnasta saivat sijoituksia puolen vuoden aikana. Uusimaan jälkeen suurimmat sijoitussummat menivät Keski-Suomeen, Varsinais-Suomeen, Lappiin, Kainuuseen ja Pirkanmaalle.

“Kotimaiset pääomasijoittajat kasvattavat määrätietoisesti koko Suomeen uutta nousevaa keskisuurten yritysten joukkoa. Vakiintuneisiin kasvuyrityksiin sijoituksia tekevien sijoittajien sijoituksista 95 prosenttia kohdistuikin suomalaisten yritysten kasvuun ja kansainvälistymiseen”, kertoo Juhana Kallio, pääomasijoitusyhtiö Intera Partnersin toimitusjohtaja ja Pääomasijoittajat ry:n hallituksen varapuheenjohtaja.

Tuoreen, suomalaisten pääomasijoittajien markkinatunnelmia seuraavan barometrin mukaan hyviä sijoitusmahdollisuuksia on näkyvissä ja sijoituksia kasvuhakuisiin yrityksiin tehdään normaaliin tapaan. Barometrissä tarkasteltiin tämän hetken markkinatilannetta ja verrattiin sitä puolen vuoden takaiseen tilanteeseen.

“Pääomasijoittajat tekevät sijoituksia kasvukykyisiin yrityksiin kaikissa markkinatilanteissa. Pääomasijoittaminen tuokin vakautta – rahoitusta ja kasvuosaamista ja sitä kautta esimerkiksi työpaikkoja – myös epävakaina aikoina”, kommentoi Pia Santavirta, Pääomasijoittajat ry:n toimitusjohtaja.

Varainkeruuympäristö muuttumassa haastavammaksi

Viime vuonna rikottiin pääomasijoittajien hallinnoimien kasvuyritysrahastojen varainkeruun ennätyslukemia, kun suomalaiset pääomasijoittajat keräsivät rahastoihinsa lähes 1,4 miljardia euroa sijoitettavaksi lupaaviin yrityksiin. Pääomasijoitusrahastoihin sijoittavat muun muassa suuret institutionaaliset sijoittajat, ja niiden merkittävin sijoittajaryhmä on kotimaiset työeläkeyhtiöt.

Kuluvan vuoden ensimmäisen puoliskon aikana varainkeruu on ollut kuitenkin merkittävästi hiljaisempaa: sijoitettavia varoja on kerätty vain 45 miljoonaa euroa. Uusia rahastoja ei julkaistu alkuvuoden aikana.

Edellisvuoden varainkeruun huippuvuosi selittää osittain tämän alkuvuoden hiljaisempaa vaihetta. Lisäksi uuden pääomasijoitusbarometrin mukaan varainkeruuympäristö vaikuttaisi haastavammalta kuin puoli vuotta sitten.

“Epävakaus Euroopassa ja globaalisti on tuonut lisähaasteita myös suomalaisten pääomasijoitusrahastojen varainkeruuseen. Yleisesti ottaen rahastosijoittajien varovaisuus vaikuttaa hieman lisääntyneen. Siksi on erityisen tärkeää, että kotimaisesta toimintaympäristöstä pidetään hyvää huolta ja varmistetaan se, että Suomi on jatkossakin kansainvälisesti houkutteleva sijoituskohde. Myös kotimaista rahastosijoittajakenttää on monipuolistettava, jotta kasvurahaa riittää tulevinakin vuosina kasvuhaluisille yrityksille”, päättää Santavirta.

Lisätiedot:

Pääomasijoittajat ry
Toimitusjohtaja
Pia Santavirta
pia.santavirta@paaomasijoittajat.fi
+358 40 546 7749

Pääomasijoittajat ry:n pääomasijoitusbarometrin vastaukset kerättiin 19.-24.10.2022. Kyselyn tarkoituksena on kartoittaa pääomasijoittamisen sekä startup- ja kasvuyritysten rahoituksen tilannekuvaa. Kysely lähetettiin suomalaisten pääomasijoitusyhtiöiden 483 työntekijälle, ja vastauksia saatiin yhteensä 103 henkilöltä. Vastaaminen oli mahdollista tehdä anonyymisti, mutta täytettyjen henkilötietojen perusteella kyselyyn osallistuttiin vähintään 37 eri pääomasijoitusyhtiöstä.

PÄÄOMASIJOITTAJAT

Pääomasijoittajat ovat kasvuomistajia. He sijoittavat listaamattomiin startup- ja kasvuyhtiöihin, joiden tähtäimessä on voimakas kasvu, uudistuminen ja kansainvälistyminen. Pääomasijoittajat tuovat aktiivisina omistajina yrityksille pääoman lisäksi riskinottokykyä sekä osaamisensa ja laajat verkostonsa. Kohdeyritykset ovat sijoittajien omistuksessa keskimäärin 3–7 vuotta, jonka jälkeen pääomasijoittaja irtautuu yrityksestä eli myy omistusosuutensa ja yritys siirtyy seuraavaan kasvuvaiheeseen. Yrityksen listautuminen pörssiin on yksi irtautumisvaihtoehdoista, muita ovat muun muassa yrityksen myynti toiselle pääomasijoittajalle tai teollinen yrityskauppa.

Pääomasijoittajat voidaan jakaa kahteen ryhmään.

1) Startup-rahastot: Venture capital -sijoittajat tekevät sijoituksia venture capital -rahastoista eri kasvuvaiheessa oleviin startupeihin, ja samalla heistä tulee yrityksen vähemmistöomistaja.

  • Startup on nuori innovatiivinen yritys, joka tyypillisesti pyrkii nopeaan kansainväliseen kasvuun skaalautuvalla liiketoiminnalla.

2) Kasvuyritysrahastot: Buyout-ja growth-sijoittajat tekevät kasvuyritysrahastoista sijoituksia vakiintuneempiin kasvuyrityksiin. Valtaosin pääomasijoittajat ovat enemmistöomistajia, mutta markkinoilla toimii myös muutamia vähemmistösijoituksia tekeviä growth-sijoittajia.

  • Kasvuyritys on yritys, jolla on vakiintunutta liiketoimintaa, liikevaihtoa ja potentiaalia kasvaa myös jatkossa. Liikevaihto voi olla muutamasta miljoonasta satoihin miljooniin.

Tässä tiedotteessa käsitellään kasvuyritysrahastoja ja vakiintuneita kasvuyrityksiä.

Pääomasijoittajat ry (FVCA) tekee pääomasijoitusalan edunvalvontaa. Edustamme monipuolista sijoittajajoukkoa, joka rakentaa kestävää kasvua ja jonka kohdeyritykset työllistävät yli 70 000 työntekijää. Pääomasijoittajat – Kasvun rakentajat. Twitter | LinkedIn | Mediapankki | Tilaa uutiskirje