Vauhtia suomalaisten pk-yritysten kasvuun – Kotimaiset pääomasijoittajat sijoittivat jälleen puoli miljardia kasvuhaluisiin yrityksiin

Tiedotteet

Yleisestä talouden epävarmuudesta huolimatta suomalaiset buyout- ja growth-sijoittajat ovat jatkaneet sijoittamista kasvaviin pk-yrityksiin aiempien vuosien tahdilla – vuonna 2022 sijoitettu summa kipusi jälleen yli puoleen miljardiin euroon. Pääomasijoitusrahastoihin on kerätty viime vuosina ennätysmäärät sijoitettavia varoja, joten sijoituksia kasvukumppania etsiviin yrityksiin on odotettavissa jatkossakin.

Kasvua tavoitteleviin listaamattomiin pk-yrityksiin sijoittavat suomalaiset buyout- ja growth-sijoittajat tekivät yhteensä 530 miljoonan euron edestä sijoituksia vuoden 2022 aikana. Sijoituspotti jakaantui 75 yrityksen kesken.

Vaikka etenkin 2020-luvun alku on edennyt kriisistä kriisin, suomalaisten pääomasijoittajien sijoitusaktiivisuus on pysynyt huomattavan tasaisena. Viimeisen viiden vuoden aikana suomalaiset buyout- ja growth-sijoittajat ovat sijoittaneet vuosittain keskimäärin puoli miljardia euroa noin 80 pk-yrityksen kasvun vauhdittamiseen.

”Pääomasijoittajat muodostavat vakaan ja luotettavan moottorin, joka vie suomalaisia yrityksiä eteenpäin markkinasuhdanteista riippumatta. Kuten tilastot osoittavat, meillä on Suomessa toimiva listaamattomien yritysten rahoitusmarkkina, joka pyörii tasaisesti maailman myllerryksistä huolimatta”, kommentoi Pääomasijoittajat ry:n toimitusjohtaja Anne Horttanainen.

Suomalaisten buyout- ja growth-sijoittajien kasvuosaaminen on valjastettu etenkin kotimaisten pk-yritysten vauhdittamiseen – vuonna 2022 tehdyistä sijoituksista yli 90 % suuntautui aiempien vuosien tapaan kotimaisiin yrityksiin. Sijoituksia tehtiin ympäri Suomen – Uudenmaan jälkeen eniten sijoituksia suuntautui Keski-Suomeen ja Pirkanmaalle.

Vuonna 2022 pääomasijoittajan kasvukumppanikseen saivat muun muassa digitaalisia työnhaku- ja rekrytointipalveluja tarjoava Duunitori, henkilöstöpalveluyhtiö Bolt.Works, kyberturvallisuus- ja IT-palveluiden tuottaja Netox, sekä sähköisten ajoneuvojen latausratkaisujen palveluntarjoaja Eva Global.

”Pääomasijoittajat ovat aktiivisia omistajia, jotka sijoittavat yrityksiin, joissa on kasvupotentiaalia. Tarjoamme konkreettista tukea tämän tavoitteen saavuttamiseen ja autamme yrityksiä ympäri Suomea kasvamaan ja kansainvälistymään”, kertoo Juhana Kallio, Pääomasijoittajat ry:n hallituksen puheenjohtaja ja pääomasijoittaja Intera Partnersin toimitusjohtaja.

Pääomasijoittajat ry:n ja PwC:n vuonna 2022 tekemän tutkimuksen mukaan pääomasijoittajien omistamat yritykset kasvavat liikevaihdolla mitattuna kahdeksan kertaa ja henkilöstömäärällä mitattuna jopa kaksikymmentä kertaa verrokkiyhtiöitä nopeammin.

Sijoitettavia varoja riittää – myös tulevaisuuden kehityksestä on pidettävä huolta

Vuosien 2018–2022 aikana suomalaisiin buyout- ja growth-rahastoihin on kerätty yhteensä ennätykselliset 3 miljardia euroa uusia varoja. Niin sanottua dry powderia, eli sijoitettavissa olevaa varallisuutta on rahastoissa nyt huomattava määrä.

Vuonna 2022 kerättiin etenkin vähemmistösijoituksia tekeviä growth-rahastoja, kun Mandatum Asset Management ja Nordia Management julkaisivat toiset rahastonsa, ja uutena toimijana kasvurahastokentässä aloitti Voland Partners. Lisäksi Taaleri julkaisi uuden bioteollisuusrahastonsa ja Saari Partners toisen enemmistösijoituksia tekevän buyout-rahastonsa vuonna 2022.

”Yritysten kasvattamiseen on nyt hyvin varoja tarjolla, ja pääomasijoittajat pitkäjänteisinä toimijoina jatkavat toimintaansa normaaliin tapaan erilaisten suhdanteiden läpi. Uusia sijoituskohteita etsitään aktiivisesti tälläkin hetkellä”, Kallio sanoo.

Tuoreen suomalaisten pääomasijoittajien markkinatunnelmia seuraavan barometrin mukaan buyout- ja growth-sijoittajat kokevat laadukkaita sijoitusmahdollisuuksia olevan tarjolla yhtä paljon kuin aiemminkin. Barometrissä tarkasteltiin tämän hetken markkinatilannetta ja verrattiin sitä puolen vuoden takaiseen tilanteeseen.

Rahastojen varainkeruun koetaan sen sijaan vaikeutuneen ja yleisen varovaisuuden rahastosijoittajien keskuudessa lisääntyneen.

”Kotimaisen omistajuuden vahvistamiseksi rahoitusekosysteemimme tulee kasvaa ja kansainvälistyä. Pääomasijoitusrahastojen kotimaisen ja ulkomaisen varainkeruun esteet on poistettava ja rahastoilla on oltava kilpailukykyiset mahdollisuudet houkutella kasvupääomaa Suomeen”, kommentoi Horttanainen.

Irtautumistahti pysyi tasaisena listautumisten hiipumisesta huolimatta

Pääomasijoittajat omistavat yrityksen tietyn kasvuvaiheen ajan, jonka jälkeen sijoittajat irtautuvat, eli myyvät omistamansa osuuden yrityksestä. Vuonna 2022 nähtiin voimakasta laskua listautumisanneissa sekä Suomessa että maailmalla, eikä irtautumisia listautumisen kautta tehty Suomessa myöskään pääomasijoittajien toimesta. Helsingin pörssiin vuosina 2015–2021 listatuista yrityksistä noin puolella on taustallaan pääomasijoittaja.

Muita reittejä pitkin onnistuneita irtautumisia tehtiin kuitenkin viime vuoden aikana 38 kappaletta, mikä on lähellä viimeisen viiden vuoden keskiarvoa. Pääosa irtautumisista oli teollisia yrityskauppoja ja myyntejä toiselle pääomasijoittajalle.

”Yritysten listautumisvalmiuksia kehitetään normaaliin tapaan, ja pörssi on irtautumisvaihtoehtona edelleen sijoittajille mielenkiintoinen. On hienoa, että onnistuneita irtautumisia on tehty haastavasta markkinatilanteesta huolimatta tasaiseen tahtiin, ja alaskirjauksia ei ole vuonna 2022 tehty ollenkaan. Irtautumisten tuotot maksetaan pääomasijoitusrahastoihin sijoittaneille tahoille, joita ovat esimerkiksi suomalaiset työeläkeyhtiöt”, Horttanainen päättää.


Lisätietoja:

Anne Horttanainen, toimitusjohtaja, Pääomasijoittajat ry
+358 40 510 4907, anne.horttanainen@paaomasijoittajat.fi

Juhana Kallio, hallituksen puheenjohtaja, Pääomasijoittajat ry
+358 40 526 6629, juhana.kallio@interapartners.fi

Juulia Korkiavaara, viestintäpäällikkö, Pääomasijoittajat ry
+358 40 673 8376, juulia.korkiavaara@paaomasijoittajat.fi

Pääomasijoittajat ry (FVCA) tekee pääomasijoitusalan edunvalvontaa. Edustamme monipuolista sijoittajajoukkoa, joka rakentaa kestävää kasvua ja jonka kohdeyritykset työllistävät yli 70 000 työntekijää. Pääomasijoittajat – Kasvun rakentajat

Twitter | LinkedIn | InstagramMediapankki | Tilaa uutiskirje

 

Lue seuraavaksi

Tiedotteet

Pääomasijoittajat nimesivät kohdeyrityksistään 47 potentiaalista pörssilistautujaa

Listautumismarkkinalla on nähty poikkeuksellisen pitkä hiljainen kausi, mutta pääomasijoittajien kohdeyritysten joukosta löytyy runsaasti yrityksiä, joilla on sijoittajiensa mukaan potentiaalia listautua…
Lue artikkeli