Pääomasijoittajilta vihreää valoa hallitusohjelman kasvuyrityskirjauksille – kasvun rahoitukseen kaivataan vielä konkretiaa

Tiedotteet

Uusi hallitusohjelma sisältää useita hyviä aloitteita, joilla rakennetaan mahdollisuuksia yritysten menestykselle ja sitä kautta koko Suomen talouskasvulle. Selvennyksiä ja konkretiaa kuitenkin tarvitaan lisää, jotta toivottua kasvua saadaan aikaan.  

Pääomasijoittajat iloitsevat, että hallituksen tavoitteena on kasvuhakuisten, työllistävien ja vientiin tähtäävien yritysten määrän kasvu ja Mittelstand-yritysten määrän tuplaaminen vuoteen 2030 mennessä.

Pääomasijoittajat pitävät hyvänä, että hallitusohjelma sisältää lukuisia toimia yritysten kasvun ja erityisesti pk-yritysten toimintaedellytysten vahvistamiseksi. Normien ja hallinnollisen taakan purkaminen on tervetullut uudistus yritysten kannalta. Vihreää valoa ohjelmassa saa myös työnantajuuteen liittyvien toimien helpottaminen, mikä tuo tarvittavaa joustoa startup- ja kasvuyritysten haasteisiin. Lisäksi helpotusta tuo englanninkielisten ja digitaalisten viranomaispalveluiden luonti yrityksille.

On hyvä, että hallitusohjelmassa turvataan sääntelyn ja verotusympäristön ennakoitavuus ja johdonmukaisuus. Se auttaa varmistamaan, että Suomi säilyy houkuttelevana paikkana yrittäjille, osaajille ja sijoittajille”, kommentoi Pääomasijoittajat ry:n toimitusjohtaja Anne Horttanainen.

Keskeistä on myös hallituksen sitoutuminen kansalliseen tavoitteeseen nostaa Suomen tutkimus- ja kehittämismenot (T&K) 4 prosenttiin BKT:sta vuoteen 2030 mennessä. Näin pystytään varmistamaan innovointi, uudistuminen ja tuottavuuden kasvu. Myös investointeihin ja puhtaaseen siirtymään liittyvät kirjaukset vaikuttavat lupaavilta, joskin niistäkin puuttuu konkretiaa.

Markkinaehtoisuudesta ei tule luopua 

Hallitusohjelmassa todetaan, että valtion kotimaista pääomasijoitus- ja yritysrahoitustoimintaa tehostetaan keskittämällä Business Finland Venture Capital Oy, Oppiva Invest Oy ja Ilmastorahasto Oy osaksi Suomen Teollisuussijoitus Oy:ta. Pääomasijoittajat ry pitää tärkeänä, että myös jatkossa pitäydytään tavoitteessa lisätä yksityistä pääomaa ja julkisen sektorin toimijan sijoitustoiminta säilyy pääsääntöisesti markkinaehtoisena.

Lisäksi tulee kiinnittää erityistä huomiota siihen, että itse sijoitustoimintaan ei saa tulla häiriöitä toimijoiden yhdistymisen aikana, vaan sen on jatkuttava keskeytyksettä ja häiriintymättä”, Horttanainen huomauttaa.

Kasvun rakentaminen vaatii esteiden poistamista 

Konkreettisten kasvua rakentavien toimien puuttuminen jää kuitenkin pohdituttamaan. Hallitusohjelman mukaan tuleva hallitus pyrkii luomaan edellytyksiä maailman parhaan startup- ja kasvuyritysekosysteemin kehittymiselle. Samaan aikaan hallitusohjelmassa kuitenkin vaietaan siitä, miten tavoiteltu kasvu rahoitetaan.

Pääomasijoittajat pitävät harmillisena, ettei hallitusohjelmassa ole lähdetty hakemaan ratkaisua siihen, miten kotimaiset säätiöt voisivat sijoittaa esteettä suomalaisiin pääomarahastoihin ja olla näin mukana rakentamassa kasvua.

Suomalaisten pääomasijoittajien omistamien yritysten liikevaihdon kasvu on kahdeksan kertaa nopeampaa ja henkilöstömäärän kasvu jopa kaksikymmentä kertaa nopeampaa verrokkiyrityksiin verrattuna. Tätä kasvua ei voida rakentaa, jos varainkeruu pääomarahastoihin on tarpeettoman hankalaa”, Horttanainen päättää.

 

Lisätietoja:

Anne Horttanainen
Toimitusjohtaja, Pääomasijoittajat ry
anne.horttanainen@paaomasijoittajat.fi
+358 40 510 4907 

 

Pääomasijoittajat ry (FVCA) on pääomasijoitusalan yhteinen ääni Suomessa. Edustamme monipuolista sijoittajajoukkoa, joka rakentaa kestävää kasvua ja jonka kohdeyritykset työllistävät yli 70 000 työntekijää.
Pääomasijoittajat – Kasvun rakentajat.

Twitter | LinkedIn | Mediapankki | Tilaa uutiskirje 

Lue seuraavaksi

Tiedotteet

Pääomasijoittajat nimesivät kohdeyrityksistään 47 potentiaalista pörssilistautujaa

Listautumismarkkinalla on nähty poikkeuksellisen pitkä hiljainen kausi, mutta pääomasijoittajien kohdeyritysten joukosta löytyy runsaasti yrityksiä, joilla on sijoittajiensa mukaan potentiaalia listautua…
Lue artikkeli