Yksinkertaisella säädösmuutoksella lisää vauhtia suomalaiseen kasvuun ja hyvinvointiin

Tiedotteet

Kokoomuksen kansanedustaja Aura Salla on tehnyt lakialoitteen yleishyödyllisiä yhteisöjä koskevan eriarvoisen verokohtelun poistamisesta. Tällä hetkellä kotimaisen säädösesteen takia säätiöiden 20 miljardin euron sijoitusvarallisuudesta vain pieni osa kanavoituu suomalaisille startup- ja kasvuyrityksille. Läpi mennessään ehdotus vahvistaisi kotimaista omistajuutta ja jopa lisäisi valtion verotuloja yritysten kasvun myötä.

Yleishyödylliset yhteisöt, kuten säätiöt, ovat keskeisiä toimijoita suomalaisessa yhteiskunnassa, hallinnoivat miljardien sijoitusomaisuutta ja tukevat sijoitustuotoillaan monipuolisesti eri alojen toimintaa ja kehitystä. Vanhan lainsäädäntöteknisen virhetulkinnan vuoksi suomalaiset yleishyödylliset yhteisöt eivät voi sijoittaa kotimaisiin pääomasijoitusrahastoihin veroneutraalisti, toisin kuin esimerkiksi ulkomaisiin pääomasijoitusrahastoihin tai suoraan osakkeisiin.

Ehdotetulla yksinkertaisella säädösmuutoksella voitaisiin varmistaa, että yhteisöt voivat käyttää varallisuuttaan Suomessa, mikä hyödyttäisi niin kasvuhaluisia yrityksiä kuin koko yhteiskuntaa.

”Harvalla säätiöllä on resursseja sijoittaa suoraan yksittäisiin suomalaisiin kasvuyrityksiin. Nykyisen sääntelymme vuoksi on säätiöille kannattavampaa sijoittaa kotimaan sijasta ulkomaisiin rahastoihin. Muutoksen myötä tulisi järkeväksi ja mahdolliseksi sijoittaa suomalaisiin pääomasijoitusrahastoihin, jotka puolestaan sijoittavat suomalaisiin kasvuyrityksiin”, kommentoi Anne Horttanainen, Pääomasijoittajat ry:n toimitusjohtaja.

Tukea kotimaiseen kasvuun, verotuloja ja läpinäkyvyyttä

Säädösmuutoksella olisi useita hyötyjä. Yleishyödylliset yhteisöt voisivat pääomasijoitusrahastojen kautta investoida hajautetusti suomalaisiin kasvuyrityksiin ja auttaa niitä kehittymään ja luomaan työpaikkoja. Tämä tukisi Suomen talouden kasvua ja vahvistaisi kotimaista omistajuutta.

”Säädösmuutos ei vähentäisi valtion verotuloja, mutta se voisi lisätä niitä pääomasijoittamisen kasvun ja yritysten menestyksen myötä. Se myös poistaisi kilpailuesteen pääomasijoitusmarkkinoilla, kun sijoituksia kotimaahan ja ulkomaille kohdeltaisiin samoin tavoin”, kommentoi Suvi Collin, Pääomasijoittajat ry:n ESG- ja lakiasiainjohtaja.

Lisäksi säädösmuutos toisi mukanaan avoimuutta ja läpinäkyvyyttä sijoitustoiminnan rakenteisiin, vähentäen monimutkaisia rakenteita ja transaktiokustannuksia.

”Säädösmuutos olisi yksinkertainen, nopea ja kustannustehokas tapa tukea suomalaista kasvua ja hyvinvointia. Se olisi myös linjassa hallitusohjelmassa asetetun tavoitteen kanssa luoda edellytyksiä maailman parhaan startup- ja kasvuyritysekosysteemin kehittymiselle. Olisi korkea aika poistaa kotimaiset säädösesteet ja antaa yleishyödyllisten yhteisöjen osallistua kotimaisen kasvun tukemiseen. Suomen tulevaisuus ja talous hyötyisivät suuresti tästä muutoksesta”, Horttanainen tiivistää.

Lisätiedot:

Anne Horttanainen
Pääomasijoittajat ry, toimitusjohtaja
anne.horttanainen@paaomasijoittajat.fi
+358 40 510 4907

Suvi Collin
Pääomasijoittajat ry, ESG- ja lakiasiainjohtaja
suvi.collin@paaomasijoittajat.fi
+358 50 560 3532

Pääomasijoittajat ry (FVCA) on pääomasijoitusalan yhteinen ääni Suomessa. Edustamme monipuolista sijoittajajoukkoa, joka rakentaa kestävää kasvua ja jonka kohdeyritykset työllistävät yli 100 000 työntekijää.

Pääomasijoittajat – Kasvun rakentajat.

X | LinkedIn | Mediapankki | Tilaa uutiskirje

Lue seuraavaksi

Tiedotteet

Pääomasijoittajat nimesivät kohdeyrityksistään 47 potentiaalista pörssilistautujaa

Listautumismarkkinalla on nähty poikkeuksellisen pitkä hiljainen kausi, mutta pääomasijoittajien kohdeyritysten joukosta löytyy runsaasti yrityksiä, joilla on sijoittajiensa mukaan potentiaalia listautua…
Lue artikkeli