Kanavoidaan yksinkertaisella säädösmuutoksella kasvurahaa suomalaisille startup- ja kasvuyrityksille

Tiedotteet

Kokoomuksen kansanedustaja Aura Salla on tehnyt lakialoitteen yleishyödyllisiä yhteisöjä koskevan eriarvoisen verokohtelun poistamisesta. Pääomasijoittajat ry, Suomen startup-yhteisö ja Säätiöt ja rahastot ry kannattavat aloitetta, joka läpi mennessään auttaisi kanavoimaan lisää kasvurahaa suomalaisille startup- ja kasvuyrityksille.

Pääomasijoittajat rahoittavat startup- ja kasvuyrityksiä, ja aktiivisina omistajina tukevat kohdeyrityksiään niiden kasvupolulla, mikä johtaa tutkitusti verrokkiyrityksiä moninkertaisesti nopeampaan kasvuun. Suomalaisiin pääomasijoitusrahastoihin sijoittaminen tarjoaisi yleishyödyllisille yhteisöille, kuten säätiöille, mahdollisuuden sijoittaa varallisuuttaan hajautetusti talouskasvua, innovaatioita ja työpaikkoja luoviin yrityksiin.

Suomalaiset yleishyödylliset yhteisöt eivät kuitenkaan tällä hetkellä voi sijoittaa kotimaisiin pääomasijoitusrahastoihin veroneutraalisti, toisin kuin esimerkiksi ulkomaisiin rahastoihin tai suoraan osakkeisiin. Säädösesteen vuoksi vain pieni osa suomalaisten säätiöiden 20 miljardin euron sijoitusvarallisuudesta kanavoituukin kotimaisille startup- ja kasvuyrityksille.

Nyt kommandiittiyhtiöiden verotusta koskevaan tuloverolain 16 §:ään ehdotetaan lisättäväksi uusi 5 momentti, jonka mukaan pääomasijoitustoimintaa harjoittavasta kommandiittiyhtiöstä saatu tulo-osuus olisi veronalaista silloin, kun sama tulo olisi suoraan saatuna veronalaista. Vastaava veromuutos on tehty ulkomaalaisten sijoittajien kohdalla jo vuonna 2019.

Säädösmuutoksessa ei ole kyse huojennuksesta vaan eriarvoisen verokohtelun poistamisesta – muutos ei vähentäisi valtion verotuloja, mutta se voisi lisätä niitä pääomasijoittamisen kasvun ja yritysten menestyksen myötä. Se olisi myös linjassa hallitusohjelmassa asetetun tavoitteen kanssa luoda edellytyksiä maailman parhaan startup- ja kasvuyritysekosysteemin kehittymiselle.

”Tuoreiden tilastojemme mukaan ulkomaiset pääomasijoitukset suomalaisiin yrityksiin ovat vähentyneet merkittävästi vuoden 2023 alkupuoliskolla. Kotimaisten pääomasijoitusrahastojen merkitys startup- ja kasvuyritysten rahoittamisessa ja tukemisessa korostuu etenkin haastavina aikoina. On ensisijaisen tärkeää poistaa turhat esteet kotimaisen kasvun tukemisen tieltä”, kommentoi Anne Horttanainen, Pääomasijoittajat ry:n toimitusjohtaja.

”Kotimaisen pääoman aktivointi on tärkeää, jotta startupit ja kasvuyritykset saavat enemmän polttoainetta luodakseen uusia innovaatioita, talouskasvua ja tuottavia työpaikkoja Suomeen”, kommentoi Riikka Pakarinen, Suomen startup-yhteisön toimitusjohtaja.

”Säädösmuutoksen kerrannaisvaikutukset olisivat suuria, kun säätiöillä olisi mahdollisuus tukea kotimaista kasvua pääomasijoitusrahastojen kautta, ja sen jälkeen rahoittaa sijoitustuotoillaan kotimaista tiedettä, taidetta ja muuta yhteiskunnan kehittämistä”, kommentoi Liisa Suvikumpu, Säätiöt ja rahastot ry:n toimitusjohtaja.

 Lisätiedot:

Anne Horttanainen
Pääomasijoittajat ry, toimitusjohtaja
anne.horttanainen@paaomasijoittajat.fi

Riikka Pakarinen
Suomen startup-yhteisö, toimitusjohtaja
riikka@startupyhteiso.com

Liisa Suvikumpu
Säätiöt ja rahastot ry, toimitusjohtaja
liisa.suvikumpu@saatiotrahastot.fi

Lue seuraavaksi

Tiedotteet

Pääomasijoittajat nimesivät kohdeyrityksistään 47 potentiaalista pörssilistautujaa

Listautumismarkkinalla on nähty poikkeuksellisen pitkä hiljainen kausi, mutta pääomasijoittajien kohdeyritysten joukosta löytyy runsaasti yrityksiä, joilla on sijoittajiensa mukaan potentiaalia listautua…
Lue artikkeli