Level 20 laajenee – tavoitteena monimuotoisempi suomalainen pääomasijoitusala

Tiedotteet

Voittoa tavoittelematon Level 20 -yhdistys laajentaa toimintaansa Suomessa edistääkseen entistä isommalla skaalalla paikallisen pääomasijoitusalan monimuotoisuutta. Yhdistyksen tarkoitus on innostaa naisia mukaan pääomasijoitusalalle sekä tehdä yhteistyötä alan johtajien kanssa diversiteetin ja osallistavuuden edistämiseksi. Tätä tärkeää missiota on lähtenyt tukemaan suomalaisen pääomasijoitusalan keskeiset toimijat sekä sijoittajat. 

Tällä hetkellä Suomessa vain 13 prosenttia pääomasijoitusalalla työskentelevistä osakkaista on naisia. Alalle myös päätyy vähemmän naisia kuin miehiä, ja alalle tulleista naisista vain pieni osa etenee johtotehtäviin.* 

Nyt Level 20 kutsuu kaikki keskeiset paikalliset pääomasijoitusalan toimijat mukaan edistämään monimuotoisuutta myös Suomessa. Työlle saatiin onnistunut aloitus yhdistyksen jäsenten ja Tesin järjestämässä tapahtumassa, jonne kokoontuivat kotimaisen pääomasijoitusalan ylimmät päättäjät. Vilkkaan keskustelun vauhdittamana tapahtumassa kuultiin puheenvuoroja alan johtavilta kansainvälisiltä toimijoilta ja jaettiin parhaita käytäntöjä naisten osuuden ja monimuotoisuuden kasvattamiseksi. Seuraavaksi yhdistys tulee määrittelemään juuri suomalaiselle pääomasijoitusalalle sopivat konkreettiset tavoitteet ja työkalut alan monimuotoistamiseen. 

“Toimialamme päättäjien ja kokeneimpien johtajien on kannettava vastuu siitä, että pääomasijoitusala kehittyy monimuotoisemmaksi ja osallistavammaksi. Ei siksi, että se olisi hyvä asia tehdä, vaan siksi, että monimuotoiset tiimit tekevät parempia päätöksiä ja siten myös parempaa taloudellista tulosta. Tämä vaatii muutosta siihen, miten johdetaan ja sen määrittää ylin johto”, sanoo Pia Kåll, CapManin toimitusjohtaja ja Level 20 Suomen puheenjohtaja.

“Kun teemme Tesillä rahastosijoituksia, tiimiarvioinnilla on iso merkitys sijoituspäätöksessämme. Monimuotoisuus on yksi niistä tekijöistä, joita tarkastelemme – selvitysten mukaan monimuotoiset tiimit tuottavat parempia tuloksia ja lisäksi näemme, että monimuotoiset tiimit ennen kaikkea ajattelevat monimuotoisemmin ja laajemmin. Se luo kilpailuedun, jota on hyvin vaikea kopioida”, kertoo Matias Kaila, Tesin rahastosijoitusten johtaja.

“Osallistavampien työkäytäntöjen ja tasapainoisemman työympäristön luomiseksi toimialalla tarvitaan muun muassa ajattelutavan uudistamista, inspiroivia roolimalleja sekä miespuolisten päättäjien tukea. Viimeistään kun rahastosijoittajien vaatimukset monimuotoisuudesta kasvavat, saadaan aikaan merkittävää muutosta alalla”, toteaa Kia Aejmelaeus, Evli-konserniin kuuluvan EAB Private Equityn osakas ja Level 20 Suomen monimuotoisuutta edistävän työryhmän vetäjä.

“Pidämme Level 20 -yhdistyksen toimintaa erittäin tärkeänä pääomasijoitusalan kehittämisen kannalta. Pääomasijoitusala on edelläkävijä monilla osa-alueilla, ja tavoitteemme on sama myös monimuotoisuuden edistämisessä. Pääomasijoitusalalla on suuri vaikutus yrityskenttään ja siihen, mitkä yritykset saavat rahoitusta. Tällä hetkellä esimerkiksi vain pieni osa rahoituksesta menee naisyrittäjille, ja jos sijoitustiimejä saadaan monimuotoisemmiksi, myös tähän tulee todennäköisemmin muutosta”, tiivistää Anne Horttanainen, Pääomasijoittajat ry:n toimitusjohtaja. 

Lisätietoja

Pia Kåll, +358 40 766 4446, pia.kall@capman.com

Kia Aejmelaeus, +358 40 7654616, kia.aejmelaeus@evli.com

Level 20 -yhdistyksestä

Level 20 on vuonna 2015 Lontoossa perustettu voittoa tavoittelematon yhdistys, jonka tarkoitus on kasvattaa pääomasijoitusalan tietoisuutta monimuotoisuuteen liittyvistä teemoista.  Yhdistyksellä on yli 5700 jäsentä ja sen toimintaa tukee yli 120 kansainvälistä pääomasijoitusalan yhtiötä. Sillä on 13 osastoa DACH-alueella, Ranskassa, Belgiassa, Irlannissa, Italiassa, Alankomaissa, Puolassa, Espanjassa, Iso-Britanniassa ja Pohjoismaissa. 

Yhdistyksen missio on innostaa naisia liittymään ja menestymään pääomasijoittamisessa ja tehdä yhteistyötä alan johtajien kanssa monimuotoisuuden ja osallisuuden edistämiseksi. Yhdistyksen tavoitteen mukaan naisten osuuden pääomasijoitusten johtotehtävistä on oltava vähintään 20 prosenttia. Level 20 järjestää muun muassa verkostoitumistapahtumia ja mentorointiohjelmia naispuolisille sijoitusalan ammattilaisille sekä laatii ohjeistuksia, joiden tavoitteena on pitää pääomasijoitusalan lahjakkuudet tehtävissään taustatekijöistä riippumatta.

Lue lisää: www.level20.org

*Suomen pääomasijoitusalan sijoitustiimien monimuotoisuus (Tesi, 17.3.2023)

Lue seuraavaksi

Tiedotteet

Yrityskauppamarkkinan hiljeneminen näkyi myös vuoden 2023 pääomasijoituksissa – pääomasijoittajien arviot markkinatilanteen kehittymisestä positiivisia

Viime vuoden hiljainen yrityskauppamarkkina heijastui myös pääomasijoituksiin, ja suomalaisten buyout- ja growth-sijoittajien aktiivisuudessa nähtiin pudotusta aiempiin vuosiin verrattuna. Pääomasijoittajien markkinatunnelmia…
Lue artikkeli