Greencode Ventures: Suomen ensimmäinen puhtaasti vihreään siirtymään keskittyvä pääomasijoitusrahasto

Uutiset

Greencode Ventures on Suomen ensimmäinen pääomasijoitusyhtiö (VC), joka keskittyy puhtaasti vihreän siirtymän kiihdyttämiseen. Greencode Ventures erikoistuu nopeasti skaalautuviin digitaalisiin ratkaisuihin, joilla on merkittävä vaikutus hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen.

Missiomme on edistää vihreää siirtymää sijoittamalla alkuvaiheen startupeihin, jotka hyödyntävät nopeasti skaalaavia pääomakevyitä digitaalisia teknologioita. Meille tärkeää on positiiviset ilmastovaikutukset nyt – sen sijaan, että jäisimme vain odottamaan tulevaisuuden teknologioita. Digitaalisilla nopeasti skaalaavilla startupeilla on merkittävä rooli hiilidioksidineutraalin tulevaisuuden saavuttamisessa jo tänään, ja me sitoudumme tukemaan heidän kasvuaan asiantuntemuksellamme ja kokemuksellamme.

Greencode Venturesin perustivat Kaisa Hietala ja Terhi Vapola, ja ydintiimi koostuu kokeneista sijoittajista, yrittäjistä ja teollisuuden transformisteista. Kaisa Hietala on hallituksen jäsen vihreää siirtymää tekevissä suuryrityksissä, kuten Exxon Mobil, Rio Tinto ja Smurfit Kappa. ”Me erotumme vihreän teollisuuden ja energiamurroksen syväosaamisellamme sekä vahvalla sijoittaja- ja yrittäjätaustallamme. Lisäksi vahvuutemme on digitaalisten ratkaisujen soveltaminen vihreän siirtymän ongelmiin.”

Terhi Vapola ja Ines Bergmann-Nolting tuovat mukanaan runsaasti kokemusta vihreään siirtymään ja ilmastoteknologioihin sijoittamisesta. Terhi perusti ja johti energiayhtiö Helenin Helen Ventures-sijoitusyksikköä ja Ines puolestaan johti ja skaalasi saksalaisen energiayhtiö E.ONin sijoitusrahasto Future Energy Venturesin, joka hallinnoi 250 miljoonaa euroa.

Lisäksi ydintiimiin kuuluu kaksi vastuullisuuteen keskittyvää sarjayrittäjää: Manuel Heckmann, sähköisen liikenteen käyttöjärjestelmäyhtiön EcoG:n perustaja, ja Karin Henriksson, maailmanlaajuisen ESG SaaS -ratkaisun WhistleB:n perustaja.

Merkittävää on, että naisista koostuvat perustajatiimit edustavat vain 1 % kaikista pääomasijoituksista Euroopassa, State of European Tech 2022:n mukaan. Greencode Ventures erottuu yhtenä harvoista naisjohtoisista pääomasijoitusyhtiöistä.

Greencode Ventures toimii pan-eurooppalaisena pääomasijoittajana kolmesta ilmastoteknologian keskuksesta käsin: Suomesta, Saksasta ja Ruotsista. Sen arvot pohjautuvat ilmastonmuutoksen kiireellisen haasteen ratkaisemiseen ja siihen liittyvien liiketoimintamahdollisuuksien hyödyntämiseen. Tavoitteenamme on edistää siirtymää hiilidioksidipäästöttömään tulevaisuuteen hyödyntämällä kokemustamme ja osaamistamme.

Greencode Venturesin ankkurisijoittajana toimii institutionaalinen sijoittaja Business Finland Venture Capital Ltd (BFVC), joka on tehnyt rahastoon suurimman sitoumuksensa, 25 miljoonaa euroa.

Meillä on vahva track record sijoittamisesta, yritysten perustamisesta ja kasvun johtamisesta. Lisäksi meillä on huomattavaa asiantuntemusta energian, liikenteen, kestävyyden ja digitaalisten ekosysteemien alalla. Tunnistamme kuitenkin, ettemme voi saavuttaa tavoitteitamme yksin. Olemme kiitollisia ja innostuneita startupeilta ja sijoittajilta saamastamme luottamuksesta yhdistää voimat kanssamme. Yhdessä voimme edistää muutosta, jonka haluamme nähdä maailmassamme”, kertoo Terhi Vapola, Greencode Venturesin perustaja.

Haaste – Mahdollisuus – Miten haluamme osallistua:

Haaste – Ilmastonmuutos on ihmiskuntamme merkittävin haaste. YK:n ilmastopaneeli IPCC varoittaa, että emme ole oikealla polulla rajoittaaksemme maapallon lämpenemistä, ja että kiireellisiä toimia tarvitaan välittömästi. Olemme jo kokeneet noin 1,1°C lämpenemisen esiteolliseen aikaan verrattuna. Jos jatkamme nykyisellä polulla, maapallon lämpeneminen voi nousta 3,2°C:seen vuoteen 2100 mennessä. Pysyäksemme 1,5°C:n rajoissa, meidän on vähennettävä vuoteen 2030 mennessä vähintään 43% verrattuna vuoden 2019 päästöjen tasoon.

Tämä vuosikymmen on ratkaiseva ilmastonmuutoksen kehityksen kannalta, sekä 1,5°C:n että 2°C:n tavoitteiden saavuttamiseksi. Siitä syystä, emme voi ainoastaan luottaa päästövähennyspotentiaaliin joskus kaukana tulevaisuudessa vaan meidän on toimittava nyt. Meidän on asetettava nopeat ja tulokselliset toimenpiteet etusijalle.

Mahdollisuus – Ilmastonmuutoksen torjuminen tarjoaa valtavan liiketoimintamahdollisuuden. McKinseyn mukaan ilmastonmuutoksen torjumiseksi tarvitaan vuosittain 9,2 biljoonaa euroa investointeja ja investointitahdin tulee jatkua vuoteen 2050 saakka. Nopeasti kasvavat digitaaliset ratkaisut ajavat ja muovaavat jo vihreää siirtymää tämän vuosikymmenen aikana.

Miten haluamme osallistua – Ilmastonmuutoksen torjuminen on monimutkainen tehtävä, joka edellyttää nykytilanteen murrosta ja kestävien polkujen luomista menestyäksemme. Tavoitteenamme on hyödyntää laajaa kokemustamme, syvää asiantuntemustamme ja intohimoamme nopeuttaaksemme tarvittavia muutoksia nettonollapäästöjen saavuttamiseksi, ennen kuin on liian myöhäistä. Haluamme tehdä vihreästä liiketoiminnasta kasvun moottorin yhteiskunnassamme ja näyttää esimerkkiä siitä, miten kaikkien menestyvien yritysten tulee ennemmin tai myöhemmin muuttua vihreiksi yrityksiksi.

Greencode Ventures tiimi:

Kaisa Hietala: Teollisuuden transformisti ja keskeinen vaikuttaja Nesteen muuttamisessa maailman suurimmaksi ja kannattavimmaksi uusiutuvien tuotteiden valmistajaksi. Harvard Business Review on nimennyt hänet yhdeksi ”Viime vuosikymmenen 20 merkittävimmästä liiketoiminnan muutoksesta”. Kaisa ymmärtää suurten yritysten tarpeet muuttaa ympäristöhaasteet vihreän siirtymän liiketoimintamahdollisuuksiksi.

Terhi Vapola, KTT: energiayhtiö Helenin sijoitusyksikkö Helen Venturesin perustaja ja vetäjä. Terhillä on merkittävää kokemusta startup-sijoittamisesta, exit-strategioista, operatiivisesta johtamisesta ja hallitustyöskentelystä. Terhillä on laaja osaaminen vihreän siirtymän teknologiasta, digitalisaatiosta, kansainvälistymisestä ja liiketoiminnan kasvusta.

Ines Bergmann-Nolting: energiayhtiö E.ONin sijoitusrahasto Future Energy Venturesin johtaja ja merkittävä toimija sen kehittämisessä ja skaalaamisessa, vastuullaan hallinnoitavia varoja 250 miljoonaa euroa. Inesillä on yli 15 vuoden kokemus pääomasijoittamisesta, innovaatioista ja konsultoinnista energiasektorilla.

Karin Henriksson: Yrittäjä, jolla on tausta globaalin WhistleB-nimisen ohjelmistoyhtiön perustamisessa, skaalaamisessa ja exitissä. Karin on omistanut uransa kestävyyden ja liiketoimintaetiikan kehittämiseksi.

Manuel Heckmann: Sarjayrittäjä ja entinen operatiivinen johtaja EcoG:ssä, sähköautojen latausinfrastruktuurin IoT-käyttöjärjestelmäyhtiössä. Manuel on aktiivisesti osallistunut pääomasijoitussektoriin, muun muassa Siemensissä ja pääomasijoitusrahasto Next47:ssa.

Koskaan aiemmin emme ole olleet näin tietoisia siitä, mitä teemme planeetallemme, eikä meillä ole koskaan aiemmin ollut voimaa tehdä asialle jotakin… Ihmiskunnan ja itse asiassa kaiken elämän tulevaisuus maapallolla riippuu nyt meistä itsestämme.” – Sir David Attenborough

 

Lisätietoja

Verkkosivusto: greencode.vc 

Sähköpostitse: hello@greencode.vc

 

Taustaa Greencode Venturesista

Greencode Ventures on pääomasijoittaja, joka keskittyy Suomen ja Euroopan vaikuttavimpiin aikaisen vaiheen vihreän siirtymän startupeihin, jotka tarjoavat nopeasti skaalaavia digitaalisia ratkaisuja vihreän siirtymän vauhdittamiseksi. Kaisa Hietalan ja Terhi Vapolan perustama Greencode Ventures toimii Suomessa (pääkonttori), Saksassa ja Ruotsissa. Hietalan ja Vapolan lisäksi partnerina toimii Ines Bergmann-Nolting ja avaintiimissä myös Manuel Heckmann ja Karin Henriksson.

 

Lähteet:

State of European Tech 2022

European Women in VC