Pääomasijoittajien omistamat yritykset kasvoivat korona-aikanakin selvästi verrokkeja nopeammin

Pääomasijoittajat ry:n ja KPMG:n tuoreen selvityksen mukaan pääomasijoituksen saaneet yritykset ovat jälleen kerran kovimpia kasvajia: niiden kasvu liikevaihdolla mitattuna on yhdeksän kertaa nopeampaa ja henkilöstömäärällä mitattuna viisi kertaa nopeampaa kuin samankokoisten ja samoilla toimialoilla toimivien verrokkiyritysten. Selvityksen mukaan pääomasijoittajien omistamat yritykset ovat menestyneet huomattavasti verrokkiryhmän yrityksiä paremmin koronapandemian aikana.

Vuosittainen kasvu verrokkiyrityksiin nähden on vauhdikasta: Pääomasijoittajien omistamien yritysten liikevaihto kasvoi lähes puolella (48,7 %) ja henkilöstön määrä lisääntyi noin viidenneksellä (23,2 %). Selvityksessä seurattiin yrityksiä kolmen vuoden ajan alkaen siitä, kun yritys sai ensisijoituksensa pääomasijoittajalta.

Verrokkiyrityksissä kasvu oli maltillisempaa, sillä liikevaihto kasvoi 5,5 prosenttia ja henkilömäärä viisi prosenttia vuosittain.

Myös pääomasijoittajien sijoitustoiminta on jatkunut aktiivisesti läpi korona-ajan. Jo aiemmin keväällä julkaistujen tilastojen mukaan startupeihin tehtävissä venture capital -sijoituksissa tehtiin viime vuonna ennätyksiä. Vakiintuneempiin kasvuyrityksiin tehtävissä buyout-sijoituksissa sijoituksia on tehty aiemmalla hyvällä tasolla.

”Korona-aika osoitti, että kasvuyritykset saavat pääomasijoittajalta vetoapua myös murrostilanteessa luovimiseen. Kyseessä ei ole vain selviytyminen, vaan moni yritys on löytänyt uusia kasvun mahdollisuuksia myös esimerkiksi tavoitteellisesta digitalisaatiosta, jossa kokenut sijoittaja on ollut apuna”, kommentoi Kenneth Blomquist, KPMG:n Head of Private Equity.

”Suomalaiset startupit ovat saaneet ennätysmäärän rahoitusta, ja sen avulla on kehitetty uusia ratkaisuja muun muassa ilmastonmuutoksen selättämiseen. Voimme olla ylpeitä siitä, että kotimaiset yritykset ovat etujoukoissa ratkaisemassa aikamme suuria haasteita”, sanoo Pia Santavirta, Pääomasijoittajat ry:n toimitusjohtaja.

Pääomasijoituksen saaneet yritykset merkittävä työllistäjä

Pääomasijoittajien kohdeyrityksissä työskentelee Suomessa noin 73 000 työntekijää, eli yli viisi prosenttia suomalaisten yritysten kokonaishenkilöstömäärästä. Lisäksi osa suomalaisten pääomasijoittajien kohdeyritysten työntekijöistä, noin 10 000 työntekijää, työskentelee ulkomailla.

Pääomasijoituksen saaneet yritykset ovat merkittäviä työllistäjiä. Lisäksi kasvavat ja kansainvälisestikin kiinnostavat yritykset voivat houkutella tänne osaajia, joita ikääntyvä Suomi ehdottomasti tarvitsee”, sanoo Santavirta.

”Henkilöstömäärä kasvaa pääomasijoittajien omistamissa yrityksissä viisi kertaa verrokkeja nopeammin, ja iso osa tästä kasvusta on kokonaan uusia työpaikkoja”, jatkaa Blomquist.

Kotimaisten ja ulkomaisten pääomasijoittajien omistamien suomalaisten yritysten yhteenlaskettu liikevaihto on yli 25 miljardia euroa, eli se vastaa yli viittä prosenttia suomalaisten yritysten kokonaisliikevaihdosta.

”Pääomasijoittajat ovat yrityksille ja yrittäjille kasvukumppaneita, jotka jakavat riskiä ja tuovat osaamista ja rohkeutta kasvusuunnitelmien toteuttamiseen. Näin Suomeen kasvatetaan lisää uusien teknologia-alojen ankkuriyrityksiä ja perinteisille toimialoille vahvempia ja kansainvälisempiä keskisuuria yrityksiä,” päättää Santavirta.

Lisätietoja:

Tutkimme vuosien 2010–2017 välillä ensisijoituksen saaneiden yritysten kolmen ja viiden vuoden kehitystä; esimerkiksi vuonna 2010 sijoituksen saaneiden yritysten osalta tarkastelu ulottuu vuoteen 2013 ja 2015 asti. Vuosien 2010–2017 aikana ensisijoituksen pääomasijoittajalta saaneita BO-yrityksiä oli 240 kappaletta ja VC-yrityksiä vastaavasti 272.

Pääomasijoittajat ry
Pia Santavirta, Toimitusjohtaja
pia.santavirta@paaomasijoittajat.fi
+358 40 546 7749

KPMG Oy Ab
Kenneth Blomquist, Head of Private Equity
kenneth.blomquist@kpmg.fi
+ 358 40 752 0000

 

Pääomasijoittajat ry (FVCA) tekee pääomasijoitusalan edunvalvontaa. Edustamme monipuolista sijoittajajoukkoa, joka rakentaa kestävää kasvua ja jonka kohdeyritykset työllistävät yli 70 000 työntekijää. Pääomasijoittajat – Kasvun rakentajat.

Twitter | Facebook | LinkedIn | Mediapankki | Tilaa uutiskirje

KPMG Oy Ab on osa tilintarkastus-, vero- ja neuvontapalveluja laajasti julkisella ja yksityisellä sektorilla tarjoavien KPMG-jäsenyritysten globaalia verkostoa. KPMG-verkosto toimii 227 000 asiantuntijan voimin 146 maassa. Suomessa ja Virossa palveluksessamme on yhteensä yli 1500 henkilöä. Toimimme lähellä asiakastamme 21 paikkakunnalla Suomessa ja kahdella Virossa.