Opas yrittäjille

Onko pääomasijoitus sopiva rahoitusmuoto yrityksellesi? Miten löydät oikean pääomasijoittajan juuri oman yrityksesi tarpeisiin? Mihin sijoittajat kiinnittävät yrityksissä huomiota? Minkälaista yhteistyö pääomasijoittajan kanssa on käytännössä?

Yrittäjille suunnattu oppaamme vastaa kysymyksiisi!

Tutustu oppaaseen (PDF)

Sopiiko pääomasijoitus yrityksellesi?

Suomalaiset pääomasijoittajat usein vauhdittavat kohdeyritystensä kasvua, joten yleensä yrityksellä täytyy olla riittävät edellytykset kasvuun. Selkeä kasvupotentiaali, monipuolinen ja sitoutunut tiimi tai johto sekä otollinen markkinatilanne ovat sellaisia piirteitä sijoitusta hakevassa yrityksessä, jotka lisäävät sijoittajan mielenkiintoa. Myös esimerkiksi yritysten sukupolvenvaihdos, omistuspohjan muutos ja suuri investointitarve voivat olla syy hakea pääomasijoitusta. Pääomasijoittajan mielenkiintoa puolestaan heikentävät esimerkiksi liian matalat kasvunäkymät, heikko kannattavuus, vaikea markkinatilanne, erilaiset näkemykset yhtiön liiketoimintastrategiasta tai yhtiön omistajien haluttomuus päätösvallan jakamiseen pääomasijoituksen edellyttämällä tavalla.

Lue lisää oppaan luvusta 2

Löydä oikea pääomasijoittaja

Pääomasijoittajat voi karkeasti jakaa kahteen ryhmään: startupeihin ja vakiintuneisiin kasvuyrityksiin keskittyviin sijoittajiin. Yleensä startupeihin tehdään vähemmistösijoituksia, kun taas kasvuyrityksiin tehdään enemmistösijoituksia. Toisaalta yrityksen ja omistajien tarpeen mukaan myös kasvuyrityksiin voidaan tehdä vähemmistösijoituksia. Sijoittaja voi olla erikoistunut esimerkiksi tiettyyn toimialaan tai yrityskokoon rahaston sijoituskriteerien mukaisesti. Pääomasijoittamisessa henkilökemiat ovat tärkeitä. Pääomasijoittajan rooli yrityksen operatiivisessa toiminnassa vaihtelee, mutta sijoittajan ja yhtiön johdon yhteistyössä hyvä, toimiva ja luottamuksellinen suhde on aina iso osa onnistunutta pääomasijoitusta.

Oikean, juuri tietyllä toimialalla toimivan ja tiettyyn yrityksen kehitysvaiheeseen erikoistuneen sijoittajan löytäminen mahdollisimman varhaisessa vaiheessa nopeuttaa yrityksen pääomanhankintaa ja säästää myös kustannuksia.

Yrityksen kannattaa perehtyä ennen sijoituspyynnön esittämistä pääomasijoittajien sijoituskriteereihin, aiempiin kohdeyrityksiin ja toimintatapoihin.

Lue lisää oppaan luvusta 3

Yhteistyö pääomasijoittajan kanssa

Sijoitus

Ennen sijoitusta pääomasijoittaja tutustuu yritykseen tarkemmin ja suunnittelee kasvustrategiaa yhdessä yrityksen kanssa

Arvon kasvattaminen

Pääomasijoittaja kasvattaa yritystä ja sen arvoa tuomalla apua esimerkiksi hallitustyöskentelyyn, avainrekrytointeihin ja kansainvälistymiseen

Irtautuminen

Pääomasijoitus päättyy aina yrityksestä irtautumiseen, jolloin pääomasijoittaja ja muut omistajat saavat tuoton kasvun rakentamisesta.

Sijoituksen vaiheiden kesto on tyypillisesti yhteensä 3-7 vuotta.

Lue lisää oppaan luvusta 4