Pääomasijoittajat auttavat yrityksiä kasvamaan koko Suomessa

Vuosina 2017–2021 pääomasijoittajat sijoittivat suomalaisiin yrityksiin yhteensä 6,8 miljardia euroa. Pääomasijoituksilla kehitetään kasvavia, kansainvälistyviä yrityksiä, jotka luovat työtä kaikkialle Suomeen. Jotta kestävää talouskasvua voidaan jatkossakin rakentaa, kasvu- ja yrittäjämyönteistä politiikkaa on tehtävä yli hallituskausien.

6,8 miljardin euron sijoituspotissa sijoittajina on sekä kotimaisia että ulkomaisia pääomasijoittajia. Tästä summasta 1,9 miljardia euroa on startup-yrityksiä rahoittavia venture capital -sijoituksia ja 4,9 miljardia euroa myöhemmän vaiheen kasvuyrityksiin tehtyjä buyout-sijoituksia. Ulkomaisten pääomasijoittajien osuus kokonaispotista oli 61 % eli yhteensä 4,1 miljardia euroa. Sijoituksia tehtiin yhteensä 800 suomalaiseen listaamattomaan startup- ja kasvuyritykseen.

Venture capital -sijoitukset keskittyvät eniten pääkaupunkiseudun ohella kasvukeskuksiin, kuten Oulun ja Tampereen seuduille. Buyout-sijoituksia puolestaan tehdään ympäri Suomea.

Eniten venture capital -sijoituksia saatiin Uudellamaalla: startupit keräsivät kaiken kaikkiaan noin 1,5 miljardia euroa viiden vuoden tarkastelujakson aikana. Pääkaupunkiseudun jälkeen eniten venture capital -sijoituksia keräsivät Pohjois-Pohjanmaan ja Pirkanmaan startup-yritykset. Pohjois-Pohjanmaalla startupit keräsivät tarkastelujakson aikana 138 miljoonaa euroa kasvurahaa, Pirkanmaalla 90 miljoonaa euroa.

Uusimaa piti kärkisijaa myös kasvuyritysrahastojen tekemissä buyout-sijoituksissa. Vuosina 2017–2021 uusimaalaiset myöhemmän vaiheen kasvuyritykset keräsivät noin 3,4 miljardia euroa sijoituksia kotimaisilta ja kansainvälisiltä buyout-sijoittajilta.

”Pääomasijoittajien rooli suomalaisten yritysten kasvun vauhdittajana on vahvistunut vuosi vuodelta. Digitalisaation täysimääräinen hyödyntäminen, vihreän siirtymän vauhdittaminen ja sukupolvenvaihdosten toteuttaminen lisäävät kysyntää osaavalle pääomalle, mitä pääomasijoittajat tarjoavat”, kommentoi Pääomasijoittajat ry:n toimitusjohtaja Pia Santavirta.

Kasvu- ja yrittäjämyönteistä politiikkaa tehtävä yli hallituskausien

Talouskasvun tukipilareina toimivat uudet teknologia-alan huippuyritykset ja kasvuhaluiset keskisuuret yritykset. Näiden yritysten kasvua rahoitetaan pääomasijoittajien avulla koko Suomessa.

Kohti eduskuntavaaleja mentäessä Pääomasijoittajat ry toivoo, että päättäjät tavoittelisivat sitä, että Suomi on maailman paras paikka yrittää, sijoittaa ja tehdä työtä. Tämä mahdollistaa uusien työpaikkojen syntymisen ja kestävän kasvun vauhdittamiseen.

Kasvun rakennuspalikoita ovat kasvuhaluiset yrittäjät, monipuolinen osaajajoukko ja innovaatiot, joiden pohjalle yrityksiä rakennetaan. Kun tämä perusta on kunnossa, Pääomasijoittajat ry:n ehdotusten mukaan kasvuun saadaan vauhtia näillä keinoilla:

  1. Toimivaa sääntelyä yrityksille ja kasvun rahoittajille

Sääntely-ympäristön on tuettava yritysten kasvua ja kansainvälistymistä. On tärkeää, että kasvu- ja yrittäjämyönteistä politiikkaa tehdään yli hallituskausien. Sääntelyn ja verotusympäristön on oltava ennakoitavaa ja johdonmukaista. Aina kun säädöksiä tai verotusta muutetaan, on myös arvioitava muutosten vaikutukset yritysten kasvu-, rahoitus- ja työllistämismahdollisuuksiin. Se auttaa varmistamaan, että Suomi säilyy houkuttelevana ja kilpailukykyisenä paikkana yrittäjille, osaajille ja sijoittajille.

”Hyvänä esimerkkinä tästä on nyt paljon keskustelua herättänyt ehdotus uudeksi yrityskauppavalvontasääntelyksi. Jos ehdotus toteutettaisiin alkuperäisessä muodossaan, se asettaa kotimaiset pääomasijoittajat ulkomaisia pääomasijoittajia heikompaan asemaan. Tällaista sääntelyä tulisi välttää. Kaikissa tilanteissa kotimaisen lainsäännön tulisi varmistaa vähintäänkin tasapuoliset kilpailumahdollisuudet kotimaisille ja ulkomaisille toimijoille”, kommentoi Santavirta.

  1. Lisää osaavaa pääomaa eli pääomasijoituksia kasvuyrityksille

Kotimaisen omistajuuden vahvistamiseksi ja kasvuyritysten rahoituksen saatavuuden edistämiseksi rahoitusekosysteemimme tulee kasvaa kansainväliselle tasolle. Se tarkoittaa sitä, että suomalaisten pääomasijoitusrahastojen varainkeruun esteet on poistettava ja rahastoilla on oltava kilpailukykyiset mahdollisuudet houkutella kasvupääomaa Suomeen. Eurooppalaisessa kehityksessä mukana pysymiseksi, kotimaista pääomasijoitusmarkkinaa on jatkuvasti kehitettävä.

”Esimerkiksi kotimaisten säätiöiden sijoitusmahdollisuuksia suomalaisiin pääomasijoitusrahastoihin tulisi edelleen edistää. Yksinkertainen säädösmuutos toisi kaksinkertaisen hyödyn: säätiöiden varoilla kasvatettaisiin kotimaisia yrityksiä ja saaduilla tuotoilla tuettaisiin tutkimusta, taidetta ja kulttuuria. Tämän useiden asiantuntijaryhmienkin tunnistaman kansallisen lainsäädäntöongelman korjaamisessa ei ole mitään menetettävää – on vain saavutettavissa etuja Suomelle”, päättää Santavirta.

Lisätietoa:

Pääomasijoittajat ry

Pia Santavirta, toimitusjohtaja
+358 40 546 7749, pia.santavirta@paaomasijoittajat.fi

Pääomasijoittajat ry (FVCA) tekee pääomasijoitusalan edunvalvontaa. Edustamme monipuolista sijoittajajoukkoa, joka rakentaa kestävää kasvua ja jonka kohdeyritykset työllistävät yli 70 000 työntekijää. Pääomasijoittajat – Kasvun rakentajat

Twitter | Linkedin |InstagramMediapankki | Tilaa uutiskirje