Jäsenet

Yhdistyksen varsinaisia jäseniä ovat pääomasijoittajat sekä pääomasijoitusrahastoihin sijoittavat rahastosijoittajat. Muut pääomasijoittajat -kategoria muodostuu yhtiöistä, joiden pääomasijoitukset tehdään omasta taseesta – tällaisia yrityksiä ovat esimerkiksi Family Officet. Yhdistyksellä on lisäksi liitännäisjäseniä, jotka ovat muita pääomasijoitustoimialalla vaikuttavia tahoja.