Jäsenet

Yhdistyksen varsinaisia jäseniä ovat pääomasijoittajat sekä pääomasijoitusrahastoihin sijoittavat rahastosijoittajat. Yhdistyksellä on lisäksi liitännäisjäseniä, jotka ovat muita pääomasijoitustoimialalla vaikuttavia tahoja.