Jäsenet

Yhdistyksen varsinaisia jäseniä ovat pääomasijoittajat sekä pääomasijoitusrahastoihin sijoittavat rahastosijoittajat. Muut pääomasijoittajat -kategoriaan kuuluu yhtiöt, joiden pääomasijoitukset tehdään omasta taseesta, eli esimerkiksi Family Officet. Yhdistyksellä on lisäksi liitännäisjäseniä, jotka ovat muita pääomasijoitustoimialalla vaikuttavia tahoja.