Liity jäseneksi

Pääomasijoittajat ry on pääomasijoittajien edunvalvoja Suomessa. Jäsenistöömme kuuluvat pääomasijoittajat, rahastosijoittajat sekä muut pääomasijoittajat, jotka tekevät sijoituksia omasta taseesta. Jäsenverkostoomme kuuluu myös muita toimialallemme tärkeitä sidosryhmiä ja palveluntarjoajia. Edunvalvonnan lisäksi järjestämme koulutuksia ja tapahtumia ja teemme monipuolista viestintäyhteistyötä jäsenistömme kanssa.

Liity jäseneksi

Pääomasijoittajat ry edustaa pääomasijoittajia Suomessa. Yhdistyksen jäsenkunta kasvaa jatkuvasti – Suomen yhdistys on pohjoismaiden suurin tällä hetkellä, kun jäsenkunnassa on lähes 200 yritysjäsentä. Yhdistyksen jäsenenä ovat pääomasijoitusrahastot, rahastosijoittajat ja toimialan palveluntarjoajat. Uutena jäsenryhmänä jäsenkuntaan on liittynyt joukko family office -sijoittajia, pääomasijoitustoimintaa harjoittavia sijoitusyhtiöitä ja CVC-toimijoita yhteistyön tiivistämiseksi ammattisijoittajien kesken.

 

Pääomasijoittajat omistavat yli 600 kohdeyritystä, joissa työskentelee 73 000 henkilöä ja kohdeyritysten liikevaihto on yhteensä 25 miljardia euroa. Pääomasijoittajat ry:n toiminnan kulmakivet ovat edunvalvonta, viestintä ja jäsenpalvelut – näistä kaikista osa-alueista ja käytännön tekemisestä löytyy hyvin esimerkkejä yhdistyksen vuosikertomuksesta 2022. Toimialan uusimpia kuulumisia voi seurata myös yhdistyksen tileillä Twitterissä, LinkedIn:ssä ja Instagramissa.

 

Varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä oikeuskelpoinen yhteisö, joka harjoittaa pääomasijoitustoimintaa Suomessa. Myös ulkomainen oikeuskelpoinen yhteisö voidaan hyväksyä jäseneksi. Varsinaisiksi jäseniksi ovat tervetulleita niin pääomasijoittajat kuin rahastosijoittajatkin.

 

“Muut Pääomasijoittajat” -kategoriaan voidaan hyväksyä jäseneksi tasesijoittajat, kuten muun muassa Family officet ja CVC:t.

 

Liitännäisjäsenyys voidaan myöntää sellaiselle yhteisölle tai yksityishenkilölle, jolla on mahdollisuus ja halua vaikuttaa pääomasijoitustoiminnan kehittämiseen Suomessa

 

 

Jäsenedut

 

 

 1. Näkyvyys yhdistyksen verkostossa – jäsenprofiilin luominen ja sijoittajahakukone

 

Yhdistyksen kotisivuilla on kerättynä tietoja toimialasta sekä yhdistyksen jäsenistä. Uuden jäsenen liittyessä mukaan yhdistyksen toimintaan luomme jäsenelle julkisen jäsenprofiilin yhdistyksen nettisivuille, jotta uusi jäsen tulisi koko verkostollemme tutuksi. Samalla lisäämme pääomasijoittajajäsenet yhdistyksen kotisivuilla olevaan sijoittajahakukoneeseen, jota pääomasijoitusta etsivät startup- ja kasvuyritykset voivat käyttää apunaan oikean sijoittajan metsästyksessä.

Tutustu myös oppaaseen, jonka olemme laatineet yrityksille, jotka hakevat pääomasijoitusta. Opas löytyy nettisivuiltamme suomeksi ja englanniksi.

 

 1. Uuden jäsenen esittely

 

Haluamme esitellä uudet jäsenet toiminnan taustalla ahkeroivine tiimeineen jäsenistöllemme ja myös muille yhdistyksen toimintaa seuraaville sidosryhmille. Tätä varten tarjoamme uusille jäsenille mahdollisuuden tehdä markkinointitempauksen joko jäsenuutisen ja/tai blogin muodossa.

Jäsenesittely julkaistaan yhdistyksen nettisivuilla ja se liitetään mukaan seuraavaan jäsenkirjeeseen sekä muille sidosryhmille jaettavaan uutiskirjeeseen. Jäsenuutinen jaetaan myös yhdistyksen twitter-tilin kautta yhdistyksen ajankohtaisten uutisten seuraajille (@FVCAfi).

 

 1. Viestintäyhteistyö – yhdistys jäsenistön viestintäkanavana

 

Yhdistys toimii jäsenistömme viestintäkanavana, ja autamme mielellämme myös toimittajayhteyksissä. Julkaisemme jäsenistömme uutiset mm. uusista sijoituksista ja exiteistä aina yhdistyksen uutispalstalla ja jaamme uutiset some- kanavissa.

 

Järjestämme myös säännöllisesti taloustoimittajille infotilaisuuksia. Otamme ilolla vastaan jäsenistömme ehdotuksia teemoista, joita voidaan nostaa esille taloustoimittaja-infossa. Taloustoimittaja-infot ovat tuoneet paljon hyvää näkyvyyttä toimialalle.

 

Kerromme säännöllisesti alaa koskevasta sääntelystä, tilastoista, julkaisuista, tapahtumista sekä muista olennaisista asioista jäsenistölle jäsenkirjeiden muodossa. Lisäksi jäsenetuihin kuuluu sunnuntaisin toimitettu kooste toimialan viikon tärkeimmistä uutisista.

 

Yhdistys esiintyy viikottain eri sidosryhmien tilaisuuksissa ja esittelee yhdistyksen jäseniä ja heidän kohdeyhtiöitään toimialan vaikuttajille.

 

FVCA:n tavoitteena on muutoinkin lisätä merkittävästi alan viestintää, joten kannustamme jäseniämme käyttämään vapaasti hyödyksi myös yhdistyksen viestintää oman viestinnän tukena.

 

 

 1. Yhdistyksen extranet-palvelu

 

Yhdistyksemme extranet-palvelu on tällä hetkellä pois käytöstä – rakennamme uudet mahdollisimman pian verkkosivu-uudistuksen yhteydessä!

 

 1. Yhdistyksen edunvalvonta ja työryhmät

 

Jäsenenä olet myös tukemassa alan äänen kuulumista. Vaikutamme aktiivisesti päättäjien suuntaan kansallisella ja EU-tasolla, ja otamme alan yhteisiä edunvalvontakysymyksiä vietäväksi eteenpäin päättäviin pöytiin. Jaamme myös säännöllisesti tietoa kotimaisista ja EU-säädöshankkeista sekä niiden vaikutuksista pääomasijoitustoimialalle. Jäsenet voivat vaikuttaa yhdistyksen linjauksiin erityisesti osana työryhmiä, joihin haetaan säännöllisin väliajoin uusia jäseniä

 

Yhdistyksessä toimii aktiivisesti hallituksen lisäksi seuraavat varsinaiset työryhmät

 

⋅ Lakityöryhmä

⋅ Verotyöryhmä

⋅ Tutkimustyöryhmä

⋅ Viestintätyöryhmä

⋅ VC-työryhmä

⋅ Buyout-työryhmä

⋅ ESG-työryhmä

 

Lisäksi yhdistyksellä on ad hoc -ryhmiä yksittäisten teemojen käsittelyyn. Tällä hetkellä aktiivisin ad hoc -työryhmä on vastuullista sijoitustoimintaa ja vaikuttavuussijoittamista käsittelevä ESG-työryhmä. Työryhmiä koskevat esityslistat, pöytäkirjat ja muut aineistot löytyvät extranet-palvelusta.

Lisää työryhmistä voit lukea täältä!

 

 1. Toimialan tutkimus- ja tilastointiyhteistyö

 

Pääomasijoittajat ry ylläpitää toimialan tilastoja, jotka julkaistaan puolivuosittain yhdistyksen julkisilla nettisivuilla. Yhdistys tekee myös muuta tutkimustyötä toimialan kehittämiseksi ja näkyvyyden parantamiseksi mm. yhteistyössä yhdistyksen jäsenten kanssa. Lisäksi yhdistyksen toimistolta voi aina pyytää muita mahdollisesti saatavilla olevia tilasto- ja tutkimustietoja.

 

Tutustu uusimpiin tutkimuksiimme täällä.

 

 1. Tapahtumat ja koulutus

 

Pääomasijoittajat ry:n jäsenenä saat pääsyn alan verkostoitumistilaisuuksiin ja kovatasoisiin koulutuksiin. Järjestämme mielellämme tilaisuuksia jäsenten kanssa yhteistyössä, ja tuemme jäsenistön tapahtumien markkinointia.

 

Yhdistyksen tapahtumista ja koulutuksista löytyy tietoa yhdistyksen nettisivuilta ja tapahtumista kerrotaan lisäksi aina jäsenkirjeessä.

 

 1. Vastuuhenkilöilmoitus

 

Yhdistys tarjoaa pääomasijoittajajäsenille vastuuhenkilöilmoitus -palvelun. Pääomasijoittajan on mahdollista ilmoittaa Suomen Asiakastiedolle edustajansa osallistumisesta kohdeyrityksen hallintoon pääomasijoittajan ominaisuudessa. Tämä ns. ref-tieto rekisteröidään kohdeyrityksen luottotietoihin pääomasijoittajan tekemän ilmoituksen perusteella.

 

 

 1. Yhdistyksen säännöt ja toimialan itsesääntely

 

Pääomasijoittajat ry:n säännöt ja suositukset löytyvät yhdistyksen nettisivuilta.

 

Pääomasijoittajajäsenet jäsenyyden myötä sitoutuvat noudattamaan sääntöjen osana olevassa “Code of Conduct” -normistossa määriteltyjä periaatteita ja avoimuus- ja läpinäkyvyssuosituksia. Suosituksia noudatetaan comply or explain -periaatteen mukaisesti. Yhdistys seuraa vuosittain suositusten noudattamista.

 

Pääomasijoittajat ry:llä vastuullisen sijoittamisen periaatteet ovat osa yhdistyksen Code of Conduct -sääntöjä ja avoimuus- ja läpinäkyvyyssuosituksia. Pääomasijoittajien tulee huomioida vastuullisuus niin omassa kuin kohdeyhtiöidensä toiminnassa. Teemme tutkimusta ja järjestämme koulutusta jäsenistöllemme vastuullisen sijoitustoiminnan kehittämiseksi.

 

Keskustelemme mielellämme jäsentemme kanssa siitä, kuinka voimme auttaa heitä parhaiten. Ole siis yhteydessä ja kysy lisää!

 

 

Maksuluokat

Yhdistyksen jäsenillä on erisuuruiset jäsenmaksut.

Varsinaisten jäsenten ja muiden pääomasijoittajien jäsenmaksuissa on eri luokkia. Jäsenmaksuluokat määräytyvät pääomasijoittajan hallinnoiman pääoman määrän mukaisesti. Muiden pääomasijoittajien osalta hallinnoituihin pääomiin lasketaan vain pääomasijoituksiin varatut pääomat.

Hallinnoitavalla pääomalla tarkoitetaan hankintahintaisen sijoitusportfolion ja sijoitettavissa olevan pääoman yhteisarvoa. Lisäksi ulkomaisilla toimijoilla ja pääomarahastoihin sijoittavilla rahastosijoittajilla on omat luokat.

Liitännäisjäsenien jäsenmaksut on porrastettu eri luokkiin henkilöstömäärän mukaan.

VARSINAISET JÄSENET JA MUUT PÄÄOMASIJOITTAJAT

Hallinnoitava pääoma

 < 10 MEUR / 1200 EUR

10 – 20 MEUR / 2400 EUR

20 – 100 MEUR / 4200 EUR

100 – 500 MEUR / 6000 EUR

> 500 MEUR / 8400 EUR

 

Kansainvälinen toimija (GP, CVC, FO), ei toimipistettä Suomessa 5000 EUR

Rahastosijoittaja (LP) 4400 EUR

LIITÄNNÄISJÄSENET

Henkilöstömäärä

Alle 10 / 2400 EUR

10 – 29 / 3600 EUR

30 – 99 / 4200 EUR

100 – 250 / 5400 EUR

250 – / 7000 EUR

Jäsenhakemus

Yhdistyksen jäseneksi voit hakea täyttämällä alla olevan lomakkeen. Yhdistyksen hallitus käsittelee jäsenhakemuksen mahdollisimman pian.

 

Lisätietoja saat yhdistyksen tiimiltä, yhteystietomme löydät täältä.

   Seuraavat tiedot tarvitaan sekä varsinaiseksi jäseneksi hakevilta yrityksiltä (pääomasijoittajilta ja rahastosijoittajilta) että "Muu pääomasijoittaja" -kategoriaan hakevilta. Liitännäisjäseneksi hakevat voivat kirjoittaa kuvauksen toiminnastaan Lisätietoja-kohtaan.
  Pääomayhteisön tyyppiYksityinenJulkisrahoitteinen

  Tilaa uutiskirje / Subscribe to our newsletter