Jäsenesittelyssä Simon-Kucher: Kestävän kasvun kumppani

Blogit

Nopeasti kasvava globaali strategiakonsultointiyritys Simon-Kucher Partners avasi ensimmäisen Suomen toimistonsa vuonna 2021 ja on jo muutamassa vuodessa vakiinnuttanut paikkansa suomalaisella konsulttikentällä. Yritys tunnetaan laajalti maailman johtavana hinnoittelun ja kasvun asiantuntijana. Pääomasijoittaja-asiakkaitaan Simon-Kucherin tiimi avustaa niin transaktioissa, kohdeyhtiöiden kasvun maksimoimisessa kuin irtautumisvalmisteluissakin.

Saksalaisen yliopiston spin offina vuonna 1985 perustetulla Simon-Kucherilla on tällä hetkellä yli 2000 työntekijää 30 maassa. Ensimmäisen pohjoismaisen toimistonsa se avasi Tanskaan vuonna 2011, josta kasvu jatkui edelleen muihin pohjoismaihin. Kymmenisen vuotta myöhemmin yritys aloitti toimintansa myös Suomessa, ja toimitusjohtajaksi nimitettiin yli 10 vuoden kokemuksen liikkeenjohdon konsultoinnista kerryttänyt Stefan Södeström – vapaa-ajallaan aktiivisesti startupeihin sijoittavan Söderströmin erityisosaamisalueita ovat yritysstrategia, kaupallinen strategia sekä yritysjärjestelyt.

Simon-Kucherin kohderyhmä muodostuu yrityksistä, jotka tavoittelevat kannattavuutensa parantamista, kasvua, tuotevalikoimansa optimointia, kaupallisen strategiansa tehostamista tai yrityskauppojen toteuttamista. Asiakaskaartiin kuuluu eri kokoisia yrityksiä erilaisilta toimialoita – yhteinen tekijä on kasvuun tähtääminen.

Pääomasijoittajien tukena sijoitusprosessin jokaisella askeleella

Simon-Kucherilta löytyy erillinen Transaction Services and Private Equity (TSPE) -tiimi, joka koostuu pääomasijoitusalan asiantuntijoista. Tiimi tekee tiivistä yhteistyötä pääomasijoittajien ja yritysasiakkaiden kanssa, ja auttaa pääomasijoittajia parantamaan portfolioliiketoimintojensa suorituskykyä sijoitusprosessin jokaisella askeleella – aina yritysostoista kohdeyritysten kannattavaan kasvuun ja irtautumistuottojen maksimoimiseen.

Arvokeskeisessä kaupallisessa due diligence -vaiheessa tiimi auttaa asiakkaita arvioimaan mahdollisia hankintoja ja tunnistamaan oikeat hankinnat tiukan analyysin avulla. Tiimi on erikoistunut tarjoamaan asiakkaille räätälöityjä liiketoimintasuunnitelmia kohdeyritystensä suorituskyvyn optimoimiseksi. Työ aloitetaan varhaisessa vaiheessa, ja huolellisesti laadittuun ”Wheel of Value” -kehykseen perustuva arvonluontisuunnitelma kehitetään jo due diligence -prosessin aikana.

Tiimi tukee pääomasijoittajia ja yritysasiakkaita myös irtautumisvalmisteluissa tarjoamalla myyjän kaupallisia due diligence -palveluita, joiden tavoitteena on riskin minimoiminen ja tuoton maksimoiminen. Tiimi valmistaa asiakkaita irtautumisneuvotteluihin auttamalla heitä ymmärtämään portfolioliiketoimintansa arvon, tutustumaan ostajaan ja laatimaan kattavan varasuunnitelman. Näin asiakkaat saavat käsityksen yrityksensä arvonluontimahdollisuuksista ja vakuuttavan kuvan myynnissä olevasta yrityksestä.

”Simon-Kucher avustaa pääomasijoittajia transaktioissa sekä portfolioyhtiöiden kasvun tai tuloksen maksimoimisessa. Avustamme myös kaupallisen strategian laatimisessa ja sen läpiviennissä. Pääomasijoittajat voivat ulkoistaa meille hankkeita, jotka veisivät heiltä kohtuuttoman paljon aikaa.”, kommentoi Simon-Kucherin seniorikonsultti Victor Malmström, joka toimii Helsingin toimistolla pääomasijoittajien neuvonantajana.

Kestävän kasvun pohjana jatkuva kehittyminen

Simon-Kucherin arvopohjassa korostuvat tavoite luoda positiivista vaikutusta sekä ihmisten arvostaminen.

Arvostamme aitoja kohtaamisia, ja tavoitteenamme on rakentaa pitkäaikaisia suhteita rehellisyyden ja avoimuuden pohjalta sekä luoda osallistava ja monipuolinen kulttuuri, jonka avulla voimme kasvaa nopeammin sekä tiiminä että yksilöinä. Tämä on perusta, jonka avulla voimme ylittää asiakkaidemme odotukset.”

Kasvu nähdään Simon-Kucherilla taloudellisen kasvun lisäksi myös henkilöstön kehittämisenä. Yritys pyrkii yhdistämään syvän asiantuntemuksensa asiakkaidensa tietoon avatakseen ja maksimoidakseen heidän kestävän kasvunsa. Tässä avainasemassa näyttäytyykin osallistavien ja monipuolisten tiimien kasvatus, joka auttaa tuottamaan rikkaampaa ajattelua ja parempia tuloksia – tuloksia, jotka kokevat paitsi yrityksen asiakkaat, myös heidän asiakkaansa, ympäristö ja koko ympäröivä yhteiskunta.

Simon-Kucher pyrkii myös tinkimättä kehittämään tiimiään ja palveluitaan, sekä pysymään aallonharjalla tarkastelemalla trendejä esimerkiksi tekoälyn ja vastuullisuuden saralla – ja tähän myös investoidaan merkittäviä resursseja toiminnan kehittämiseksi.

“Jalostamme ydinkyvykkyyksiämme, kuten hinnoittelua, jatkuvasti pysyäksemme edelläkävijänä sen saralla. Saamme poikkeuksetta hyvää palautetta työstämme, muttemme tyydy nykytilaan vaan pyrimme jatkuvasti kehittämään toimintojamme tulevaisuutta varten. Simon-Kucher on kasvuyritys, ja pyrimme jatkamaan kasvupolulla myös tulevina vuosina”, toimitusjohtaja Södeström tiivistää.

***

Lue lisää yrityksen nettisivuilta!