Kasvuyritys – suunnitteletko pääomasijoittajan etsimistä?

Blogit

Moni suomalaisista pääomasijoittajista sijoittaa jo vakiintuneisiin kasvuyrityksiin. Sijoituksen edellytyksenä on selkeä mahdollisuus kiihdyttää kasvua.

Pääomasijoittajat rahoittavat ja tukevat myös vakiintuneiden kasvuyritysten kasvua. Usein näissä järjestelyissä suurin osa kokonaissijoituksesta maksetaan kauppahintana yhtiön edellisille omistajille ja loppuosa käytetään yhtiön kasvun rahoittamiseen. Suurin osa kasvuyrityksiin tehtävistä sijoituksista on enemmistösijoituksia, mutta on olemassa myös muutamia vain vähemmistösijoituksia tekeviä sijoittajia.

Kassavirta on välttämätön

Pääomasijoittajat, jotka sijoittavat kasvuyrityksiin, etsivät jo liikevaihtoa tehneitä yrityksiä. Tällöin positiivinen kassavirta, olemassa oleva liiketoiminta sekä markkina-asema ovat välttämättömiä. Pääomasijoittajat ottavat yleensä myös lainaa yritysjärjestelyyn, joten kassavirran on mahdollistettava lainojen hoito.

Liikevaihdon tulee olla riittävä

Pääomasijoittajia kiinnostavat kasvuyritykset, jotka ovat jo merkittävän kokoisia. Suurempia sijoituksia tekevät pääomasijoittajat ovat tyypillisesti kiinnostuneita vähintään 10 miljoonan euron liikevaihdosta. Myös pienempiin yrityksiin kohdistuvia sijoitusmahdollisuuksia saatetaan harkita, etenkin, jos toimiala tarjoaa mahdollisuuksia konsolidaatiolle ja yritysjärjestelyille. Näissä tapauksissa liikevaihdon alaraja on yleensä noin kaksi miljoonaa euroa.

Kasvumahdollisuudet selvillä

Suomalaiset pääomasijoittajat haluavat kasvattaa sijoituskohteidensa arvoa muun muassa kasvattamalla liikevaihtoa ja parantamalla kannattavuutta. Tätä edesauttaa se, että yrityksellä on edellytykset liikevaihdon kasvuun ja positiiviseen tuloskehitykseen muun muassa johdon ja organisaation osaamisen, tuotannon ja kilpailukyvyn kannalta katsoen. Pääomasijoittajia kiinnostavat usein myös sellaiset maltillisemman kasvun yhtiöt, joilla on vahva kassavirta ja turvattu asema markkinoilla. Joskus yritys itsessään ei ole varsinainen kasvuyhtiö, mutta yhdistämällä kaksi tai useamman yrityksen, pääomasijoittaja voi rakentaa mielenkiintoisen kasvupolun ja avata uusia kehityssuuntia.

Mielenkiintoinen toimiala

Pääomasijoittajat pyrkivät yleisesti sijoittamaan toimialaan, joka kasvaa. Myös toimialan syklisyys ja mahdollisuus liiketoiminnan kansainvälistämiseen vaikuttavat pääomasijoittajan kiinnostukseen. Mitä enemmän toimiala tarjoaa mahdollisuuksia kasvuun ja positiiviseen arvonkehitykseen, sitä mielenkiintoisempi se sijoittajien silmissä on.

Johdon ja avainhenkilöiden kasvukyvyn tärkeys

Yhtiön johdolta kaivataan näkemystä ja virtaa johtaa kasvua. Vaihtoehtoisesti yhtiöllä tulee olla mahdollisuus rekrytoida oikeita osaajia sijoituksen jälkeen. Kyvykäs, kasvua rakentava johto on kohdeyrityksen keskeinen valtti.

Valmius omistusjärjestelyihin

Pääomasijoittaja ostaa sijoituskohteena olevasta yrityksestä yleensä enemmistön. Enemmistökaupassa myyjälle voi jäädä omistusta, tai myyjää voidaan edellyttää sijoittamaan osa saamastaan kauppahinnasta takaisin yritykseen etenkin jäädessään yrityksen palvelukseen. Pääomasijoittajan mukaantulo voi tarkoittaa myös johdolle tehtävää osakkuusjärjestelyä, jos yhtiön johto ei ole ollut yhtiön omistajana. Yhtiö myydään tyypillisesti 3–7 vuoden kehitysvaiheen jälkeen seuraavalle omistajalle, jolloin uusi omistaja määrittelee oman strategiansa.

***

Artikkeli on osa blogisarjaa, joka on tehty Pääomasijoittajat ry:n yrittäjille suunnatun oppaan pohjalta. Voit tutustua oppaaseen kokonaisuudessaan täältä.

Lue seuraavaksi

Blogit

Startup - suunnitteletko pääomasijoittajan etsimistä?

Voimakkaaseen kasvuun tähtäävän startupin on syytä harkita pääomasijoittajan etsimistä mukaan yrityksensä kasvutarinaan. Pääomasijoituksen myötä ammattimainen sijoittaja tekee sijoitukseen yritykseen, ja…
Lue artikkeli