Startup- ja kasvuyritysten hallituksissa naisia vain 11 % – positiivisia muutoksia on kuitenkin nähtävissä

Tiedotteet

Pääomasijoittajat ry seuraa sukupuolidiversiteetin kehittymistä sekä pääomasijoitustiimien tasolla että pääomasijoittajien kohdeyritysten hallitusten tasolla. Vaikka naisten osuus on edelleen reippaasti miesten osuutta jäljessä, positiivista kehitystä on näkyvissä erityisesti vakiintuneempien kasvuyritysten hallituksissa ja pääomasijoitusyhtiöiden partnerinimityksissä.

Pääomasijoittajat ry:n ja PwC:n tekemässä selvityksessä tarkasteltiin 411 listaamatonta yritystä, jotka ovat pääomasijoittajien omistuksessa. Selvityksen mukaan naisten osuus pääomasijoittajien kohdeyritysten hallituksissa pysyi matalalla tasolla: vain 11 % hallitusten jäsenistä on naisia. Luku on pysynyt lähes samana muutaman viime vuoden ajan.

Selvityksessä mukana olleista yrityksistä 124 raportoi hallitustensa monimuotoisuudesta hieman pidemmältä aikaväliltä, vuosilta 2019–2021. Selvityksessä ilmeni, että pääomasijoittajalla on positiivinen vaikutus hallitusten diversiteettiin, kun samaa yritystä tarkastellaan useampana vuonna pääomasijoittajan omistuksen aikana. Positiivinen kehitys oli näkyvissä vakiintuneemmissa kasvuyrityksissä, joissa naisten osuus hallituksissa nousi enemmistöomistuksessa olevissa yrityksissä (buyout) 13 %:sta 17 %:iin, ja vähemmistöomisteisissa yrityksissä (growth) 11 %:sta 14 %:iin. Venture capital -sijoittajien omistamissa yrityksissä naisten osuus hallituspaikoista laski hienoisesti, 7 %:sta 6 %:iin.

“Vakiintuneemmat kasvuyritykset ovat usein isompia, ja niiden hallitukset suurempia kuin tuoreilla teknologiayrityksillä, mikä voi tehdä hallitusten diversiteetin kasvattamisesta kokonaiskuvassa vähemmän haastavaa”, täsmentää Jussi Lehtinen, PwC:n partneri.

Toimialojen välillä on selkeitä eroja: naiset nousevat tyypillisesti kuluttajatuotteita ja -palveluita ja vähittäiskauppaa tarjoavien yritysten hallituksiin. Teollisuuspalveluiden, -tuotteiden ja teknologian parissa naisia sen sijaan nähdään harvemmin hallituspaikoilla.

“Hallitusvalinnoissa on tehtävä vielä määrätietoisemmin töitä sen eteen, että yritysten hallituksiin löydetään lisää naisia. Naisten on myös rohkeasti hakeuduttava johtaviin rooleihin, jotta valmiudet hallitustyöhön vahvistuvat”, sanoo Pia Santavirta, Pääomasijoittajat ry:n toimitusjohtaja.

Pääomasijoitusala kasvaa voimakkaasti – myös naispartnereiden osuus kasvussa

Pääomasijoittajat ry:n tekemän vuosiseurannan mukaan pääomasijoitusyhtiöiden omissa tiimeissä työskenteli Suomessa syksyllä 2022 yhteensä 538 henkilöä. Henkilöstömäärä kasvoi viime vuodesta 11 %.

Naisten osuus koko henkilöstöstä pysyi edellisen vuoden tasolla, noin 27 prosentissa. Sijoituspäätöksiä tekevissä sijoitustiimeissä naisten osuus oli 25 %.

Naispartnereiden määrä on kasvussa. Kesän 2021 jälkeen kahdeksan naista on nimitetty partnereiksi pääomasijoitusyhtiöihin, eli naispartnereiden määrä on tällä hetkellä 28. Miehiä on kuitenkin partnereina edelleen naisiin verrattuna yli seitsenkertainen määrä, ja partnereiksi miehiä on nimitetty edellisen seurannan jälkeen 17.

Pääomasijoitusalan päivitetyssä kestävän sijoittamisen suosituksessa kehotetaan ottamaan huomioon myös monimuotoisuuden edistämiseen pääomasijoitustiimeissä ja kohdeyhtiöissä. Myös pääomasijoitustiimeissä tehdään aktiivisesti töitä diversiteetin lisäämiseksi.

“Toimialalla tarvitaan monipuolista osaamista. On ilo nähdä, että useilla pääomasijoitustiimeillä on harjoitteluohjelmia ja uusia naisia on rahastojen osakkaina. Vaikka vielä on paljon tehtävää monimuotoisuuden edistämiseksi pääomasijoitusalalla, suunta on oikea”, sanoo Suvi Collin, Pääomasijoittajat ry:n Head of Legal & ESG.

Pääomasijoitusalan uusia naispartnereita ovat:

  • Anne Urrila, Caranto Capital
  • Mari Helleranta, Courage Ventures
  • Minna Hendolin, Courage Ventures
  • Milla Koistinaho, Innovestor Ventures
  • Pii Raulo, Intera Partners
  • Pauliina Martikainen, Maki.vc
  • Meri Koivula, MB Rahastot
  • Veera Sylvius, Voland Partners

Lue lisää selvityksestä
Kuvat ja mediapankki

Lisätietoa:

Pia Santavirta
Pääomasijoittajat ry, toimitusjohtaja
pia.santavirta@paaomasijoittajat.fi
+358 40 546 7749
Kuvat ja mediapankki

Jussi Lehtinen
PwC/Strategy&, partner
jussi.lehtinen@pwc.com
+358 20 787 8756

Suvi Collin
Pääomasijoittajat ry, Head of Legal & ESG
suvi.collin@paaomasijoittajat.fi
+358 50 560 3532

Pääomasijoittajat ry (FVCA) tekee pääomasijoitusalan edunvalvontaa. Edustamme monipuolista sijoittajajoukkoa, joka rakentaa kestävää kasvua ja jonka kohdeyritykset työllistävät yli 70 000 työntekijää. Pääomasijoittajat – Kasvun rakentajat.
Twitter |  LinkedIn | Instagram |  Tilaa uutiskirje

PwC:n tarkoitus on rakentaa yhteiskuntaan luottamusta ja ratkaista merkittäviä ongelmia. Autamme yrityksiä kasvamaan, toimimaan tehokkaasti ja raportoimaan luotettavasti jatkuvasti muuttuvassa toimintaympäristössä. Apunasi on Suomessa yli 1 200 asiantuntijaa ympäri maan. Palveluitamme ovat liikkeenjohdon konsultointi, yritysjärjestelypalvelut, veroneuvonta, lakipalvelut, riskienhallinta, tilintarkastus ja muut varmennuspalvelut. Lisää tietoa: www.pwc.fi. Twitter: @PwC_Suomi.

PwC toimii 155 maassa yli 327 000 asiantuntijan voimin. Nimi PwC viittaa PwC-ketjuun ja/tai yhteen tai useampaan sen jäsenyritykseen, joista jokainen on oma itsenäinen yhtiö. Lisää tietoa: www.pwc.com/structure.