Pääomasijoittajien omistamat yritykset kasvavat huimaa vauhtia – jopa 20-kertainen kasvuvauhti muihin yrityksiin verrattuna

Tiedotteet

Pääomasijoittajien omistamat yritykset Suomessa kasvavat selvästi verrokkiyrityksiä nopeammin, kertoo PwC:n ja Pääomasijoittajat ry:n tuore pääomasijoitusalan vaikuttavuustutkimus. Kasvu oli erittäin voimakasta sekä liikevaihdolla että henkilöstömäärällä mitattuna.

Vaikuttavuustutkimuksen mukaan pääomasijoittajien portfolioyritysten vuotuinen liikevaihdon kasvu kolmen vuoden kuluessa ensisijoituksesta on kahdeksan kertaa nopeampaa kuin samankokoisista samoilla toimialoilla toimivista yrityksistä kerätyllä vertailuryhmällä. Pääomasijoituksen saaneissa yrityksissä kasvu on 45 %, kun vertailuryhmässä kasvuvauhti on 6 %.

Pääomasijoittajat sijoittavat listaamattomiin startup- ja kasvuyrityksiin, ja omistavat joko enemmistö- tai vähemmistöosuuden yrityksestä.  Omistusaika on tyypillisesti 3–7 vuotta, minkä aikana he aktiivisina omistajina auttavat yrityksiä kasvamaan. Tämän jälkeen pääomasijoittaja irtautuu omistuksesta ja yritys siirtyy seuraavaan kasvuvaiheeseen esimerkiksi listautumalla pörssiin.

”Kaikkien tuntemien Woltin, Supercellin ja Mustin ja Mirrin lisäksi pääomasijoittajat ovat olleet mukana vauhdittamassa ison yritysjoukon kasvua Suomessa. Tälläkin hetkellä yli 600 kasvuhakuisella yrityksellä on pääomasijoittaja omistajanaan ja uusia sijoituskohteita etsitään jatkuvasti”, toteaa tutkimuksen teosta vastannut PwC:n partneri Jussi Lehtinen.

Pääomasijoittajien portfolioyritysten henkilöstömäärä kasvaa jopa 20-kertaisesti vertailuyrityksiä nopeammin. Vuosittainen kasvu kolmen vuoden jaksolla mitattuna on 39 % kun se verrokkityrityksissä on 2 %. Samaan aikaan portfolioyritysten liikevaihto työntekijää kohden kasvaa yli nelinkertaisesti vuodessa verrattuna vertailuryhmään.

”Pääosa henkilöstömäärän kasvusta tulee siitä, kun uutta työtä syntyy yrityksen toiminnan kasvaessa, mutta myös yritysostot ovat osa pääomasijoittajien strategiaa. Tällä nopeasti kasvavien yritysten joukolla olisi usein halua myös rekrytoida lisää, mutta osaavasta työvoimasta on pulaa niin startup- kuin kasvuyrityksissä”, kertoo Pääomasijoittajat ry:n tutkimuksista vastaava Jonne Kuittinen.

Osaava pääoma vauhdittamassa talouskasvua

Pääomasijoittajat sijoittavat keräämistään rahastoista pörssin ulkopuolisiin yrityksiin. Vuoden 2021 lopussa pääomasijoittajien portfolioyritysten yhteenlaskettu liikevaihto oli yli 20 miljardia euroa, joka on noin viisi prosenttia kaikkien suomalaisten yritysten liikevaihdosta. Samaan aikaan portfolioyrityksissä työskenteli Suomessa noin 76 000 henkilöä, mikä vastaa noin viittä prosenttia kaikkien yritysten Suomessa työskentelevästä henkilömäärästä. Lisäksi suomalaisten pääomasijoittajien portfolioyritykset työllistivät noin 18 000 henkilöä ulkomailla.

Osaavan pääoman saatavuus on tunnistettu keskeiseksi osa-alueeksi Suomen kasvun kannalta myös viime vuonna julkaistussa, elinkeinoministeri Mika Lintilän asettaman kestävän kasvun työryhmän raportissa. Raportin mukaan pääomasijoitusten saatavuuden varmistamiseksi tulee miettiä keinoja, joilla lisätään sekä kotimaisten että ulkomaisten rahastosijoittajien kiinnostusta ja mahdollisuuksia sijoittaa suomalaisiin pääomasijoitusrahastoihin.

Pääomasijoitusrahastojen kautta pääomasijoittajat sijoittavat Suomen lupaavimpiin kasvuyrityksiin.

”Raportin tulokset osoittavat jälleen kerran sen, että pääomasijoittajat vauhdittavat osaavalla pääomalla suomalaisten yritysten kasvua ja luovat kestävää hyvinvointia Suomeen. Rohkeaan kasvuun tähtäävällä omistajaryhmällä on merkittävä yhteiskunnallinen vaikutus. Se korostuu erityisesti tällaisessa markkinatilanteessa, jossa muutoin kasvu saattaa hidastua ja tuottavuuden kehitys on vaisua”, päättää Pia Santavirta, Pääomasijoittajat ry:n toimitusjohtaja.

Lue koko tutkimus täältä
Kuvat ja mediapankki

Lisätietoja:

Pia Santavirta
Pääomasijoittajat ry, toimitusjohtaja
pia.santavirta@paaomasijoittajat.fi
+358 40 546 7749

Jussi Lehtinen
PwC/Strategy&, partner
jussi.lehtinen@pwc.com
+358 20 787 8756

Jonne Kuittinen
Pääomasijoittajat ry, operatiivinen päällikkö
jonne.kuittinen@paaomasijoittajat.fi
+358 44 333 3267

Lisätietoa tutkimuksesta

PwC:n/Strategy& ja Pääomasijoittajat ry:n selvityksessä tarkastellaan pääomasijoittamisen vaikutusta suomalaisten portfolioyritysten kasvuun. Tiedot kerättiin suomalaisille pääomasijoittajille suunnatulla kyselyllä koskien heidän portfolioyrityksiään. Otos kattaa 44 sijoittajaa ja 512 kohdeyritystä, joista 324 on luokiteltu venture capital-, 88 growth- ja 100 buyout-kategorioihin. Nämä edustavat merkittävää osaa suomalaisista portfolioyrityksistä. Vertailua varten kullekin sijoitusluokalle rakennettiin verrokkiryhmä keräämällä tietoja samankokoisista samoilla toimialoilla toimivista yrityksistä.

Pääomasijoittajat ry (FVCA) tekee pääomasijoitusalan edunvalvontaa. Edustamme monipuolista sijoittajajoukkoa, joka rakentaa kestävää kasvua ja jonka kohdeyritykset työllistävät yli 70 000 työntekijää. Pääomasijoittajat – Kasvun rakentajat.
Twitter |  LinkedIn | Instagram |  Tilaa uutiskirje

PwC:n tarkoitus on rakentaa yhteiskuntaan luottamusta ja ratkaista merkittäviä ongelmia. Autamme yrityksiä kasvamaan, toimimaan tehokkaasti ja raportoimaan luotettavasti jatkuvasti muuttuvassa toimintaympäristössä. Apunasi on Suomessa yli 1 200 asiantuntijaa ympäri maan. Palveluitamme ovat liikkeenjohdon konsultointi, yritysjärjestelypalvelut, veroneuvonta, lakipalvelut, riskienhallinta, tilintarkastus ja muut varmennuspalvelut. Lisää tietoa: www.pwc.fi. Twitter: @PwC_Suomi.

PwC toimii 155 maassa yli 327 000 asiantuntijan voimin. Nimi PwC viittaa PwC-ketjuun ja/tai yhteen tai useampaan sen jäsenyritykseen, joista jokainen on oma itsenäinen yhtiö. Lisää tietoa: www.pwc.com/structure.

Lue seuraavaksi

Tiedotteet

Pääomasijoittajat nimesivät kohdeyrityksistään 47 potentiaalista pörssilistautujaa

Listautumismarkkinalla on nähty poikkeuksellisen pitkä hiljainen kausi, mutta pääomasijoittajien kohdeyritysten joukosta löytyy runsaasti yrityksiä, joilla on sijoittajiensa mukaan potentiaalia listautua…
Lue artikkeli