Pääomasijoittajien kohdeyritysten hallitukset ovat verrokkejaan kansainvälisempiä, mutta sukupuolidiversiteetin edistämisessä riittää vielä työnsarkaa

Tiedotteet

Tuoreen diversiteettiselvityksen mukaan naisten osuus pääomasijoittajien omistamien yritysten hallituksissa pysyi matalalla tasolla vuonna 2022. Naisten osuus hallituskokoonpanoissa kuitenkin kasvaa pääomasijoittajan omistusaikana. Selvityksen mukaan pääomasijoittajien kohdeyritysten hallitukset ovat lisäksi muita suomalaisia listaamattomia yrityksiä huomattavasti kansainvälisempiä.

Pääomasijoittajat ry:n ja PwC:n tekemässä selvityksessä tarkasteltiin 484 listaamatonta suomalaista yritystä, jotka ovat pääomasijoittajien omistuksessa. Naisia on edelleen pääomasijoittajien kohdeyritysten hallituksissa huomattavasti miehiä vähemmän, sillä vain 13 % hallitusten jäsenistä oli vuonna 2022 naisia. Osuus on noussut hieman vuoteen 2021 verrattuna, jolloin hallitusten jäsenistä 11 % oli naisia.

”Vertailukohtia voidaan hakea laajemmasta suomalaisesta yrityskentästä sekä ulkomailta. Pääomasijoittajien omistamien yritysten hallitusten sukupuolidiversiteetti on samalla tasolla kuin muissa listaamattomissa suomalaisissa yrityksissä, mutta kirittävää esimerkiksi Ruotsiin verrattuna riittää – ruotsalaisessa selvityksessä naisten osuus pääomasijoittajien kohdeyritysten hallituskokoonpanoissa oli 19 %”, kommentoi Jussi Lehtinen, PwC:n partneri.

”On kuitenkin muistettava, että näissäkään yritysjoukoissa ei olla vielä lähellä diversiteetin toteutumista. Tavoitteet onkin syytä asettaa korkeammalle”, lisää Anne Horttanainen, Pääomasijoittajat ry:n toimitusjohtaja.

Selvityksen mukaan pääomasijoittajalla vaikuttaa kuitenkin olevan positiivinen vaikutus hallituksen sukupuolidiversiteettiin, kun samaa yritystä tarkastellaan useampana vuonna pääomasijoittajan omistuksen aikana. Seuratuista yrityksistä 72 raportoi hallitustensa monimuotoisuudesta neljän vuoden ajanjaksolta, vuosilta 2019–2022. Näissä yrityksissä naisten osuus hallituksissa nousi 9 %:sta 12 %:iin omistajuuden aikana.

“Aktiivisina omistajina pääomasijoittajilla on mahdollisuus vaikuttaa salkuissaan olevien yritysten toimintaan – myös hallitusten diversiteettiin. Pääomasijoittajien tulee olla edelläkävijöitä myös tällä saralla. Tavoitteellista ja pitkäjänteistä työtä monimuotoisuuden edistämiseksi on jatkettava entistäkin määrätietoisemmin”, Horttanainen kommentoi.

Pääomasijoittajien kohdeyritysten hallitukset verrokkejaan kansainvälisempiä

Diversiteettiselvityksessä tarkasteltiin sukupuolijakauman lisäksi hallituskokoonpanojen kansainvälisyyttä ja ikäjakaumaa. Selvityksestä ilmeni, että pääomasijoittajien kohdeyritysten hallitusten jäsenet ovat muihin suomalaisiin listaamattomiin yrityksiin verrattuna keskimäärin hieman nuorempia ja huomattavan kansainvälisiä.

Vuonna 2022 pääomasijoittajien kohdeyritysten hallitusjäsenten keskimääräinen ikä oli 45 vuotta, mikä on viisi vuotta vähemmän kuin verrokkiyrityksissä. Hallitusjäsenistä 19 % oli ulkomaan kansalaisia, kun muissa suomalaisissa yrityksissä vastaava luku on 5 %.

Kansainvälisyys korostui etenkin venture capital -sijoittajien kohdeyrityksissä, eli suomalaisissa startupeissa, joiden hallitusten jäsenistä 22 % oli ulkomaan kansalaisia.  Keskisuuriin yrityksiin sijoittavien buyout- ja growth-sijoittajien kohdeyrityksissä ulkomaalaisten hallitusjäsenten osuus oli pienempi – buyout-kohdeyrityksissä 11 % ja growth-kohdeyrityksissä 14 %.

”Eroja selittää varmasti osaltaan se, että startupit ovat luonteeltaan usein muita yrityksiä kansainvälisempiä. Startup-yrityksissä on myös usein mukana myös ulkomaalaisia VC-sijoittajia, joilla on yrityksessä hallituspaikka”, täsmentää Lehtinen.

”Pääomasijoittajat auttavat kohdeyrityksiään kasvamaan ja kansainvälistymään. Koska kasvua haetaan usein ulkomailta, on luonnollista, että myös hallituksiin halutaan kansainvälisiä osaajia, jotka tuovat uudenlaista osaamista ja verkostoja mukanaan”, Horttanainen päättää. 

Lue koko selvitys täältä.


Lisätiedot:

Anne Horttanainen
Pääomasijoittajat ry, toimitusjohtaja
anne.horttanainen@paaomasijoittajat.fi
+358 40 510 4907

Jussi Lehtinen
PwC/Strategy&, partneri
jussi.lehtinen@pwc.com
+358 20 787 8756

Pääomasijoittajat ry (FVCA) on pääomasijoitusalan yhteinen ääni Suomessa. Edustamme monipuolista sijoittajajoukkoa, joka rakentaa kestävää kasvua ja jonka kohdeyritykset työllistävät yli 70 000 työntekijää.
Pääomasijoittajat – Kasvun rakentajat.

Twitter | LinkedIn | Mediapankki | Tilaa uutiskirje

PwC:n tarkoitus on rakentaa yhteiskuntaan luottamusta ja ratkaista merkittäviä ongelmia. Yhtiöllä on Suomessa 1 300 asiantuntijaa ympäri maan. Palveluihin kuuluvat liikkeenjohdon konsultointi, yritysjärjestelypalvelut, veroneuvonta, lakipalvelut, riskienhallinta, tilintarkastus ja muut varmennuspalvelut. Lisää tietoa: www.pwc.fi. Twitter: @PwC_Suomi.

PwC toimii 152 maassa lähes 328 000 asiantuntijan voimin. Nimi PwC viittaa PwC-ketjuun ja/tai yhteen tai useampaan sen jäsenyritykseen, joista jokainen on oma itsenäinen yhtiö. Lisää tietoa: www.pwc.com/structure.

Lue seuraavaksi

Tiedotteet

Kasvupaketissa otettu askel oikeaan suuntaan – yksinkertaisella säädösmuutoksella mahdollista tukea kotimaista kasvua

Pääomasijoittajat ry ja Säätiöt ja rahastot ry antavat hallitukselle kiitosta sen kehysriihessä tekemistä kestävään kasvuun tähtäävistä päätöksistä ja konkreettisista toimista.…
Lue artikkeli