Pääomasijoittajien kädenjälki näkyy suomalaisessa yhteiskunnassa – Lähes kolmannes suurimpien yritysten listalle nousseista yrityksistä pääomasijoittajataustaisia

Tiedotteet

Suomen 500 suurimman yrityksen listalle viimeisen kymmenen vuoden aikana nousseista yrityksistä lähes kolmannes on kasvanut pääomasijoittajan omistuksessa. Pääomasijoittajien kohdeyritysten kasvuvauhti on sekä liikevaihdolla että henkilöstömäärällä mitattuna verrokkejaan huomattavasti nopeampaa.

Pääomasijoittajat ry:n ja PwC:n tuoreessa tutkimuksessa selvitettiin pääomasijoittamisen vaikutusta Suomen yrityskenttään ja suomalaisten yritysten kasvuun.

Tutkimuksen mukaan pääomasijoitustaustaisilla yrityksillä on merkittävä rooli Suomen taloudessa. Pääomasijoittajien omistuksessa nyt tai aiemmin olleet yritykset muodostavat yhteensä 54,9 miljardin euron liikevaihdollaan 11 % suomalaisten yritysten kokonaisliikevaihdosta. Nämä yritykset työllistävät yhteensä 207 000 ihmistä, joista arviolta 140 000 Suomessa – yhtä paljon kuin koko Suomen ICT-ala.

”Vaikka pääomasijoittaminen on Suomessa suhteellisen nuori toimiala, pääomasijoittajilla ja heidän kohdeyrityksillään on jo nyt merkittävä rooli sekä talouskasvun vauhdittajina että työllis­täjinä Suomessa”, kommentoi PwC:n partneri Jussi Lehtinen.

Pääomasijoittajat ovat aktiivisia omistajia, jotka pyrkivät kehittämään ja kasvattamaan kohdeyrityksiään omistusaikana. Pääomasijoittajilla on merkittävä rooli myös uusien suuryritysten luomisessa Suomeen. Suomen 500 liikevaihdoltaan suurimman yrityksen joukosta 18 % on pääomasijoitustaustaisia, ja suurimpien yritysten listalle viimeisten kymmenen vuoden aikana nousseista 179 yrityksestä peräti 30 % on saanut pääomasijoituksen historiansa aikana.

Suomen suurimpien yritysten joukkoon on viime vuosina noussut pääomasijoittajan kanssa kasvaneita kasvuyrityksiä, kuten SupercellWoltMusti ja Mirri ja Renta.

Määrätietoinen työ hyvien kohdeyritysten löytämiseksi, rahoittamiseksi ja kasvattamiseksi on tuottanut hyvää tulosta ja lukuisia menestystarinoita, jotka tuovat niin työtä kuin verotulojakin Suomeen. Toivottavasti näemme tulevaisuudessa perinteisten suuryritysten rinnalla yhä useampia ja yhä suurempaan kokoluokkaan nousevia kasvuyrityksiä, jotka vahvistavat suomalaista talouselämää”, kommentoi Pääomasijoittajat ry:n toimitusjohtaja Anne Horttanainen.

Pääomasijoittajien kohdeyritykset kasvavat merkittävästi nopeammin kuin verrokkiyritykset

Tutkimuksessa tarkasteltiin myös suomalaisilta pääomasijoittajilta ensisijoituksen vuosien 2012–2021 aikana saaneiden yritysten liikevaihdon ja henkilöstömäärän kehitystä pääomasijoittajan omistuksen aikana.

Pääomasijoittajien kohdeyritykset ovat kasvaneet liikevaihdolla mitattuna kymmenen kertaa nopeammin ja henkilöstömäärällä mitattuna jopa 56 kertaa nopeammin kuin vastaavien toimialojen samankokoiset verrokkiyritykset. Pääomasijoittajien kohdeyritysten liikevaihto on kasvanut keskimäärin 43 % ja henkilöstömäärä 28 % vuosittain viiden vuoden kuluessa ensisijoi­tuksesta, kun verrokkiyritysten vastaavat luvut ovat 4 % ja 0,5 %.

”Pääomasijoittajat ovat yrityksille ja yrittäjille kumppaneita, jotka tuovat osaamista ja rohkeutta kasvusuunnitelmien toteuttamiseen. Takana on monia koko maailman kannalta haastavia vuosia, mutta pääomasijoittajien kohdeyritysten kasvu on ollut verrokkeja nopeampaa myös näinä aikoina. Tämä osoittaa hyvin sen, että pääomasijoittajien rahoituksen lisäksi tarjoama liiketoimintaosaaminen ja tuki voivat olla haastavina aikoina ratkaisevia yritysten menestyksen kannalta”, Horttanainen kommentoi.

”Petteri Orpon hallitusohjelman mukaan keskisuurten, kasvuhakuisten yrittäjävetoisten yritysten määrää Suomessa pyritään kaksinkertaistamaan vuoteen 2030 mennessä. Pääomasijoittajat tukevat tätä tavoitetta ja haluavat edistää koko Suomen kasvua ja työllisyyttä. Suomessa on useita perinteisiä yrityksiä, joilla on potentiaalia nopeaan kasvuun, ja joihin pääomasijoittajien kokemus voi tuoda tarvittavaa osaamista. Tavoitteena on laajentaa keskisuurten yritysten joukkoa ja vahvistaa kotimaista liike-elämää. Tämä edellyttää riittävästi osaavaa pääomaa ja yrittäjäystävällisiä päätöksiä”, Horttanainen päättää.

Lue koko tutkimus täältä.


Lisätietoja:

Anne Horttanainen
Pääomasijoittajat ry, toimitusjohtaja
anne.horttanainen@paaomasijoittajat.fi
+358 40 510 4907

Jussi Lehtinen
PwC/Strategy&, partneri
jussi.lehtinen@pwc.com
+358 20 787 8756

 

Pääomasijoittajat ry (FVCA) on pääomasijoitusalan yhteinen ääni Suomessa. Edustamme monipuolista sijoittajajoukkoa, joka rakentaa kestävää kasvua ja jonka kohdeyritykset työllistävät yli 100 000 työntekijää. Pääomasijoittajat – Kasvun rakentajat.

X | LinkedIn | Mediapankki | Tilaa uutiskirje

 

PwC:n tarkoitus on rakentaa yhteiskuntaan luottamusta ja ratkaista merkittäviä ongelmia. Yhtiöllä on Suomessa 1 300 asiantuntijaa ympäri maan. Palveluihin kuuluvat liikkeenjohdon konsultointi, yritysjärjestelypalvelut, veroneuvonta, lakipalvelut, riskienhallinta, tilintarkastus ja muut varmennuspalvelut. Lisää tietoa: www.pwc.fi. Twitter: @PwC_Suomi.

PwC toimii 152 maassa lähes 328 000 asiantuntijan voimin. Nimi PwC viittaa PwC-ketjuun ja/tai yhteen tai useampaan sen jäsenyritykseen, joista jokainen on oma itsenäinen yhtiö. Lisää tietoa: www.pwc.com/structure.

Lue seuraavaksi

Tiedotteet

Pääomasijoittajat nimesivät kohdeyrityksistään 47 potentiaalista pörssilistautujaa

Listautumismarkkinalla on nähty poikkeuksellisen pitkä hiljainen kausi, mutta pääomasijoittajien kohdeyritysten joukosta löytyy runsaasti yrityksiä, joilla on sijoittajiensa mukaan potentiaalia listautua…
Lue artikkeli