Venture capital -sijoittajat kokevat laadukkaita startupeja löytyvän edelleen – rahastojen varainkeruu ja kohdeyhtiöistä irtautuminen haastavaa

Tiedotteet

Venture capital -sijoittajien markkinatunnelmia seuraavan barometrin mukaan talouden laskusuhdanne vaikeuttaa rahastojen varainkeruuta ja kohdeyrityksistä irtautumista. Laadukkaita startupeja sijoituskohteiksi koetaan kuitenkin olevan hyvin tarjolla. Markkinatilanteen odotetaan pysyvän haastavana, mutta pahin aallonpohja on kenties jo nähty.

Venture capital -sijoittajat keräävät varoja rahastoihinsa institutionaalisilta sijoittajilta, tekevät rahastoistaan sijoituksia startupeihin ja pyrkivät keskimäärin 3-7 vuoden omistuksen jälkeen irtautumaan kohdeyrityksistään ja palauttamaan tuottoja rahastosijoittajille. Pääomasijoittajat ry:n barometrikyselyssä tarkastellaan puolivuosittain sijoittajien näkemyksiä sijoitustoiminnan eri osa-alueista.

Barometrin tulosten mukaan sijoittajat kokevat etenkin rahastojen varainkeruun ja kohdeyrityksistä irtautumisen olevan tällä hetkellä haastavaa. Varainkeruun suhteen tilanne on pysynyt puolen vuoden takaiseen verrattuna samankaltaisena, kun taas irtautuminen on vaikeutunut entisestään.

”Talouden yleinen epävarmuus vaikuttaa myös pääomasijoitusmarkkinaan monin tavoin. Kohdeyrityksistä irtautuminen on haastavaa yrityskauppamarkkinan ollessa hiljainen ja listautumisikkunankin ollessa edelleen kiinni”, kommentoi Jonne Kuittinen, Pääomasijoittajat ry:n varatoimitusjohtaja ja jatkaa:

”Jos irtautumisia ei tapahdu, varoja ei palaudu rahastosijoittajille. Samaan aikaan listamarkkinan haasteiden vuoksi pääomasijoitusrahastojen suhteellinen osuus rahastosijoittajien salkuissa on voinut nousta, jolloin allokaatiot ovat jo tapissa.”

Laadukkaita sijoitusmahdollisuuksia venture capital -sijoittajat kokevat edelleen löytyvän startup-kentästä.

”Vastauksissa korostuu, että hankevirtaa on kenties vähemmän kuin aiemmin, mutta potentiaalisten kohdeyritysten laatu on parantunut. Huolta aiheuttaa kuitenkin se, että heikko taloustilanne voi vaikuttaa riskinottohalukkuuteen ja yrittäjyyden houkuttelevuuteen, mikä näkyy uusien startupien perustamisen vähenemisenä. Onkin tärkeää pitää huolta siitä, että yrittäjyys koetaan relevanttina vaihtoehtona ja muistaa korostaa yrittäjyyden positiivisia vaikutuksia yhteiskunnalle”, kommentoi Anne Horttanainen, Pääomasijoittajat ry:n toimitusjohtaja.

Suuria muutoksia markkinatilanteeseen ei vielä odoteta – kasvuyritystapahtuma Slush vuoden kohokohta eurooppalaisille sijoittajille

Barometrikyselyssä kysyttiin myös venture capital -sijoittajien näkemyksiä siitä, miten markkinatilanne tulee kehittymään seuraavan puolen vuoden aikana.

Varainkeruun ja yrityksistä irtautumisen odotetaan olevan jatkossakin haastavaa, mutta kyselyn tulosten perusteella vaikein aika on jo takana päin. Sijoittajien tulevaisuudennäkymät laadukkaiden startupien löytymisen suhteen jatkuvat positiivisina.

”Varainkeruumarkkina on yhä haastava, mutta aina markkinalla on kuitenkin rahaa, joka etsii uutta tuottopotentiaalista sijoituskohdetta. Hankevirran näkökulmasta nyt on yksi parhaista ajankohdista olla VC-sijoittaja, sillä laadukasta deal flowta on hyvin tarjolla ja valuaatiot ovat tulleet alas vuosien 2021-2022 tasoista”, kommentoi Terhi Vapola, Greencode Venturesin toimitusjohtaja ja perustaja.

”Suomessa on tapahtunut tänä vuonna laskua sijoitusvolyymeissa startupeihin, joka kansainvälisesti näkyi jo viime vuoden puolella. On mahdollista, että 2024 näemme korjausliikettä, kun sijoittajat kirivät tekemättä jääneitä sijoituksia. Kansainväliset kriisit ovat korostaneet tarvetta korkeampaan omavaraisuuteen energia- ja ruokahuollossa sekä teknologisesti. Tämä avaa mahdollisuuksia startupeille, joilla on kyky ajatella asioita kokonaan uudesta näkövinkkelistä”, kommentoi Jussi Sainiemi, Voima Venturesin varatoimitusjohtaja.

”Viime vuoden ennätyksellinen sijoitusaktiivisuus on heikentynyt koko Euroopassa kuluvan vuoden ajan. Kaikissa yritysten kasvuvaiheissa näkyy painetta edellisen kierroksen arvostuksiin. Tämän kaltaiset markkinaliikkeet kuuluvat vc- ja kasvusijoittamiseen. Siksi Slush on tänäkin vuonna vuoden kohokohta kaikille eurooppalaisille kasvusijoittajille. Kaikki aktiiviset markkinaosapuolet ovat Helsingissä viikon lopulla”, kommentoi Riku Asikainen, Evli Growth Partnersin johtaja ja perustajaosakas.

Tutustu barometrin tuloksiin täältä.


Barometrikyselyyn vastasi yhteensä 39 suomalaista venture capital -sijoittajaa Pääomasijoittajat ry:n jäsenistöstä. Vastaaminen oli mahdollista tehdä anonyymisti, mutta täytettyjen henkilötietojen perusteella kyselyyn osallistuttiin vähintään 15 eri pääomasijoitusyhtiöstä.

Lisätiedot:

Anne Horttanainen
Pääomasijoittajat ry, toimitusjohtaja
anne.horttanainen@paaomasijoittajat.fi
+358 40 510 4907

Jonne Kuittinen
Pääomasijoittajat ry, varatoimitusjohtaja
jonne.kuittinen@paaomasijoittajat.fi
+358 44 333 3267

Lue seuraavaksi

Tiedotteet

Startup-rahoitus pudonnut ennätyksistä vuoden alkupuoliskolla – isot rahoituskierrokset hyytyneet, mutta alkuvaiheen sijoituksia tehdään aktiivisesti

Suomalaisten startupien alkuvuoden aikana keräämän kasvurahoituksen määrä on hiipunut ennätysvuosien lukemista. Pienentyneet sijoituskierrosten koot ja ulkomaisten sijoitusten väheneminen selittävät rahoitusmäärän…
Lue artikkeli