Diversiteetti kasvuyritysten johtopaikkojen sukupuolipuolijakaumassa muuttui vain vähän: johtoryhmissä naisten määrä nousi, hallituksissa laski

Pääomasijoittajat ry:n ja KPMG:n nyt toista kertaa tekemän diversiteettiselvityksen perusteella pääomasijoittajien omistamien yritysten hallituksissa naisten määrä väheni mutta johtoryhmissä nousi.

Vuonna 2020 kaikissa pääomasijoittajien kohdeyrityksissä naisten osuus hallituspaikoista oli 10 %, mikä on hieman vähemmän kuin vuonna 2019, jolloin naisia oli hallituksissa 11 %. Johtoryhmissä sen sijaan tilanne on sukupuolidiversiteetin osalta kohentunut hieman. 2019 johtoryhmissä naisia oli 19 %, kun 2020 vastaava luku on 20 %.

Selkeä muutos tapahtui startup-yritysten johtoryhmissä, jossa naisten määrä nousi 15 %:sta 18 %:iin. Vakiintuneissa kasvuyrityksissä tilanne pysyi johtoryhmien osalta samassa, 24 %:ssa.

“Diversiteettiselvitys tehtiin nyt toista kertaa osana pääomasijoitusalan laajempaa vaikuttavuusseurantaa. Näin lyhyellä aikavälillä diversiteetissä ei suuria muutoksia ole tapahtunut, mutta kehityssuunta on rohkaiseva: naisten osuus johtoryhmissä on kasvanut. Aktiivisina omistajina pääomasijoittajilla on erinomainen mahdollisuus vaikuttaa voimakkaasti kasvavien yritysten johdon monimuotoisuuteen,” kertoo Kenneth Blomquist, KPMG:n Head of Private Equity.

“Diversiteetin edistäminen on myös noussut sijoituskriteeriksi – vaikka yritys olisi lupaava, sijoitusta ei välttämättä tehdä, jos yrityksen johdon ja hallituksen diversiteetissä on puutteita tai asiaa ei olla valmiita tarkastelemaan”, kertoo Pia Santavirta, Pääomasijoittajat ry:n toimitusjohtaja.

Sukupuolidiversiteetin lisääminen on usein erityisen haastava erityisesti teknologiayrityksissä. Naisia on verrattain vähän esimerkiksi deep tech -aloilla, ja heiltä usein puuttuu tärkeitä verkostoja startup- ja kasvuyrityksiin.

Toimialalla tehdään kuitenkin paljon työtä asian korjaamiseksi. Tänä vuonna Pääomasijoittajat ry muun muassa aloitti Nasdaq Helsingin kanssa koulutusyhteistyön, jonka tarkoituksena on lisätä sukupuolidiversiteettiä yritysten johtopaikoilla.

Myös rahastotasolla toimitaan diversiteetin edistämiseksi. Syväteknologiaan sijoittavan Voima Venturesin toimitusjohtaja ja perustajaosakas Inka Mero tiimeineen tekee aktiivisesti töitä sen puolesta, että heidän rahastonsa kohdeyrityksiin löytyisi monipuolisesti erilaisia osaajia. Yksi käytännön toimi on ollut Voima Venturesin järjestämä Women to Boards -tapahtuma.

“Tavoitimme satoja osaavia naisia, joista kutsuimme tapahtumaan ne, jotka saattaisivat osaamisprofiiliensa puolesta sopia kohdeyritystemme hallituksiin. Tilaisuudessa yritykset esittäytyivät potentiaalisille hallitusosaajille. Aikeenamme on tuottaa jatkoa erittäin hyvin onnistuneelle tapahtumalle, ja myös muita pääomasijoittajia on tulossa mukaan”, Inka Mero kertoo.

Tilaisuus poiki uutta osaamista Voima Venturesin kohdeyrityksiin. Esimerkiksi materiaaliteknologiayritys Betolarin hallitukseen on hiljattain nimetty Soile Kankaanpää, joka löytyi Women to Boards -kartoituksen kautta. Tapahtuman jälkeen on lisäksi aloitettu lukuisia keskusteluja advisor-, johtoryhmä- ja hallitusrooleista.

“On selvää, että työmme diversiteetin ja monimuotoisuuden edistämiseksi jatkuu. Haluamme houkutella parhaat osaajat pääomasijoitusalalle ja startup- ja kasvuyrityksiin. On tutkittu, että monipuoliset tiimit tekevät myös huipputuloksia, ja se tietenkin kiinnostaa myös huippuyrityksiä kasvattavia pääomasijoittajia”, Santavirta päättää.

Lisätietoa

Diversiteettiselvitys tehtiin osana pääomasijoitustoimialan vaikuttavuustutkimusta. Selvityksessä tarkasteltiin sukupuolidiversiteettiä suomalaisten pääomasijoittajien kohdeyritysten johtoryhmissä ja hallituksissa. Tiedot perustuvat vuoden 2020 tilanteeseen, ja selvityksen kohteena ovat ne kotimaisten pääomasijoittajien kohdeyritykset, jotka ovat saaneet ensisijoituksen selvitykseen vastanneelta pääomasijoittajalta vuosien 2010–2020 aikana. Selvityksessä tarkasteltiin 222 kohdeyritystä, joista 85 kuului buyout-kategoriaan ja 137 venture capital -kategoriaan.

Lisätietoa:

Pia Santavirta, Pääomasijoittajat ry, toimitusjohtaja
pia.santavirta@paaomasijoittajat.fi
040 546 7749

Kenneth Blomquist,KPMG, Head of Private Equity
kenneth.blomquist@kpmg.fi
040 752 0000

Inka Mero, Voima Ventures, Founder & Managing Partner
inka.mero@voimaventures.com
045 121 4394

Pääomasijoittajat ry (FVCA) tekee pääomasijoitusalan edunvalvontaa. Edustamme monipuolista sijoittajajoukkoa, joka rakentaa kestävää kasvua ja jonka kohdeyritykset työllistävät yli 70 000 työntekijää. Pääomasijoittajat – Kasvun rakentajat.

Twitter | Facebook | LinkedIn | Instagram | Mediapankki | Tilaa uutiskirje

KPMG on maailmanlaajuinen asiantuntijayritysten verkosto, joka tarjoaa tilintarkastus-, vero-, laki- ja neuvontapalveluita. KPMG-verkoston jäsenyritykset ovat Sveitsissä rekisteröidyn KPMG International Cooperativen (“KPMG International”) jäseniä. Jokainen jäsenyritys on juridisesti itsenäinen ja erillinen yhteisö. KPMG:n jäsenyritysten verkosto toimii 219 000 henkilön voimin 147 maassa ympäri maailmaa. Suomessa ja Virossa palveluksessamme on yhteensä noin 1500 henkilöä. Toimimme lähellä asiakastamme 22 paikkakunnalla Suomessa ja kahdella Virossa.

Voima Ventures on 45 miljoonan euron deep tech -rahasto, joka sijoittaa tiedepohjaisiin kasvuyrityksiin Suomessa sekä Pohjoismaissa ja Baltiassa. Voima Venturesin missio on ratkaista merkittäviä globaaleja ongelmia yhdistämällä tiede, yrittäjyys ja pääoma. Keskiössä oleviin toimialoihin kuuluvat muun muassa bio- ja uudet materiaalit, lääketieteelliset ja biotieteelliset teknologiat, kuvantamisen ja optiikan teknologiat, IoT ja elektroniikka, robotiikka, tekoäly, ICT ja ohjelmistot. Voima Ventures myös hallinnoi VTT Venturesin 20:n kasvuyrityksen portfoliota, johon kuuluvat muun muassa Solar Foods, Paptic ja Dispelix. Voima Venturesin ankkurisijoittajia ovat VTT sekä Euroopan investointirahasto EIF, joiden lisäksi sijoittajina on yksityisiä sijoitusyhtiöitä.