Ilmastorahaston ensimmäiset sijoitukset – yhteistyö pääomasijoittajien kanssa tärkeässä roolissa

Ilmastorahasto käynnisti rahoitustoimintansa huhtikuussa 2021 ja rahoituskohteiden kasvua on ollut vauhdittamassa useita suomalaisia pääomasijoittajia. Ilmastoteknologioita ja digitaalisia ilmastoratkaisuja tarjoavat kasvuyhtiöt ovat keskeisessä roolissa tavoiteltaessa hiilineutraaliutta. Yhteistyö on valttia jatkossakin ilmastoratkaisujen skaalaamisen vauhdittamiseksi.

Ilmastorahasto osallistuu rahoituskokonaisuuksiin tunnistaessamme rahoituksellisen pullonkaulan, jonka ratkaisemisessa mahdollistamme esimerkiksi päästövähennyspotentiaalin tai muun ilmastovaikutuksen toteutumisen aikaisemmin tai laajemmassa mittakaavassa.

Huhtikuusta 2021 lähtien olemme julkistaneet yhdeksän rahoituspäätöstä yhteensä 63,8 miljoonalla eurolla ja tavoitteenamme tänä vuonna on saavuttaa 80 miljoonan euron rahoituspäätösvolyymi. Pääomalaina on ollut ensisijaisena instrumenttinamme ja olemme tehneet myös yhden rahastosijoituksen.

Sijoituksemme tapahtuvat aina vähemmistöroolissa, yhdessä pääomasijoittajien ja muiden kanssarahoittajien kanssa. Jatkuva dealflow-yhteistyö pääomasijoittajien kanssa onkin tärkeä ulottuvuus työssämme, ja olemme muun muassa sopineet dealflow’n käytännönläheisestä jakamisesta n. 8–12 viikon välein muutamien rahastojen kanssa.  Pyrimme myös tarjoamaan rahoituskohteillemme muuta tukea rahoituksen lisäksi, kuten apua päästövähennyspotentiaalin arvioinnissa ja laskennassa. Toivomme, että tuomme ilmastovaikutusten alueella uskottavuutta salkkuyrityksillemme, ja edistäisimme näin näiden jatkorahoitusmahdollisuuksia.

Rahoitustamme ohjaava kriteeristö painottaa kohteiden vaikutuksia, kuten päästövähennyspotentiaalia tai DNSH-periaatteen mukaisuutta. Maantieteellisesti kohteilla tulee olla linkki Suomeen: joko suomalaisen tai Suomeen rekisteröityneen yhtiön kohde tai joint venture kotimaassa tai ulkomailla – tai Suomeen kohdistuva ulkomaisen toimijan hanke.

Seuraavassa on tiivis kuvaus kolmesta rahoituspäätöksestämme: Solar Foods esimerkkinä laitosinvestoinnista, Betolar digitaalisten ratkaisujen skaalauksesta sekä Taaleri Bioteollisuus I rahastosijoituksesta.

 Case: Solar Foods

Ilmastorahaston ensimmäinen rahoituskohde huhtikuussa 2021 oli vähäpäästöistä proteiinia valmistava suomalainen kasvuyhtiö Solar Foods. Ilmastorahaston 10 miljoonan euron pääomalaina kohdistuu erityisesti Vantaalle rakennettavaan demolaitokseen, jonka on valmistuessaan vuonna 2023 tarkoitus olla maailman ensimmäinen kaupallisesti toimiva laitos, joka tuottaa proteiinia ilman hiilidioksidista sekä vedestä. Ilmastovaikuttavuudeltaan Solar Foodsin ratkaisulla on huikea päästövähennyspotentiaali – jopa 90 % lihantuotantoon ja 80 % kasviproteiinien tuotantoon verrattuina.

Uuteen teknologiaan liittyvän demolaitoksen tavoitteena on vahvistaa ratkaisun toimivuus kaupallisessa skaalassa. Tämä kehitysvaihe edellyttää merkittäviä panostuksia, joihin liittyy vielä riskejä. Osallistumalla rahoituskokonaisuuteen Ilmastorahasto mahdollisti Solar Foodsin laitosinvestoinnin toteutumisen aikaisemmin ja sitä kautta nopeamman polun päästövähennyksiin.

Solar Foodsin sijoittajataustassa ovat mukana Pääomasijoittajat ry:n jäsenistöstä esimerkiksi Lifeline Ventures ja Voima Ventures.

Case: Betolar

Ilmastorahaston 7 miljoonan euron pääomalainan rahoituspäätös Betolarille tapahtui yhtiön listautumisen yhteydessä. Betolarin ratkaisun keskiössä on mahdollistaa sementin valmistuksessa betonin korvaaminen erilaisilla teollisuuden sivuvirroilla, mikä vaikuttaa huomattavien päästövähennysten lisäksi myös globaalin jäteongelman ratkaisemiseen sekä neitseellisten luonnonvarojen säästämiseen.

Betolarin ratkaisussa uutta on sementtiä korvaavien sivuvirtojen, muiden raaka-aineiden ja näitä yhdistävän reseptiikan tuominen digitaaliselle markkinapaikka-alustalle. Ilman alustan kautta tehtävää liiketoimintaa samalla aikavälillä päästäisiin vain murto-osaan kumulatiivisista päästövähennyksistä, siksi Ilmastorahaston pääomalaina kohdentuukin nimenomaan digitaalisen alustan kaupallistamiseen.

Ennen listautumista Betolarin sijoittajajoukossa olivat Pääomasijoittajien jäsenistä Voima Ventures ja Taaleri. Listautumisen jälkeen mukaan liittyivät myös Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen, Voima Ventures sekä Danske Invest Finnish Equity Fund.

Case: Taaleri Bioteollisuus I -rahasto

Ilmastorahaston ensimmäinen 15 miljoonan euron rahastosijoitus kohdentuu Taalerin Bioteollisuus I -pääomarahastoon. Rahasto on yksi Suomen ensimmäisistä pääomarahastoista, jotka on luokiteltu tummanvihreiksi eli EU:n tiedonantoasetuksen artikla 9:n mukaisiksi rahastoiksi. Rahasto tekee kestäviä sijoituksia vain kohteisiin, jotka esimerkiksi edistävät merkittävästi ilmastonmuutoksen hillitsemistä.

Strategiansa mukaisesti Ilmastorahasto harkitsee erityissijoitusrahastoihin sijoittamista tilanteissa, jossa markkinoille ollaan tuomassa Ilmastorahaston tavoitteiden kanssa yhdenmukaista rahastomuotoa, jossa vaikuttavuus toteutuu yhtiön osallistuessa esimerkiksi aiemmin tai laajempana. Tällaisia voivat olla esimerkiksi tiettyä ilmasto- tai ympäristöhaastetta ratkaisevat erityissijoitusrahastot, joiden ensisijaisena tavoitteena on mitattavien päästövähennysten tai muiden ympäristövaikutusten saavuttaminen.

Ilmastorahaston näkökulmasta Taalerin Bioteollisuusrahastossa yhdistyvät nämä näkökulmat osallistumisellemme. Sijoituksemme Bioteollisuusrahastoon on yksi keino saada tarvittavaa rahoitusta kestäville bio- ja kiertotalousinvestoinneille, muun muassa katalysoimalla yksityisiä sijoittajia mukaan. Ilmastorahaston osallistuminen ankkurisijoittajana auttaa rahaston perustamisessa ja tukee siten bioteollisuuden kehittymistä Suomessa. Tummanvihreänä rahastona Taalerin rahasto on erittäin hyvin linjassa myös oman ilmastonmuutoksen torjumisen tehtävämme kanssa ja sijoituskohteiden ilmasto- ja ympäristövaikutuksia arvioidaan huolellisesti kynnysehtojemme mukaisesti.

Näissä esimerkkicaseissa mainittujen pääomasijoittajien lisäksi mukana ovat olleet mm. Loudspring sekä useita muita tärkeitä yhteistyökumppaneita mahdollistamassa portfolioomme päätyneiden yhtiöiden kasvua.

Työ ilmaston eteen vaatii investointeja – jatketaan siis tätä työtä yhdessä.