Pääomasijoittajat ry kannattaa rahastopoikkeuksen jatkamista

Pääomasijoittajat ry kiittää mahdollisuudesta lausua luonnoksesta hallituksen esitykseksi laeiksi vuoden 2023 tuloveroasteikosta annetun lain muuttamisesta, tuloverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta sekä rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain 15 §:n muuttamisesta ja esittää lausuntonaan seuraavaa:

  •  Pääomasijoittajat ry kannattaa esitystä jatkaa tuloverolain 9 §:n rahastopoikkeusta vähintään vuodella.
  • Huomioiden asian merkitys pääomasijoitusalalle, Pääomasijoittajat ry kannattaa ehdotuksessa mainittua tavoitetta säätää poikkeus pysyväksi.
  • Oikeusvarmuus ja asian merkitys huomioiden, Pääomasijoittajat ry ehdottaa, että mikäli pysyvän muutoksen säätäminen vaatii edelleen valmistelua eikä siten ole välittömästi mahdollista, säädettäisiin poikkeus pidemmäksi ajaksi, esimerkiksi viideksi vuodeksi yhden vuoden sijasta.
  • Jos tosiasiallista johtopaikkaa koskeva sääntelykokonaisuus ulotettaisiin siirtymäajan jälkeen pääomasijoitusalan toimijoihin, tällä olisi selkeästi negatiivisia vaikutuksia kotimaan pääomamarkkinoiden kehitykseen ja ehdotus vaikuttaisi kielteisesti startup- ja kasvuyritysten rahoituksen saatavuuteen. On suomalaisten yritysten etu, että Suomessa on vahvat ja toimivat pääomamarkkinat. Alan kehittymisen kannalta on keskeistä, että poikkeus säädetään pysyväksi mahdollisimman pian.

 

PÄÄOMASIJOITTAJAT RY

Suvi Collin

Head of Legal & ESG

050 560 3532

suvi.collin@paaomasijoittajat.fi