Pääomasijoitusalan trendit: vastuullisuutta, isoja rahoituskierroksia ja panostuksia teknologiaan

Pääomasijoittajat ry:n toimitusjohtaja Pia Santavirta ja yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja ja kansainvälisen pääomarahaston Verdanen osakas Janne Holmia listaavat viisi suuntaa, joihin he uskovat pääomasijoittamisen kehittyvän:

Vastuullisuus ja vaikuttavuus

Santavirran ja Holmian mukaan pääomasijoittajat sijoittavat yhä enemmän sellaisiin yrityksiin, joilla on kasvupotentiaalin lisäksi positiivisia vaikutuksia ympäristölle ja yhteiskunnalle. Kestävään kehitykseen sijoittaminen tarjoaa kiinnostavia liiketoimintamahdollisuuksia. “Uskon, että esimerkiksi ilmastonmuutoksen torjunnan ytimessä ovat sekä uudet, esimerkiksi materiaali- tai energiateknologiaa uudistavat yritykset että sellaiset perinteiset yritykset, joilla on kykyä ja halua uudistaa vanhoja toimintatapoja”, Santavirta sanoo.

Lisää megarahoituskierroksia startupeille

Suomen viidestätoista suurimmasta startup-sijoituskierroksesta kymmenen on tehty viimeisen kahden vuoden aikana. Woltin keräämä 440 miljoonan euron sijoitus rikkoi kaikki ennätykset, mutta sen takana on kypsymässä lisää vastaavia menestystarinoita. Tänä vuonna suuria kierroksia ovat keränneet muun muassa Iceye (74 miljoonaa) ja Aiven (84 miljoonaa).

Teknologiayrityksiin ja digitalisaatioon panostetaan entistä enemmän

Pääomasijoittajat sijoittavat aiempaa enemmän sekä selkeisiin teknologiayrityksiin ja sellaisiin yrityksiin, joissa kasvua voidaan rakentaa digitalisaation kautta. “Viimeistään pandemia on herättänyt yritykset digitalisoimaan toimintojaan. On vaikea löytää enää yhtäkään pääomasijoittajan tekemää sijoitusta, missä digitalisaatio ei olisi yhtenä osana yrityksen arvonluontisuunnitelmaa”, kommentoi Santavirta. “Suomalaiset teknologiayritykset kiinnostavat myös kansainvälisiä sijoittajia, ja esimerkiksi terveysteknologian alalla täällä on paljon osaamista ja innovaatioita”, jatkaa Holmia.

Venture capital -rahastoihin sijoittaminen

Pääomasijoitusrahastot ovat olleet yksi tuottoisimmista omaisuusluokista rahastosijoittajille jo yli kymmenen vuoden ajan. Institutionaalisten rahastosijoittajien sijoituksista pääosa on kohdistunut jo vakiintuneisiin kasvuyrityksiin sijoittaviin buyout-rahastoihin, ja ne keräävätkin edelleen hyvin sijoituksia. Startup-puolella on nähty viime vuosina kovia kasvulukuja. Samalla startup-yrityksiin sijoittavien venture capital -rahastojen tuotot ovat nousseet, mikä puolestaan on tehnyt niistä houkuttelevia sijoituskohteita myös uusille rahastosijoittajille.

Growth-rahastojen ja -sijoitusten lisääntyminen

Growth-sijoittajat etsivät sijoituskohteita aikaisessa vaiheessa olevien startupien ja buyout-sijoittajien kohteena olevien suurempien yritysten välistä. Strategiana voi olla esimerkiksi sijoittaa teknologiayritykseen, kun se on ohittanut startupvaiheen, tai sijoittaa pienemmän kokoluokan yritykseen perinteisemmillä toimialoilla. Myös esimerkiksi perheyritysten sukupolvenvaihdoksiin saatetaan hakea kasvuapua growth-sijoittajilta. “Monipuolistuva pääomasijoittajien joukko ja osaaminen yrityksen eri kasvuvaiheissa tarjoaa yhä useammalle suomalaiselle yritykselle tukea kasvuun”, kommentoi Holmia.