Suomessa pääomasijoitustiimeissä on vähemmän naisia kuin muualla Euroopassa

Pääomasijoitusala on kasvanut kotimaassa vauhdikkaasti. Henkilöstön määrä toimialalla on lisääntynyt kahden vuoden aikana lähes viidenneksellä. Suomalaisissa pääomasijoitustiimeissä on kuitenkin vähän naisia verrattuna muuhun Eurooppaan. Noin puolessa suomalaisista sijoitustiimeistä ei ole ollenkaan naisia, vaikka eurooppalaisessa vertailussa tällaisia tiimejä on enää noin joka kymmenes. Sijoituspäätöksiä tekevissä tiimeissä Euroopassa naisia on 20 %, Suomessa vain 15 %. Partneritasolla Suomessa naisia on vain 9 %.

Pääomasijoittajat ry:n selvityksen mukaan syksyllä 2021 pääomasijoitusalalla työskenteli Suomessa reilu 450 henkilöä. Se on lukumäärällisesti noin 70 henkilöä enemmän kuin vuonna 2019, jolloin asiaa tarkasteltiin edellisen kerran. Henkilöstön määrä pääomasijoitusalalla on lisääntynyt kahden vuoden aikana lähes viidenneksellä. Vaikka toimiala on kasvanut kotimaassa vauhdikkaasti, naisten suhteellinen määrä laahaa jäljessä.

Britannian pääomasijoitusyhdistyksen (BVCA)  ja sukupuolidiversiteetin lisäämiseksi toimivan Level 20 -organisaation tekemän selvityksen mukaan Euroopassa pääomasijoitusalalla työskentelevistä 38 % on naisia. Sijoituspäätöksiä tekevät kuitenkin sijoitustiimit, joissa naisia on vain 20 %. Suomessa ollaan muuta Eurooppaa jäljessä: Pääomasijoittajat ry:n selvityksen mukaan pääomasijoitusrahastoissa työskentelevistä 27 % on naisia, ja sijoitustiimeissä naisia on 15 %.

Lähes puolessa suomalaisista sijoitustiimeistä ei ole ollenkaan naisia. Euroopassa tilanne on paljon parempi: BVCA:n ja Level 20 -yhdistyksen selvityksen mukaan vain miesten muodostamia sijoitustiimejä on enää reilu kymmenes.

Myös partneritasolla naiset ovat kotimaassa harvinaisia. Selvityksen kohteena oli 61 pääomasijoitustiimiä, joissa työskentelee 212 partneria. Näistä partnereista 19 on naisia, eli Suomessa partneritasolla naisia on 9 %. Kaikista tiimeistä jopa 46:ssa ei ole lainkaan naisia partnereina. Tämä tarkoittaa, että kolme neljännestä pääomasijoitustiimeistä on sellaisia, että partneritasolla on pelkästään miehiä.

Eurooppalaisessa selvityksessä partneritasoa ei eritelty erikseen, vaan siinä jako tehtiin keskitason ja senioritason tehtävien välillä. Selvityksen mukaan keskitason tai keskijohdon tehtävissä naisia on 20 % ja senioritasolla 10 %.

Selvitysjakson aikana, eli 2019–2021, miespartnereita on nimetty suomalaisiin sijoitustiimeihin runsaasti. Heitä on tullut 57 lisää, mikä tarkoittaa 42 %:n kasvua aiempaan määrään verrattuna. Naisten määrä on myös prosentuaalisesti kasvanut hienosti, 36 %, mutta käytännössä tämä tarkoittaa kuitenkin vain viittä uutta naispartneria. Kaikki uusista naispartnereista on nimetty venture capital -tiimeihin. Viiden vuoden aikana Suomeen on perustettu 16 uutta venture capital -tiimiä.

Tukitoiminnoista vastaavissa tiimeissä, joihin kuuluvat muun muassa laki- ja HR-asiantuntijat sekä assistenttitehtävissä työskentelevät, naisten osuus taas oli huomattavasti sijoitustiimejä suurempi: Suomessa lähes 60 % kaikista tukitoiminnoissa työskentelevistä henkilöistä on naisia.

Naissijoittajat sijoittavat helpommin naisten perustamiin yrityksiin

”Tosiasia on se, että maailmanlaajuisesti esimerkiksi kaikista venture capital -sijoituksista ainoastaan noin 2 % kanavoituu naisten perustamiin yrityksiin. Tähän on saatava muutos”, kommentoi Pia Santavirta, Pääomasijoittajat ry:n toimitusjohtaja.

Sijoittajatiimien monimuotoisuuden edistäminen tuo välittömiä etuja. On tutkittu esimerkiksi, että monimuotoiset sijoitustiimit sijoittavat kaksi kertaa todennäköisemmin naisperustajien startupeihin ja kolme kertaa todennäköisemmin yrityksiin, joissa on naistoimitusjohtaja.

Sijoittaminen monimuotoisiin yrityksiin on kannattavaa. Useat tutkimukset osoittavat, että yritykset saavuttavat kerättyyn rahoitukseen suhteutettuna korkeamman liikevaihdon ja niistä irtaudutaan nopeammin sijoittajan toimesta silloin, kun startupin perustajatiimiin kuuluu ainakin yksi nainen.

”Meidän tavoitteemme tietenkin on se, että kaikki lupaavat yritykset saavat mahdollisuuden kasvaa. Se tarkoittaa sitä, että myös sijoitustiimien tulisi olla monimuotoisia: erilaisten osaamisten ja entistä laajempien verkostojen avulla parhaat ideat löytyvät”, kommentoi Santavirta.

Pääomasijoitusalalla on tunnistettu toimialan monimuotoisuuteen liittyvät haasteet ja tämän vuoksi toimialalla panostetaan monin eri tavoin siihen, että sijoitustiimeihin saadaan enemmän erilaisia osaajia erilaisista taustoista. Pääomasijoittajat ry pyrkii lisäämään monimuotoisuutta muun muassa seuraavin keinoin:

  • Tukemalla Level20 -ryhmän toimintaa, jonka Euroopan-laajuisena tavoitteena on, että pääomasijoitusalan partneritasolle saadaan 20 % naisia.
  • Yhdistys on järjestänyt alkuvuonna 2021 yhteistyössä Nasdaq Helsingin kanssa unconscious bias -koulutuksen pääomasijoittajille ja kasvuyrityksille.
  • On järjestänyt koulutusohjelman pääomasijoitusalasta kiinnostuneille yhteistyössä AaltoENT:n kanssa.
  • Järjestämällä venture capital -rahaston perustamisesta kiinnostuneille koulutussarjan yhteistyössä Business Finland Venture Capitalin kanssa.
  • Yhdistämällä alalla aloittavia ja konkareita keskenään mentoriohjelman kautta.
  • Esittelemällä pääomasijoittamista uramahdollisuutena lukuisissa eri tilaisuuksissa mm. syksyllä 2021 rekrytoinnin ammattilaisten järjestössä.
  • Kannustamalla opiskelijoita tutkimaan alaa vuosittain järjestettävän gradukilpailun avulla.
  • Tukemalla myös Aalto yliopiston ja Hankenin Women’s Career Societyn ja Aalto yliopiston uuden Private Equity Clubin toimintaa.
Lisätietoa:

Pia Santavirta, Pääomasijoittajat ry, toimitusjohtaja
pia.santavirta@paaomasijoittajat.fi
040 546 7749

Pääomasijoittajat ry (FVCA) tekee pääomasijoitusalan edunvalvontaa. Edustamme monipuolista sijoittajajoukkoa, joka rakentaa kestävää kasvua ja jonka kohdeyritykset työllistävät yli 70 000 työntekijää. Pääomasijoittajat – Kasvun rakentajat.

Twitter | Facebook | LinkedIn | Instagram | Mediapankki | Tilaa uutiskirje

Metodologia:

Pääomasijoittajat ry: Selvityksessä oli mukana 61 suomalaista pääomasijoitusyhtiötä. Tutkimustiedot perustuvat elokuun tietoihin vuodelta 2021. Analyysissä toimitusjohtajat on luettu partnereiksi. Kaikissa sijoitusyhtiöissä ei ollut partnerirakennetta.

BVCA:n ja Level 20 -järjestön raportti: BVCA:n ja Level 20:n yhteinen Diversity and Inclusion Survey 2021 -tutkimus tarjoaa tietoa sukupuolten edustuksesta pääomasijoitusyhtiöissä. Analyysi perustuu 186 pääomasijoitusyhtiön tietoihin, joissa työskentelee yhteensä 8 746 työntekijää Iso-Britanniassa ja Euroopassa. Tutkimus sisältää BVCA:n ja Level 20:n jäsenyritykset, eikä se edusta koko pääomasijoitusalaa.