Biodiversiteetti pääomasijoittajan näkökulmasta

Pääomasijoittajat ry ja Deloitte järjestävät webinaarin, jossa pureudutaan luonnon monimuotoisuuden merkitykseen sijoittajan näkökulmasta.

Webinaarissa tarjoamme käytännön esimerkkejä siitä, kuinka ekosysteemipalvelut vaikuttavat sijoitusmahdollisuuksiin ja miksi luonnon monimuotoisuus on olennainen osa riskienhallintaa. Biodiversiteetin suojeleminen on keskeinen osa kestävän sijoitusstrategian rakentamista, ja tilaisuuksissa tarjoamme konkreettisia työkaluja tavoitteen saavuttamiseksi.

Webinaarissa perehdytään siihen, miten pääomasijoittajan tulisi huomioida biodiversiteetti ja mitä sääntelyltä voidaan tulevina vuosina odottaa. Tilaisuudessa Deloitten asiantuntijat kertovat parhaista käytännöistä ja toisaalta haasteista, joita biodiversiteetin huomioimiseen muun muassa sijoituspäätöksissä liittyy. Webinaari järjestetään englanniksi.

Lisätietoja: eveliina.raatikainen@paaomasijoittajat.fi