Ase- ja puolustusteollisuus sijoituskohteena

Ase- ja puolustusteollisuus on monien sijoittajien poissulkustrategioiden kohteena mm. kestävyysnäkökulmien vuoksi. Venäjän käynnistämän hyökkäyssodan myötä eurooppalainen omavaraisuus ja puolustautumiskyky on kuitenkin noussut yhä keskeisempään rooliin. Myös kaksoiskäyttöteknologiat ja niihin liittyvät kysymykset ovat monien sijoittajien agendalla.

Puolustusteollisuuteen sijoittamiseen liittyy kestävyysriskejä, joiden tunnistaminen ja hallinnointi vaatii asiantuntemusta ja on keskeistä sijoituksen onnistumisen kannalta. Yhdessä Finsifin ja Boreniuksen kanssa järjestämässämme tilaisuudessa katetaan eri näkökulmia, joita sijoittajan tulisi huomioida sijoituspäätöksen teossa.