Miten omistaja-arvoa kasvatetaan liiketoiminnan mittareilla ja ajureilla?

Pääomasijoittajat ry järjestää Aamu Partnersin kanssa webinaariin, jossa tiedolla johtamisen asiantuntijat tarjoavat konkreettisia esimerkkejä ja työkaluja omistaja-arvon kasvattamiseen pk-yrityksessä. Webinaarissa esitellään logiikkapuumallinnus, jonka avulla voidaan tunnistaa kassavirtaperusteisesti tärkeimmät arvonkasvatustoimenpiteet operatiivisessa toiminnassa. Lisäksi webinaarissa keskustellaan siitä, miten yrityksen arvoa voidaan johtaa tietopohjaisesti ja kuinka pääomasijoittajat voivat jalkauttaa kyseiset käytännöt kohdeyrityksiinsä.

Tapahtuma on suunnattu Pääomasijoittajat ry:n jäsenille. Lisätietoja ja ilmoittautuminen: eveliina.raatikainen@paaomasijoittajat.fi