Pääomasijoituksilla vauhtia vihreään siirtymään

Blogit

Ilmastonmuutoksen hidastaminen ja talouskasvu eivät ole ristiriidassa keskenään, vaan kestävän kehityksen edistäminen on myös kilpailuetu. Vihreä siirtymä rakennetaan kasvavien ja uudistuvien yritysten avulla.

Pääomasijoittajat vauhdittavat vihreää siirtymää, ja sitä edistetään kahden eri näkökulman kautta:

  1. Sijoittajien kohdeyrityksissä kestävää kehitystä edistetään monin eri keinoin, esimerkiksi pienentämällä hiilijalanjälkeä. Yritysten kilpailukykyä mitataan taloudellisten kasvulukujen rinnalla myös ESG-kasvuluvuilla.
  2. Pääomasijoittajat rahoittavat uusia teknologiayrityksiä, jotka pyrkivät ratkaisemaan aikakautemme isoimpia haasteita, kuten kestävää ruuantuotantoa ja uusiutumattomien energianlähteiden korvaamista.

Esimerkkejä yrityksistä, jotka tarjoavat ratkaisuja:

P2X Solutions

Vihreää vetyä tuottava, jakeleva ja jalostaja P2X Solutions valmistaa muun muassa polttoaineita vedystä, mikä on avain esimerkiksi teollisuuden ja liikenteen päästövähennyksiin. Yritys on saanut kasvurahaa sekä yksityiseltä että julkiselta puolelta: alussa P2X Solutionsin kasvua ovat vauhdittaneet muun muassa pääomasijoittajat, ja suuremman teollisen tuotannon vaihetta ovat rahoittamassa Ilmastorahasto ja työ- ja elinkeinoministeriö.

Betolar

Ekologisempaa vaihtoehtoa sementille kehittänyt Betolar on materiaaliteknologian edelläkävijä, joka auttaa vähentämään rakennusteollisuuden hiilidioksidipäästöjä ja luonnonvarojen käyttöä. Myös Betolar on saanut rahoitusta kasvupolulleen sekä pääomasijoittajilta että julkiselta puolelta, ja loppuvuodesta 2021 se listautui Helsingin pörssiin First North-listalle.

Solar Foods

Uutta ratkaisua globaaliin ruuantuotantoon kehittänyt Solar Foods tuottaa hiilidioksidista ja sähköstä ruokaproteiinia, jonka avulla voidaan korvata ruuanvalmistuksessa esimerkiksi eläinperäisiä tuotteita. Myös Solar Foodsin kasvun taustalla on pääomasijoituksia, ja suurempaa tuotantolaitosta on rahoittanut muun muassa Ilmastorahasto.

Carbo Culture

Carbo Culture valmistaa maatalousjätteestä biohiiltä, joka sitoo itseensä vettä, kravinteita ja epäpuhtauksia, jotka ilman biohiiltä kertyisivät ympäristöön. Sen lisäksi biohiiltä voidaan hyödyntää muun muassa maanparannusaineena, kosmetiikassa ja lääketeollisuudessa. Myös Carbo Culturen kasvussa on ollut apuna pääomasijoittajia.

Tutustu tästä päättäjille suunnattuun tietopakettiin, josta löydät muun muassa vaalitavoitteemme.