Mistä kasvu virtaa – suomalainen Virta vauhdittaa globaalisti siirtymistä puhtaampaan liikkumiseen takoen samalla hurjia kasvulukuja

Kasvutarinat

Siirryttäessä 2010-luvulle sähköautoilu alkoi kehittyä, mutta harva vielä silloin uskoi, että tulevaisuuden liikkuminen tulisi perustumaan keskeisesti sähköön. Tähän pienilukuiseen joukkoon kuuluivat kuitenkin Virran perustajat Jussi Palola ja Elias Pöyry. Kaksikon näkemyksellä, Tekesin alkuvaiheen tuella ja Suomen energia-alan yhteisellä panostuksella syntyi sähköautojen latausratkaisuja tarjoava Virta, jota lukuisat pääomasijoittajat ovat tukeneet yrityksen maailmanvalloitusmatkan varrella. Tänä päivänä kasvuraketti on Euroopan nopeimmin kasvava sähköautojen latausalusta, joka toimii yli 35 maassa, Euroopassa ja Aasiassa.

Jussi Palola toimi Business Finlandin tukeman sähköisen liikenteen järjestelmien ohjelman puheenjohtajana ja teki työnsä ohella tohtoritutkielmaa sähköjärjestelmän pitkän tähtäimen kehityksestä. Elias Pöyry taas johti Pohjois-Euroopan suurinta projektia, joka tutki sähköautojen kaupallisia mahdollisuuksia Suomen teollisuudelle, kun kaksikko alkoi valmistella laajalla yhteistyöllä uutta liiketoimintamallia sähköautojen ekosysteemin ja latausinfran ympärille.

Samaan aikaan väitöskirjan rinnalla Palola suoritti MBA-opintojaan, joiden osana vuonna 2011 kirjoitettu ”Outlining the electric mobility supply chain and the role of electric mobility operator in it” toimi ensimmäisenä luonnostelmana yrityksen operaatioille.

Tämän jälkeen Pöyry organisoi Finlandia-talolla tapahtuman laajalle joukolla energia-alan edustajia esitelläkseen tätä ideaa ja kutsuakseen yhtiöt mukaan ekosysteemin kehittämiseen. Lopulta 35 energiayhtiötä lähti projektiin ja niistä 17 yhtiötä teki vähemmistösijoituksen Virtaan vuonna 2013, kun yritys perustettiin.

Näimme, että tämä oli kehityssuunta, johon Suomen on päästävä aikaisessa vaiheessa mukaan. Sähköautoilu on tulevaisuutta, luo mahdollisuuden uuteen liiketoimintaan ja tarjoaa yhden ratkaisun päästövähennyksiin, joihin liittyvä paine oli entisestään kasvamassa 2010-luvun alussa”, Virran toimitusjohtaja Palola sanoo.

Virran perustaminen oli monien mutkien jälkeen selkeä sijoitus Suomen energia-alalta, joskin perustamispisteeseen ei olisi päästy ilman Palolan ja Pöyryn sinnikkyyttä ja visiota, sekä Tekesin vuosien 2011-2015 EVE-ohjelmaa, joka tuki keskeisesti idean kehittelyä alkuvaiheestaan globaaliksi alan kärkiyritykseksi.

Go global or go home

Virran rakentama sähköautojen latausalusta ja -verkosto tuo sähköautojen lataamiseen liittyvät vaiheet ja toimijat osaksi yhtä ekosysteemiä ja tarjoaa palveluita aina asiakkaiden maksutapahtumien automatisoinnista energian alkulähteille saakka. Sen avulla eri alojen yritykset ja toimijat voivat käynnistää latausliiketoiminnan ja pyörittää sitä osana joustavaa ja älykästä järjestelmää.

Yrityksen perustajille oli alusta asti selvää, että Virta tulisi lähtemään kansainväliselle tielle, ja vuosien mittaan kasvua on toteutettu lyöttäytymällä yhteen tarkasti valittujen alueellisten kumppaneiden kanssa.

Sähköistyminen on kuitenkin globaali megatrendi, ja digitaalinen bisnes ylittää kansalliset rajat, joten ratkaisu lähteä hakemaan kumppaneita kansainvälisesti oli tarpeellinen. Kasvumallissa haettiin laajaa yhteistyötä, jolla mahdollistettiin usean erillisen latausverkoston yhdistäminen sähköautoilijoille kokonaisuudeksi ja voimakas orgaaninen kasvu”, Palola kertoo.

Virran ensimmäinen yritysasiakas vuonna 2014 oli sveitsiläinen latauspalveluyritys Swisscharge, ja myöhemmin samana vuonna solmittiin myös ensimmäiset kaupalliset sopimukset myös Suomessa.

Saksan myyntiyhtiö perustettiin 2016 ja vuodesta 2018 alkaen Virta sai Keski-Euroopasta vahvan uuden yhteistyökumppanin; saksalaisen energiayrityksen E.ONin kanssa tehtiin kaupallinen yhteistyösopimus ja samalla yhtiö teki vähemmistösijoituksen Virtaan kasvumallin mukaan.

Pääomasijoittajat lisäävät kierroksia koneeseen

Vuonna 2021 päättyi uusi rahoituskierros, jossa johtavana sijoittajana toimi ranskalainen Jolt Capital. Mukana olivat myös muun muassa suomalainen Tesi sekä singaporelainen Vertex Growth, joka on tuonut resurssien lisäksi kontaktiverkostonsa vauhdittamaan Virran Kaakkois-Aasiassa Thaimaan Evolt-operaattorin kaupallisesta yhteistyöstä alkanutta markkinanvalloitusta.

Tesille kasvulukujen ohella toiminnan positiivinen ympäristövaikutus olivat tärkeitä seikkoja sijoituspäätöksen teossa.

Harvoin törmää yrityksiin, joilla samaan aikaan on näin vakuuttavat kasvuluvut ja suuri positiivinen vaikuttavuus. Halusimme ehdottomasti olla mukana vauhdittamassa Virran kasvua”, Tesin kestävien sijoitusten johtaja Heli Kerminen kommentoi sijoituspäätöstä.

Myös Tesin kohdalla on tullut osoitetuksi, että hyvä sijoittaja voi tuoda kasvuyritykseen myös muuta pääomaa kuin rahaa.

Laaja sijoittajapohja on tuonut rahan lisäksi mukanaan hyvin erilaisten alojen ja teemojen asiantuntijoita ihan hallitukseemme asti, ja heidän puoleensa on aina voinut kääntyä. Tesi erityisesti toi mukanaan listautumisvalmiuden eli tietyt hallinto- ja raportointikäytännöt Virran standardiksi”, Palola puolestaan kuvailee.

Pääomasijoittajat tosiaan vauhdittivat kasvua, ja reilusti: sijoituskierroksesta seuraavana vuonna Virran liikevaihto kasvoi huimat 114 %. Vaikuttavat kasvuluvut näkyvät myös siinä, että Virta on nimetty neljänä peräkkäisenä vuotena Financial Times -median Europe’s Fastest Growing Companies -listalle.

Uudemmilla rahoituskierroksilla on ollut mukana myös Virran aiempia sijoittajia, kuten Helen Ventures, joka oli yksi seitsemästätoista ensisijoituksen tehneestä energia-alan yrityksestä.

Meidän roolimme Virran tarinassa on liittynyt energia-alan asiantuntemukseen ja olemme tarvittaessa neuvoneet hyvinkin teknisten asioiden kanssa”, kertoo Helen Venturesin johtaja ja Virran hallituksen jäsen Mikael Myllymäki kuvaten Virran omistajien erilaisia rooleja.

Huipputeknologian patentoiminen kestävän kasvun keskiössä

Virta on monella tapaa edelläkävijä sähköautojen lataustekniikan kehittämisessä, jota yritys on matkan varrella patentoinut. Tällä hetkellä patenttiperheistä 7 on myönnettyjä ja peräti 27 odottaa vielä hyväksyntää.

Sähköautoilun energiateknologialla on keskeinen rooli globaalissa energiajärjestelmässä. Sen lisäksi, että sähkö syrjäyttää öljyn liikenteen pääenergialähteenä, sähköautojen akut mahdollistavaa uusiutuvan energian lisäämisen globaalisti.

Sähköautojen latausyritys hyödyntää muun muassa kaksisuuntaista lataamista tai niin kutsuttua V2G-latausteknologiaa (Vehicle-to-Grid), jonka avulla autot ovat yhteydessä sähköverkon kanssa niin, että auton akkuun ladattua virtaa voidaan tarvittaessa palauttaa takaisin sähköverkkoon. Tällöin myös yksityisautoilijoilla on mahdollisuus osallistua kestävään energiatuotantoon ja sähkön kysyntä tasapainottuu.

Älykäs latausteknologia tunnistaa milloin sähkölle on kova kysyntä ja pystyy tasaamaan käyttöä, jolloin sähkön hinta ei pääse nousemaan yksittäisinä huippuina”, Palola selventää.

Valmiina kiihdytysvaiheeseen

Virralle on tärkeää, että heidän yritysasiakkaansa onnistuvat sähköautojen latausliiketoiminnassa. Latauspalveluiden tarjoamisen pitää olla nopeasti toteutettavissa sekä helppoa ja kannattavaa, jotta asiakkaat voivat kasvattaa palvelutarjontaa kysynnän vauhdissa.

Liiketoiminnallinen onnistuminen sähköisen liikenteen arvoketjussa on alusta asti ollut keskeistä, ja isossa kuvassa vaikuttavuus on suurinta, kun sähköistyminen tapahtuu kaikissa potentiaalisissa asiakasryhmissä ja asiakkaamme menestyvät”, Palola sanoo.

Meillä on kasvutilaa vielä valtavasti niin maantieteellisesti kuin eri aloilla, ja tarinamme on vasta alussa. Väitän, että ne, jotka tässä kohtaa ovat uskoneet meihin, voivat muutaman vuoden päästä todeta olleensa oikeassa ja pystyneensä haistamaan maailmanluokan menestystarinan”, hän jatkaa varmana.

Huhtikuussa 2023 Virta julkisti viimeisimmän 85 miljoonan euron rahoituskierroksensa, joka koostui 65 miljoonan euron pääomasijoituksista Virran nykyisiltä sijoittajilta sekä Business Finlandin 20 miljoonan euron tutkimus-, kehitys- ja innovaatiorahoitusosuudesta. Tänä päivänä Virta kasvaa nopeasti Euroopassa, ja keskittyy seuraavaksi kasvamaan uusilla alueilla Aasiassa ja Tyynenmeren markkinoilla tuttua strategiaa seuraten. Kerminen Tesiltä näkee listautumisen yhtenä potentiaalisena tulevaisuudennäkymänä yritykselle, mutta toteaa ettei kiire ole; vain taivas on rajana.

***

Artikkeli on osa Pääomasijoittajat ry:n ja PwC:n Kasvunrakentaja 2023 -kilpailun blogisarjaa, jossa esittelemme kilpailun finalistien kasvutarinat. Kilpailun sivut löydät täältä! Vuoden Kasvunrakentaja palkitaan Pääomasijoittajat ry:n vuoden päätapahtumassa Syysseminaarissa 28.9.

Lue seuraavaksi

Kasvutarinat

Kivenkovaa tekemistä pääomasijoittajan tuella - Kamrockin kehittämä kalliosora tuo helpotusta biodiversiteettikatoon ja kuljetuspäästöihin

Suomalaisen pääomasijoittajan Juuri Partnersin kohdeyritys Kamrock murskaa kalliosta luonnonhiekan kaltaista betonikiviainesta säästäen samalla luontoa ja ympäristöä. Yrityksen huiman kasvun keskellä…
Lue artikkeli